Zmluvy 2015

Info
Nájomná zmluva č. 1395/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

1395/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Zsolt Czibor a Monika CziborováHodnota predmetu:

128,73 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

31.12.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.01.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.12.2018

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 1395/2015
Info
Nájomná zmluva č. 1408/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

1408/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Zsolt PetőczHodnota predmetu:

145,94 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

30.12.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

31.12.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.12.2018

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 1408/2015
Info
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Zsolt VörösHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

30.12.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

31.12.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
Info
Zmluva č. NR151430 o uzavretí budúcej zmluvy o spolupráci podľa § 59 ods. 3 Zákona o odpadoch v súlade s ustanovením § 289
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

NR151430

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


RECobal s.r.o.


Rusovská cesta 50, 851 01 Bratislava


42 257 997

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

29.12.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

30.12.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva č. NR151430 o uzavretí budúcej zmluvy o spolupráci podľa § 59 ods. 3 Zákona o odpadoch v súlade s ustanovením § 289
Info
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Slovenský zväz drobnochovateľov - Holubár


946 32 Marcelová


Hodnota predmetu:

370,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

29.05.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

30.05.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2015
Info
Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie stavby
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


PROJEKT-Ing. Görözdiová Terézia


Ul. slobody 62, 945 01 Komárno


35 049 308

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

4 300,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

29.12.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

30.12.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie stavby
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 33/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

33/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Angela GóthováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

29.12.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

30.12.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 33/2015
Info
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí služby
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

TS35K/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


CZ CZ Nitra s.r.o.


Zlatomoravecká 5, 949 01 Nitra


314 194 70

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

21.12.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

22.12.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí služby
Info
Zmluva o poskytovaní technickej služby č. TS35K/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

TS35K/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


CZ CZ Nitra s.r.o.


Zlatomoravecká 5, 949 01 Nitra


314 194 70

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

04.12.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

05.12.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní technickej služby č. TS35K/2015
Info
Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

ZLP-2016-1215

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


DataCentrum elektronizácie úzmnej samosprávy Slovenska (DEUS)


Kýčerského 5, 811 05 Bratislava


45 736 359

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

21.12.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

22.12.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest
Info
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 19.11.2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Tibor Bélai a Ildikó Bélaiová r. ZsidekováHodnota predmetu:

15 000,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

18.12.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

19.12.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 19.11.2015
Info
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 2201/2015/D
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

2201/2015/D

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


VÚB. a.s.


Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava


31320155

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

16.12.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

17.12.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 2201/2015/D
Info
Zmluva o termínovanom úvere č. 1510/2015/UZ
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

1373/1/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


VÚB. a.s.


Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava


31320155

Hodnota predmetu:

370 845,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

16.12.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

17.12.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o termínovanom úvere č. 1510/2015/UZ
Info
Blankozmenka č. 2201/2015/D
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Všeobecná úverová banka, a.s.


Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25


31 320 155

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

16.12.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

17.12.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Blankozmenka č. 2201/2015/D
Info
Dohoda č. 16/§52/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

16/§52/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno


Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


30 7947 536

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

13 950,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

11.12.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

16.12.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.06.2016

Súbor na stiahnutie: Dohoda č. 16/§52/2015
Info
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 033/1.2MP/2009
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

033/1.2MP/2009

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Ministerstvo životného prostredia SR


Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava


42181810

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

7 870 162

Dátum uzavretia zmluvy:

07.12.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

11.12.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.08.2020

Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 033/1.2MP/2009
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 32/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

32/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Mária LiczkiováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

10.12.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

11.12.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

08.12.2025

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 32/2015
Info
Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

441 9007794

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group


Štefánikova 17, 811 05 Bratislava


31 595 545

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

3 753,82 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

03.12.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

10.12.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
Info
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní OS č. 311/2014/3
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

311/2014/3

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Edita ŠenkárováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

01.12.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.12.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní OS č. 311/2014/3
Info
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní OS č. 313/2014/5
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

313/2014/5

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Adela KováčováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

01.12.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.12.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní OS č. 313/2014/5
Info
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní OS č. 881/3/2015/13
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

881/3/2015/13

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Gabriel PálenyíkHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

01.12.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.12.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní OS č. 881/3/2015/13
Info
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní OS č. 294/2015/12
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

294/2015/12

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Helena VižďákováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

01.12.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.12.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní OS č. 294/2015/12
Info
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní OS č. 466/2014/7
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

466/2014/7

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Ing. Jozef MolnárHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

01.12.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.12.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní OS č. 466/2014/7
Info
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní OS č. 308/2014/2
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

308/2014/2

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Helena MészárošováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

01.12.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.12.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní OS č. 308/2014/2
Info
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní OS č. 500/2014/11
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

500/2014/11

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Gizela GálováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

01.12.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.12.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní OS č. 500/2014/11
Info
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní OS č. 499/2014/10
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

499/2014/10

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Anna VargováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

01.12.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.12.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní OS č. 499/2014/10
Info
Zmluva o poskytovaní OS č. 1313/2015/17
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

1313/2015/17

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Arpád LiczkiHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

01.12.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.12.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní OS č. 1313/2015/17
Info
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 1197/1/2015/14
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

1197/1/2015/14

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Emília KarováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

30.11.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

30.11.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 1197/1/2015/14
Info
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 1197/2/2015/15
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

1197/2/2015/15

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Lenka LengyelováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

30.11.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

30.11.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 1197/2/2015/15
Info
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 1197/3/2015/16
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

1197/3/2015/16

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Zuzana CsánkiováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

30.11.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

30.11.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 1197/3/2015/16
Info
Nájomná zmluva č. 1276/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

1276/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Tomáš Bilko, Marta Gál BilkoHodnota predmetu:

104,26 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

30.11.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.12.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.11.2018

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 1276/2015
Info
Nájomná zmluva č. 1274/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

1274/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Ing. Ivan MečárHodnota predmetu:

