Zmluvy 2013

Info
Nájomná zmluva
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

734/2013

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Erika BekeováHodnota predmetu:

132,45 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

31.12.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

1.1.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.12.2016

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva
Info
Nájomná zmluva
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

729/2013

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Katarína DanisováHodnota predmetu:

123,24 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

31.12.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

1.1.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.12.2014

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva
Info
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Ladislav Horváth a manželka Beáta HorváthováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

30.12.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

31.12.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
Info
Dodatok č. 5 k Poistnej zmluve č. 1000355580
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

1000355580

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.


Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava


00151700

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

30.12.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

31.12.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 5 k Poistnej zmluve č. 1000355580
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

34/2013

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


GabriellaJuhászHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

23.12.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

24.12.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

23.12.2023

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta
Info
Zmluva o dodávke plynu
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

6300142024

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Slovenský plynárenský priemysel. a.s.


Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava


35815256

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

20.12.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

21.12.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o dodávke plynu
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

33/2013

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Mária SomHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

18.12.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

19.12.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

14.12.2013

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta
Info
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

121358923

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Západoslovenská distribučná, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36 361 518

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

17.12.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

18.12.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
Info
Zmluva o dielo 37/2013
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

37/2013

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


DARTON s.r.o.


Ul.práce 4933, 945 01 Komárno


44820551

Hodnota predmetu:

35 997,52 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

17.12.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

18.12.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.12.2013

Súbor na stiahnutie: Zmluva o dielo 37/2013
Info
Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

248-112-7405/2013

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Geodetický a kartografický ústav Bratislava


Czlumeckého 4, 827 45 Bratislava


173 162 19

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

4.12.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

10.12.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.12.2014

Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

32/2013

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Margita VidováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

5.12.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

6.12.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

4.12.2023

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta
Info
Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve o nájme bytu zo dňa 14.12.2007
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Kristián Szikonya a manž. Katarína Szikonyová r. MarikovecováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

4.12.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

5.12.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

13.12.2016

Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve o nájme bytu zo dňa 14.12.2007
Info
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

5190008280

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group


Štefánikova 17, 811 05 Bratislava


31595545

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Hodnota predmetu:

48,75 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

27.11.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

28.11.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.05.2014

Súbor na stiahnutie: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
Info
Dodatok č. DOD/01-2013//132/2012-IZ-5.0/V
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

132/2012-IZ-5.0/V

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Fond sociálneho rozvoja


Špitálska 6, 814 55 Bratislava


30854687

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

26.11.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

27.11.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. DOD/01-2013//132/2012-IZ-5.0/V
Info
Dodatok Ponuka E. Výhoda
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


ZSE Energia, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1


36 677 281

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

20.11.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

21.11.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok Ponuka E. Výhoda
Info
Dohoda č. 13/§52/2013/NP VAOTP SR-2
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

13/§522013/NP VAOTP SR-2

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno


M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


37961195

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Hodnota predmetu:

4293,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

14.11.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

15.11.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.05.2014

Súbor na stiahnutie: Dohoda č. 13/§52/2013/NP VAOTP SR-2
Info
Dodatok č. 1/2013/NP VAOTP SR-2 k dohode č. 10/§50j/NS 2013/NP VAOTP SR-2
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno


Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Hodnota predmetu:

18 000,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

14.11.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