80,10 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

30.11.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.12.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.11.2018

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 1274/2015
Info
Nájomná zmluva č. 1278/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

1278/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Henrieta StaňováHodnota predmetu:

97,90 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

30.11.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.12.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.11.2018

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 1278/2015
Info
Nájomná zmluva č. 1275/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

1275/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Peter Jalšovsky, Denisa JalšovskyHodnota predmetu:

108,38 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

30.11.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.12.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.11.2018

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 1275/2015
Info
Nájomná zmluva č. 1277/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

1277/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Gabriel Novoszádek, Sylvia NovoszádekováHodnota predmetu:

80,10 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

30.11.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.12.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.11.2018

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 1277/2015
Info
Nájomná zmluva č. 1273/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

1273/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Arpád Balogh a Darina BaloghováHodnota predmetu:

79,32 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

30.11.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.12.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.11.2018

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 1273/2015
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 31/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

31/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Anikó PaulisováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

30.11.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.12.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

26.11.2025

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 31/2015
Info
Kúpna zmluva č. 754/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

754/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Tibor Bélai, Ildikó Bélaiová


Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:
Hodnota predmetu:

15 000,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

19.11.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

20.11.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Kúpna zmluva č. 754/2015
Info
Dohoda č. 15/14/010/47
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

15/14/010/47

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno


Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


30794536

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

4.11.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

4.11.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dohoda č. 15/14/010/47
Info
Dohoda č. 23/2015/§54-ŠnZ
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

23/2015/§54-ŠnZ

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno


Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


30794536

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

27 743,04 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

18.11.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

19.11.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.08.2016

Súbor na stiahnutie: Dohoda č. 23/2015/§54-ŠnZ
Info
Zmluva o dielo
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

1374/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


M.Cup s.r.o.


Wolkrova 25, 851 01 Bratislava


31327435

Hodnota predmetu:

63 730,20 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

18.11.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

19.11.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o dielo
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 30/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

30/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


PaeDr. Jozef FarkasHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

16.11.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

17.11.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

13.11.2025

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 30/2015
Info
Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie SHR
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

26466-1/2015-KN

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Sociálna poisťovňa


Ul. 29 augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava


308 07 484

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

12.11.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

13.11.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie SHR
Info
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní OS č. 311/2014/3
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

311/2014/3

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Edita ŠenkárováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

02.11.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

02.11.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní OS č. 311/2014/3
Info
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní OS č. 313/2014/5
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

313/2014/5

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Adela KováčováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

02.11.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

02.11.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní OS č. 313/2014/5
Info
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 881/3/2015/13
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

881/3/2015/13

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Gabriel PálenyíkHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

02.11.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

02.11.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 881/3/2015/13
Info
Zmluva o poskytovaní OS č. 1197/1/2015/14
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

1197/1/2015/14

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Emília KarováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

02.11.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

02.11.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní OS č. 1197/1/2015/14
Info
Zmluva o poskytovaní OS č. 1197/2/2015/15
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

1197/2/2015/15

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Lenka LengyelováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

02.11.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

02.11.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní OS č. 1197/2/2015/15
Info
Zmluva o poskytovaní OS č. 1197/3/2015/16
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

1197/3/2015/16

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Zuzana CsánkiováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

02.11.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

02.11.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní OS č. 1197/3/2015/16
Info
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 294/2015/12
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

294/2015/12

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Helena VižďákováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

02.11.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

02.11.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 294/2015/12
Info
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní OS č. 466/2014/7
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

466/2014/7

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Ing. Jozef MolnárHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

02.11.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

02.11.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní OS č. 466/2014/7
Info
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní OS č. 308/2014/2
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

308/2014/2

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Helena MészárošováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

02.11.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

02.11.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní OS č. 308/2014/2
Info
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní OS č. 500/2014/11
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

500/2014/11

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Gizela GálováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

02.11.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

02.11.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní OS č. 500/2014/11
Info
Dohoda č. 85/§51/2015 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

85/§54/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno


M.R. Štefánika 9, 945 01 Komárno


30794536

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

27.10.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

03.11.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.04.2016

Súbor na stiahnutie: Dohoda č. 85/§51/2015 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
Info
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní OS č. 499/2014/10
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

499/2014/10

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Anna VargováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

02.11.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

02.11.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní OS č. 499/2014/10
Info
Nájomná zmluva č. 1210/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

1210/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Zuzana JurčováHodnota predmetu:

106,11 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

30.10.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

31.10.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.10.2018

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 1210/2015
Info
Dohoda č. 9/2015/§54-ŠnZ
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

9/2015/§54-ŠnZ

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno


Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


30794536

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

64.733,76 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

26.10.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

27.10.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.07.2016

Súbor na stiahnutie: Dohoda č. 9/2015/§54-ŠnZ
Info
Zmluva č. 76/POD-ZD2-26/15
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

76/POD_ZD2-26/15

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Slovenská agentúra životného prostredia


Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica


00626031

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

5.000,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

19.10.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

24.10.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva č. 76/POD-ZD2-26/15
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 29/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

29/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


PaeDr. Jozef FarkasHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

21.10.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

22.10.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 29/2015
Info
Zmluva o poskytovaní služby na vyhotovenie a umiestnenie trvalo vysvetľujúcej tabule – pamätnej dosky
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Ing. Ľudovít Pfeiferlik - Ludwig


Dunajské nábrežie 34/8


17598257

Hodnota predmetu:

235,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

15.10.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

16.10.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní služby na vyhotovenie a umiestnenie trvalo vysvetľujúcej tabule – pamätnej dosky
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 28/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

28/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Karol KajtárHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

13.10.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

14.10.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 28/2015
Info
Dodatok č. 1/2015/NP ESKO k dohode č. 2/§52/2015 o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

2/§52/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno


M.R. Štefánika 9, 945 01 Komárno


30794536

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

30.09.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

14.10.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1/2015/NP ESKO k dohode č. 2/§52/2015 o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb
Info
Darovacia zmluva č. 1174/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

1174/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Jókaiho nadácia - Jókai Alapítvány


Pefőfiho ul. č. 1, 945 01 Komárno


00656062

Hodnota predmetu:

300,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

10.10.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

10.10.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Darovacia zmluva č. 1174/2015
Info
Zmluva o vyhotovení virtuálneho cintorína pre obec Marcelová
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

1131/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Ing. Ján Cvengroš


Viniční 1520/103, 615 00, Brno - Židenice, ČR


4207971

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

350,00

Dátum uzavretia zmluvy:

8.10.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

10.10.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o vyhotovení virtuálneho cintorína pre obec Marcelová
Info
Zmluva o poskytovaní podnikateľskéjo poradenstva ENVIROFOND 2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

1136/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


PROJEKTSERVIS, s.r.o.


Dunajské nábrežie 1159/5, 945 01 Komárno


36557510

Hodnota predmetu:

500,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

7.10.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

8.10.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní podnikateľskéjo poradenstva ENVIROFOND 2015
Info
Dohoda č. 64/§51/2015 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

64/§51/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno


Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


30794536

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

28.09.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

02.10.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.03.2016

Súbor na stiahnutie: Dohoda č. 64/§51/2015 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
Info
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

1098/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Vema s.r.o.


Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava


31 355 374

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

29.06.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

29.06.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
Info
Nájomná zmluva č. 1090/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

1090/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Erika Beck Viczena a manž. Krisztián BeckHodnota predmetu:

169,05 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

30.09.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.10.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.09.2018

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 1090/2015
Info
Nájomná zmluva č. 1089/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

1089/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Agnesa ErneczováHodnota predmetu:

80,80 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

30.09.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.10.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.09.2016

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 1089/2015
Info
Nájomná zmluva č. 1088/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

1088/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Marta MarcinkováHodnota predmetu:

76,23 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

30.09.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.10.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.09.2016

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 1088/2015
Info
Nájomná zmluva č. 1099/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

1099/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Agnesa KajtárováHodnota predmetu:

123,42 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

30.09.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.10.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.09.2018

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 1099/2015
Info
Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest č. ZLP-2015-0952/OPIS
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

ZLP-2015-0952/OPIS

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


DataCentrum elektronizácie úzmnej samosprávy Slovenska


Kýčerského 5, 811 05 Bratislava


45 736 359

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

31.12.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

30.09.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.09.2015

Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest č. ZLP-2015-0952/OPIS
Info
Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


MADE spol. s r.o.


Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica


36041688

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

22.09.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:
Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr
Info
Licenčná zmluva č. U2038/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

U2038/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


MADE spol. s r.o.


Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica


36041688

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

1,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

22.09.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

22.09.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Licenčná zmluva č. U2038/2015
Info
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR – CEZ:UV SR-1077/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

UV SR-1077/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Úrad vlády Slovenskej republiky


Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1


00 151 513

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

40.000,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

17.09.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

23.09.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR – CEZ:UV SR-1077/2015
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 27/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

27/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Helena PoloviczováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

21.09.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

22.09.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 27/2015
Info
Kúpna zmluva
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Alžbeta TéglásováHodnota predmetu:

196,50 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

21.09.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

22.09.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Kúpna zmluva
Info
Zmluva č. 114/NR/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

114/NR/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Nitra


Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra


00151866

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

5.000,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

18.09.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:
Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva č. 114/NR/2015
Info
Allianz-poistná zmluva 9860173417
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

9860173417

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Allianz a.s. Slovenská poisťovňa


Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava


00151700

Hodnota predmetu:

542,04 €

Dátum uzavretia zmluvy:

08.09.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

09.09.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Allianz-poistná zmluva 9860173417
Info
Allianz-poistná zmluva č.9860173419
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

9860173419

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Allianz a.s. Slovenská poisťovňa


Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava


00151700

Hodnota predmetu:

106,83 €

Dátum uzavretia zmluvy:

08.09.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

09.09.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Allianz-poistná zmluva č.9860173419
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 26/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

26/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Edita NémethováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

07.09.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

08.09.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 26/2015
Info
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

5190023098

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group


Štefánikova 17, 811 05 Bratislava


31 595 545

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

26,56 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

31.8.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.09.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.12.2015

Súbor na stiahnutie: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
Info
Nájomná zmluva č. 917/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

917/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Eva Mezeiová a Jozef HalászHodnota predmetu:

139,31 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

31.08.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.09.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.08.2018

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 917/2015
Info
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

980/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


KODAS Žilina, s.r.o.


Kamenná 20, 010 01 Žilina


36 395 609

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

29.06.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

27.8.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
Info
Dodatok č.3 k zmluve o NFP č. zmluvy: 033/1.2MP/2009
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

033/1.2 MP/2009

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Ministerstvo životného prostredia SR


Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava


42181810

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

20.08.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

22.08.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.10.2015

Súbor na stiahnutie: Dodatok č.3 k zmluve o NFP č. zmluvy: 033/1.2MP/2009
Info
Dohoda o podmienkach vykonávania MOS pre obce
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno


M.R. Štefánika 9, 945 01 Komárno


30 7947 536

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

18.08.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

18.08.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.08.2016

Súbor na stiahnutie: Dohoda o podmienkach vykonávania MOS pre obce
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 25/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

25/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Ľudovít BollaHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

18.08.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

19.08.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

14.08.2025

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 25/2015
Info
Nájomná zmluva č. 914/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

914/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Kristián JakabHodnota predmetu:

134,43 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

10.08.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

11.08.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

09.08.2016

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 914/2015
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 24/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

24/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Ladislav SzűcsHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

11.8.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

12.8.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

10.8.2025

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 24/2015
Info
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve o nájme bytu zo dňa 30.04.2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

496/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Zoltán ŠenkárHodnota predmetu:

129,63 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

10.08.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

11.08.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve o nájme bytu zo dňa 30.04.2015
Info
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve o nájme bytu zo dňa 11.1.2014
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

507/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Arpád Czibor, Judita ČudaiHodnota predmetu:

166,24 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

10.08.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

11.08.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve o nájme bytu zo dňa 11.1.2014
Info
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve o nájme bytu zo dňa 30.4.2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

495/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Helena ŠenkárováHodnota predmetu:

110,31 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

10.08.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

11.08.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve o nájme bytu zo dňa 30.4.2015
Info
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve o nájme bytu zo dňa 4.6.2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

672/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


František Mihalik, Rozália MihalikHodnota predmetu:

109,34 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

10.08.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

11.08.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve o nájme bytu zo dňa 4.6.2015
Info
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve o nájme bytu zo dňa 4.6.2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

675/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Kristián BollaHodnota predmetu:

76,78 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

10.8.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

11.8.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve o nájme bytu zo dňa 4.6.2015
Info
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve o nájme bytu zo dňa 4.6.2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

673/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Katarína BollováHodnota predmetu:

110,35 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

10.8.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

11.08.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve o nájme bytu zo dňa 4.6.2015
Info
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve o nájme bytu zo dňa 30.4.2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

492/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Viktória CzukárováHodnota predmetu:

134,34 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

10.08.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

11.08.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve o nájme bytu zo dňa 30.4.2015
Info
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve o nájme bytu zo dňa 30.4.2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

493/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Bálint VargaHodnota predmetu:

109,25 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

10.08.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

11.08.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve o nájme bytu zo dňa 30.4.2015
Info
Nájomná zmluva č. 915/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

915/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Helena DanišováHodnota predmetu:

80,74 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

10.08.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

11.08.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

09.08.2016

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 915/2015
Info
Nájomná zmluva č. 913/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

913/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Roland Kis, Enikő MolnárHodnota predmetu:

126,42 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

10.08.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

11.08.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

09.08.2018

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 913/2015
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 23/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

23/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Helena PalukováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

5.8.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

6.8.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

3.8.2025

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 23/2015
Info
Zmluva o poskytovaní OS č. 881/3/2015/13
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

881/3/2015/13

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Gabriel PálenyíkHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

31.07.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

31.07.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní OS č. 881/3/2015/13
Info
Zmluva o dielo
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


CZ CZ Nitra s.r.o.


Zlatomoravecká 5, 949 01 Nitra


31419470

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

6 258,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

29.07.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

30.07.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o dielo
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 22/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

22/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Sidónia SzücsováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

28.07.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

29.07.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

17.07.2025

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 22/2015
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 21/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

21/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Tibor PaulisHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

27.07.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

28.07.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

16.07.2025

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 21/2015
Info
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 157/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

157/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava


00681156

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

8 775,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

9.7.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

22.07.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.01.2016

Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 157/2015
Info
Zmluva o uverejnení inzercie QUO-06251-J5x9/0
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

QUO-06251-J5X9/0

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Mediatel spol. s r.o.


Miletičova 21, 821 08 Bratislava


35859415

Hodnota predmetu:

150

Dátum uzavretia zmluvy:

15.07.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

16.07.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o uverejnení inzercie QUO-06251-J5x9/0
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 20/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

20/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Sidónia SzücsováHodnota predmetu:

7,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

13.07.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

14.07.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

9.7.2025

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 20/2015
Info
Zmluva č. 56/2015 o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN č. 2/2014
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

56/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Nitriansky samosprávny kraj


Rázusova 2A, 949 01 Nitra


37861298

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

300,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

06.07.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

08.07.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva č. 56/2015 o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN č. 2/2014
Info
Zmluva o poskytovnaí technickej služby č. TS-13K/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

TS-13K/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


CZ CZ Nitra s.r.o.


Zlatomoravecká 5, 949 01 Nitra


314 194 70

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

15.06.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

4.06.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovnaí technickej služby č. TS-13K/2015
Info
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie č. 5190021999
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

5190021999

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group


Štefánikova 17, 811 05 Bratislava


31 595 545

Hodnota predmetu:

55,25 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

30.06.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.07.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.12.2015

Súbor na stiahnutie: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie č. 5190021999
Info
Nájomná zmluva č. 755/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

755/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Katarína DanisováHodnota predmetu:

123,24 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

30.06.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.07.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.06.2016

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 755/2015
Info
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9407758443
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

9407758443

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


ZSE Energia, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36677281

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

30.06.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

30.06.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

29.06.2016

Súbor na stiahnutie: Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9407758443
Info
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9407758449
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

9407758449

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


ZSE Energia, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36677281

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

30.06.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

30.06.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

29.06.2016

Súbor na stiahnutie: Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9407758449
Info
Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. 599/2014/UZ
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


VÚB. a.s.


Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25


31 320 155

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

29.06.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.07.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. 599/2014/UZ
Info
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9407758408
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

9407758408

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


ZSE Energia, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36 677 281

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

30.06.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

30.06.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

29.06.2016

Súbor na stiahnutie: Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9407758408
Info
Zmluva č. 69/2015 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN č. 2/2014
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

69/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Nitriansky samosprávny kraj


Rázusova 2A, 949 01 Nitra


37861298

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

300,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

13.06.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

27.06.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva č. 69/2015 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN č. 2/2014
Info
Dodatok k dohode o podmienkach vykonávania MOS
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno


Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


30794536

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

30.6.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

30.06.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.08.2015

Súbor na stiahnutie: Dodatok k dohode o podmienkach vykonávania MOS
Info
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

963/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Peter Teskal - B.E.A.


Bajčská 732/19, 946 52 Imeľ


33940185

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

29.06.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

29.06.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
Info
Dohoda č. 25/§52a/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

25/§52a/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno


Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


30 7947 536

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

1905,60 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

24.06.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

26.06.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.12.2015

Súbor na stiahnutie: Dohoda č. 25/§52a/2015
Info
Zmluva – 757/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

757/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


FLAGA, spol. s r.o.


Šenkvická 14/R, 902 01 Pezinok


34116940

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

0,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

25.05.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

26.06.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

28.06.2015

Súbor na stiahnutie: Zmluva – 757/2015
Info
Dohoda č. 10/§52/2015 na vykonávanie aktivačne činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

10/§52/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno


M.R. Štefánika 9, 945 01 Komárno


30 7947 536

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

8 302,80 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

18.06.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

19.06.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

21.12.2015

Súbor na stiahnutie: Dohoda č. 10/§52/2015 na vykonávanie aktivačne činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 19/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

19/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Ladislav TrenčíkHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

16.06.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

17.06.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

11.06.2025

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 19/2015
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 18/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

18/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Anna MarczinkováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

11.06.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

12.06.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

10.06.2025

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 18/2015
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 17/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

17/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Erika HeroldováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

10.06.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

11.06.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

8.06.2025

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 17/2015
Info
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Ladislav PaulisHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

08.06.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

09.06.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
Info
Nájomná zmluva č. 671/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

671/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Norbert Balogh, Cyntia BaloghHodnota predmetu:

79,32 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

4.06.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

5.06.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

3.06.2016

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 671/2015
Info
Nájomná zmluva č. 673/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

673/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Katarína BollováHodnota predmetu:

109,40 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

4.06.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

5.06.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

3.06.2016

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 673/2015
Info
Nájomná zmluva č. 675/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

675/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Kristián BollaHodnota predmetu:

75,32 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

4.06.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

5.06.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

3.06.2016

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 675/2015
Info
Nájomná zmluva č. 672/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

672/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


František Mihalik, Rozália MihalikHodnota predmetu:

108,36 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

4.06.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

5.06.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

3.06.2016

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 672/2015
Info
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Agnesa KajtárováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

04.06.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

05.06.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
Info
Zmluva o výpožičke č. 628/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

628/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


PHARMACOPEA s.r.o.


Piesková trková 1413, 946 32 Marcelová


36739774

Hodnota predmetu:

0,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

4.6.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

5.6.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o výpožičke č. 628/2015
Info
Zmluva o výpožičke č. SITB-OO2-2015/000041-377
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

SITB-OO2-2015/000041-377

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Ministerstvo vnútra SR


Pribinova 2, 812 72 Bratislava


00 151 866

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

1 258,80 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

4.06.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:
Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o výpožičke č. SITB-OO2-2015/000041-377
Info
Dohoda č. 28/§51/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

28/51/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno


Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


30794536

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

28.05.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

4.06.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.11.2015

Súbor na stiahnutie: Dohoda č. 28/§51/2015
Info
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Historický lukostrelecký klub - Fekete Sólyom - Történelmi Íjászklub


946 32 Marcelová, Nová 1092/20


37967339

Hodnota predmetu:

2 000,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

29.05.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

30.05.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2015
Info
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Skautský zbor Baranyai János Marcelová


946 32 Marcelová


17641896

Hodnota predmetu:

500,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

29.05.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

30.05.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2015
Info
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Marcelová


946 32 Marcelová


178209403

Hodnota predmetu:

2 000,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

29.05.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

30.05.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2015
Info
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


CSEMADOK - Základná organizácia Marcelová


946 32 Marcelová


177717110

Hodnota predmetu:

3 800,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

29.05.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

30.05.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2015
Info
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Základná organizácia zdravotne postihnutých Marcelová


946 32 Marcelová


178209403

Hodnota predmetu:

1 000,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

29.05.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

30.05.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2015
Info
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


ZK Marcelová


946 32 Marcelová


42206421

Hodnota predmetu:

5 000,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

29.05.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

30.05.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2015
Info
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Reformovaná kresťanská cirkev Marcelová


946 32 Marcelová, Hlavná 130


34014616

Hodnota predmetu:

1 000,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

29.05.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

30.05.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2015
Info
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Slovenský poľovnícky zväz , Poľovnícke združenie Marcelová


946 32 Marcelová


35548619

Hodnota predmetu:

2 000,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

29.05.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

30.05.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2015
Info
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Marcelovský klub dôchodcov


946 32 Marcelová


00897019421

Hodnota predmetu:

1 500,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

29.05.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

30.05.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2015
Info
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Rímskokatolická cirkev, farnosť Marcelová


946 32 Marcelová, Hlavná 86/51


34013075

Hodnota predmetu:

1 000,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

29.05.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

30.05.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2015
Info
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Futbalový klub Marcelová


946 32 Marcelová, Hlavná 1162


36098922

Hodnota predmetu:

30 750,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

29.05.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

30.05.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2015
Info
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Dobrovoľný hasičský zbor, Marcelová


946 32 Marcelová


1774742201

Hodnota predmetu:

3 500,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

29.05.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

30.05.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2015
Info
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Zbor Bratskej jednoty babtistov, misijná stanica Marcelová


946 32 Marcelová, Hlavná 112


Hodnota predmetu:

200,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

29.05.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

30.05.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2015
Info
Dodatok č. DOD/04-2015//056/2014-IZ-4.0/V
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

DOD/04-2015//056/2014-IZ-4.0/V

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR


Špitálska 25, 27, 814 55 Bratislava


30854687

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

29.05.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:
Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.12.2015

Súbor na stiahnutie: Dodatok č. DOD/04-2015//056/2014-IZ-4.0/V
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 16/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

16/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Eva CibulkováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

29.5.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

30.5.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

24.5.2025

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 16/2015
Info
Kúpno – predajná zmluva
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Tibor Paulis - Záhradkárske služby


946 32 Marcelová, Lipový rad 48/A


140072661

Hodnota predmetu:

886,00

Dátum uzavretia zmluvy:

25.05.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

28.05.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Kúpno – predajná zmluva
Info
Zmluva vlastníkov spoločného poľovného revíru o jeho užívaní č. 1/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

1/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Vlastníci poľovných pozemkov spoločného poľovného revíru - Samostatná zvernica Marcelová


zast. spol. spoločnosčťou Poľovnícka spol. ZAHRO, 946 32 Marcelová, Lesná 41


42 117 968

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Poľovnícka spoločnosť ZAHRO


946 32 Marcelová, Lesná 41


42 117 968

Hodnota predmetu:

107,70 Eur/rok

Dátum uzavretia zmluvy:

14.05.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

23.05.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

15 rokov od dátumu schválenia

Súbor na stiahnutie: Zmluva vlastníkov spoločného poľovného revíru o jeho užívaní č. 1/2015
Info
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č.121467094
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

121467094

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Západoslovenská distribučná, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36 361 518

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

22.05.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

23.05.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č.121467094
Info
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č.121467059
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

121467059

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Západoslovenská distribučná, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36 361 518

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

22.05.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

23.05.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č.121467059
Info
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č.121467093
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

121467093

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Západoslovenská distribučná, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36 361 518

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

22.05.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

23.05.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č.121467093
Info
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 121467092
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

121467092

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Západoslovenská distribučná, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36 361 518

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

22.05.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

23.05.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 121467092
Info
Zmluva o poskytnutí účtovného poradenstva č. 1/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

1/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


KONTO-AUDIT, s.r.o.36 528 013

Hodnota predmetu:

700,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

21.05.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

22.05.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytnutí účtovného poradenstva č. 1/2015
Info
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č. 20-2014
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

20/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Ing. Juliana Farkasová


940 01 Nové Zámky, Námestie hrdinov 7


361 103 45

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

833,33 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

21.05.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

22.05.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

10.06.2015

Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č. 20-2014
Info
Zmluva o dodávke plynu č. 9105734030
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

9105734030

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Slovenský plynárenský priemysel, a.s.


Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava


35815256

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

18.05.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

19.05.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o dodávke plynu č. 9105734030
Info
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Rád rytierov vín Svätého princa Imricha


946 32 Marcelová, Lipový rad 133/2


42049181

Hodnota predmetu:

1 400,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

16.05.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

17.05.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2015
Info
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní odberu separovaných druhotných surovín
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


FF-PLAST, s.r.o.


Roľnícka 9, 946 03 Kolárovo


46330232

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

21.04.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

14.05.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní odberu separovaných druhotných surovín
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 15/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

15/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Erika LaktošováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

13.05.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

14.05.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

11.05.2025

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 15/2015
Info
Zmluva o dielo č. 5/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

5/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


SiGaMa, s.r.o.


Jazerná 17/8, 945 01 Komárno


45853169

Hodnota predmetu:

500,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:
Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

28.04.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

14.05.2015

Súbor na stiahnutie: Zmluva o dielo č. 5/2015
Info
Zmluva o zduženej dodávke elektriny č.9407673874
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

9407673874

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


ZSE Energia, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36 677 281

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

13.05.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

14.05.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o zduženej dodávke elektriny č.9407673874
Info
Zmluva o zduženej dodávke elektriny č.9407674353
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

9407674353

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


ZSE Energia, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36 677 281

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

13.05.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

14.05.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o zduženej dodávke elektriny č.9407674353
Info
Zmluva o zduženej dodávke elektriny č.9407674359
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

9407674359

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


ZSE Energia, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36 677 281

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

13.05.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

14.05.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o zduženej dodávke elektriny č.9407674359
Info
Zmluva o zduženej dodávke elektriny č.9407674328
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

9407674328

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


ZSE Energia, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36 677 281

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

13.05.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

14.05.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o zduženej dodávke elektriny č.9407674328
Info
Zmluva o zduženej dodávke elektriny č.9407674051
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

9407674051

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


ZSE Energia, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36 677 281

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

13.05.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

14.05.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o zduženej dodávke elektriny č.9407674051
Info
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.9407674415
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

9407674415

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


ZSE Energia, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36 677 281

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

13.05.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

14.05.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o združenej dodávke elektriny č.9407674415
Info
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.9407674045
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

9407674045

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


ZSE Energia, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36 677 281

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

13.05.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

14.05.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o združenej dodávke elektriny č.9407674045
Info
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.9407674027
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

9407674027

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


ZSE Energia, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36 677 281

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

13.05.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

14.05.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o združenej dodávke elektriny č.9407674027
Info
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.9407674022
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

9407674022

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


ZSE Energia, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36 677 281

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

13.05.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

14.05.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o združenej dodávke elektriny č.9407674022
Info
Zmluva o zduženej dodávke elektriny č.9407673837
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

9407673837

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


ZSE Energia, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36 677 281

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

13.05.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

14.05.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o zduženej dodávke elektriny č.9407673837
Info
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.9407673895
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

9407673895

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


ZSE Energia, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36 677 281

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

13.05.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

14.05.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o združenej dodávke elektriny č.9407673895
Info
Zmluva o zduženej dodávke elektriny č.9407674355
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

9407674355

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


ZSE Energia, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36 677 281

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

13.05.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

14.05.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o zduženej dodávke elektriny č.9407674355
Info
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9407673880
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

9407673880

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


ZSE Energia, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36 677 281

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

13.04.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

14.05.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9407673880
Info
Zmluva o zduženej dodávke elektriny č. 9407676952
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

9407676952

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


ZSE Energia, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36 677 281

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

13.05.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

14.05.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o zduženej dodávke elektriny č. 9407676952
Info
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 121465966
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

121465966

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Západoslovenská distribučná, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36 361 518

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

13.05.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

14.05.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 121465966
Info
Nájomná zmluva č. 494/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

494/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Ákos Németh a Katarína GažováHodnota predmetu:

128,81 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

30.04.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.05.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.04.2016

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 494/2015
Info
Nájomná zmluva č. 492/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

492/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Viktória CzukárováHodnota predmetu:

133,45 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

30.04.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.05.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.04.2016

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 492/2015
Info
Nájomná zmluva č. 495/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

495/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Helena ŠenkárováHodnota predmetu:

109,40 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

30.04.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.05.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.04.2016

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 495/2015
Info
Nájomná zmluva č. 496/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

496/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Zoltán SenkárHodnota predmetu:

128,81 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

30.04.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.05.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.04.2016

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 496/2015
Info
Nájomná zmluva č. 493/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

493/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Bálint VargaHodnota predmetu:

108,36 €

Dátum uzavretia zmluvy:

30.04.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.05.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.4.2016

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 493/2015
Info
Nájomná zmluva č. 470/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

470/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Mgr. Réka Šenkárová a Máté GáspárHodnota predmetu:

97,90 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

30.04.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.05.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.04.2018

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 470/2015
Info
Dohoda č. 24/2015/§54-VZ
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

24/2015/§54-VZ

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny


Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


30794536

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

9.496,20 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

29.04.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

30.04.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.09.2015

Súbor na stiahnutie: Dohoda č. 24/2015/§54-VZ
Info
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Alexander KiršnerHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

29.04.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.05.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 14/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

14/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Eva JóbováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

29.04.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

30.04.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

27.04.2015

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 14/2015
Info
Zmluva o dielo
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Regionálna rozvojová agentúra Komárno


Nádvorie Európy 50/1, 945 01 Komárno


36110272

Hodnota predmetu:

2.000,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

10.04.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

28.04.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o dielo
Info
Nájomná zmluva 479/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

479/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Marian ChrénHodnota predmetu:

89,19 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

27.04.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

28.04.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.04.2018

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva 479/2015
Info
Dodatok Ponuka E. Benefit
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


ZSE Energia, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1


36 677 281

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

23.04.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

24.04.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok Ponuka E. Benefit
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 13/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

13/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Zlatica MátyásováHodnota predmetu:

7,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

17.04.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

18.04.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

16.04.2015

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 13/2015
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 12/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

12/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Edita PaulisováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

15.04.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

16.04.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

12.04.2025

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 12/2015
Info
Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Slovenský plynárenský priemysel, a.s.


Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava


35815256

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

13.04.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

14.04.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.01.2016

Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu
Info
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Zoltán ChrénHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

27.03.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

28.03.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 11/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

11/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Silvia DanišováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

27.03.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

28.03.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

26.03.2015

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 11/2015
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 10/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

10/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Blanka VargováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

27.03.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

28.03.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

25.03.2025

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 10/2015
Info
Dohoda č. 6/2015/§54-VZ
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

6/2015/§54-VZ

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny


Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


30794536

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

22 790,88 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

26.03.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

27.03.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.09.2015

Súbor na stiahnutie: Dohoda č. 6/2015/§54-VZ
Info
Dohoda č. 6/2015/§54-VZ
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

6/2015/§54-VZ

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny


Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


30794536

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

22 790,88

Dátum uzavretia zmluvy:

26.03.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

27.03.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

01.04.2015

Súbor na stiahnutie: Dohoda č. 6/2015/§54-VZ
Info
Darovacia zmluva KRHZ-NR-529-11/2014
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

KRHZ-NR-529-11/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Ministerstvo vnútra SR


Pribinova 2, 812 72 Bratislava


00 151 866

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

26.01.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

24.03.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Darovacia zmluva KRHZ-NR-529-11/2014
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 9/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

9/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Valéria MezeiováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

17.03.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

18.03.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

16.03.2025

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 9/2015
Info
Zmluva o poskytovaní služieb DataWex Cloud
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

5/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


DataWex s.r.o.


Iža 56, 946 39 Iža


46822771

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

12.03.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

13.03.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní služieb DataWex Cloud
Info
Zmluva o poskytovaní OS č. 294/2015/12
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

294/2015/12

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Helena VižďákováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

11.03.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

11.03.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní OS č. 294/2015/12
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 8/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

8/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Ján MáriásiHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

11.03.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

12.03.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

1.3.2025

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 8/2015
Info
Zmluva na vykonávanie činností v oblasti verejného obstarávania č. 15/002
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

15/002

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Prvá Európska Konzultačná spol. s r.o.


M.R.Štefánika 341/2, 906 13 Brezová pod Bradlom


45391530

Hodnota predmetu:

200,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

20.02.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

12.03.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva na vykonávanie činností v oblasti verejného obstarávania č. 15/002
Info
Nájomná zmluva č. 265/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

265/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Marian ChňapekHodnota predmetu:

132,36 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

05.03.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

06.03.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.09.2015

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 265/2015
Info
Dohoda o zabezpečení povinnej práce č. 77/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

77/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Okresný súd Komárno


Pohraničná 6, 945 35 Komárno


00165646

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

27.01.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

5.3.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dohoda o zabezpečení povinnej práce č. 77/2015
Info
Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno


Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


30794536

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

26.02.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

03.03.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.08.2015

Súbor na stiahnutie: Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb
Info
Dohoda č. 2/§52/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

2/§52/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno


Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


30794536

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

3 822,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

26.02.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

03.03.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.08.2015

Súbor na stiahnutie: Dohoda č. 2/§52/2015
Info
Úrazové poistenie č. 5190017873
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

5190017873

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group


Štefánikova 17, 811 05 Bratislava


31 595 545

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

42,25 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

27.02.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

28.02.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.08.2015

Súbor na stiahnutie: Úrazové poistenie č. 5190017873
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 7/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

7/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Juliana MolnárováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

27.02.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

28.02.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

25.02.2015

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 7/2015
Info
Zmluva o dielo č. 247/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

247/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


KOM-PLAST s.r.o.


Dunajské nábrežie 1179/39, 945 01 Komárno


47 063 530

Hodnota predmetu:

26 200,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

27.2.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

28.2.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o dielo č. 247/2015
Info
Kúpna zmluva č. 004/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

004/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


PROSPECT, spol. s r.o.


J.Simona č. 5, 94001 Nové Zámky


34107100

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

celková kúpna cena bytov : 397 576,90 Eur , celková kúpna cena stavieb technickej vybavenosti: 19 765,71 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

17.02.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

18.02.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Kúpna zmluva č. 004/2015
Info
Zmluva o dielo č. 95/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

95/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


VF Project & Marketing s.r.o.


Gen. L. Svobodu 1860/6, 927 05 Šaľa - Veča


44 487 916

Hodnota predmetu:

1 000,00 bez DPH

Dátum uzavretia zmluvy:

12.02.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

16.02.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o dielo č. 95/2015
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 6/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

6/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Arpád CziborHodnota predmetu:

7,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

11.02.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

12.02.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

09.02.2025

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 6/2015
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 5/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

5/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Jozef ProvaznikHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

10.2.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

11.2.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

8.2.2025

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 5/2015
Info
Nájomná zmluva č. 84/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

84/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Július KeszegHodnota predmetu:

173,71 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

30.01.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

31.01.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.01.2018

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 84/2015
Info
Nájomná zmluva č. 80/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

80/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Ján ChrénHodnota predmetu:

169,05 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

30.01.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

31.01.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.01.2018

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 80/2015
Info
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Ondrej Keszeg a manželka Eva KeszegHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

30.01.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

02.02.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 4/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

4/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Anna ErösováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

29.1.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

30.1.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

27.1.2015

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 4/2015
Info
Dodatok č.2 k Zmluve o vzájomnej spolupráci pri implementácii pedagogického modelu školy s celodenným výchovným systémom v rámci NP
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

2012_MRK_PO_BB_255

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Metodicko - pedagogické centrum


Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava


00164348

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

15.01.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

24.01.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č.2 k Zmluve o vzájomnej spolupráci pri implementácii pedagogického modelu školy s celodenným výchovným systémom v rámci NP
Info
Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva č. 863107
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

863107

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Volkswagen Finančné služby Slovensko s.r.o., zastúpená HELORO s.r.o.


Vajnorská 98, 831 04 Bratislava


31341438

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

23.01.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

24.01.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva č. 863107
Info
Zmluva o autokredite č. 863107
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

863107

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Volkswagen Finančné služby Slovensko s.r.o., zastúpená HELORO s.r.o.


Vajnorská 98, 831 04 Bratislava


31341438

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

25 850,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

23.01.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

24.01.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o autokredite č. 863107
Info
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní OS č. 466/2014/7
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

466/2014/7

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Ing. Jozef MolnárHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

16.01.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

16.01.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní OS č. 466/2014/7
Info
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní OS č. 467/2014/8
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

467/2014/8

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Mária HegedűsováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

16.01.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

17.01.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní OS č. 467/2014/8
Info
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 002/2014
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

002/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


PROSPECT, spol. s r.o.


J. Simora č. 5, 94001 Nové Zámky


34107100

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

16.1.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

17.1.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 002/2014
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 3/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

3/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Jolana BabisováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

15.1.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

16.1.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

13.1.2025

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 3/2015
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

2/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Terézia GyörgyováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

14.1.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

15.1.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

12.1.2025

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2/2015
Info
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa č.121449186
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

121449186

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Západoslovenská distribučná, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36 361 518

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

14.01.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

15.01.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa č.121449186
Info
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa č.121449183
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

121449183

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Západoslovenská distribučná, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36 361 518

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

14.01.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

15.01.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa č.121449183
Info
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa č.121449160
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

121449160

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Západoslovenská distribučná, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36 361 518

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

14.01.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

15.01.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa č.121449160
Info
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa č.121449157
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

121449157

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Západoslovenská distribučná, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36 361 518

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

14.01.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

15.01.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa č.121449157
Info
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa č.121449158
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

121449158

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Západoslovenská distribučná, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36 361 518

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

14.01.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

15.01.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa č.121449158
Info
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa č.121449159
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

121449159

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Západoslovenská distribučná, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36 361 518

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

14.01.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

15.01.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa č.121449159
Info
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa č.121449184
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

121449184

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Západoslovenská distribučná, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36 361 518

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

14.01.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

15.01.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa č.121449184
Info
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa č. 121449156
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

121449156

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Západoslovenská distribučná, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36 361 518

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

14.01.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

15.01.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa č. 121449156
Info
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa č.121449185
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

121449185

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Západoslovenská distribučná, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36 361 518

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

14.01.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

15.01.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa č.121449185
Info
Dohoda uzatvorená podľa §10 ods. 3, ods.9 a nasl. zák. č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno


Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


30794536

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

14.01.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

14.01.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.12.2015

Súbor na stiahnutie: Dohoda uzatvorená podľa §10 ods. 3, ods.9 a nasl. zák. č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi
Info
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa č.121449182
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

121449182

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Západoslovenská distribučná, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36 361 518

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

14.01.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

15.01.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa č.121449182
Info
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa č.121449181
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

121449181

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Západoslovenská distribučná, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36 361 518

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

14.01.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

15.01.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa č.121449181
Info
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa č.121449155
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

121449155

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Západoslovenská distribučná, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36 361 518

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

14.01.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

15.01.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa č.121449155
Info
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa č.121449212
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

121449212

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Západoslovenská distribučná, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36 361 518

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

14.01.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

15.01.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa č.121449212
Info
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa č. 121449152
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

121449152

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Západoslovenská distribučná, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36 361 518

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

14.01.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

15.01.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa č. 121449152
Info
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa č. 121449213
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

121449213

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Západoslovenská distribučná, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36 361 518

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

14.01.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

15.01.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa č. 121449213
Info
Zmluva o združenej dodávke elektriny
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

9407079545

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


ZSE Energia, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36 677 281

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

7.1.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

8.1.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

6.1.2016

Súbor na stiahnutie: Zmluva o združenej dodávke elektriny
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 1/2015
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

1/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Mária DurcisHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

5.1.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

6.1.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

2.1.2025

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 1/2015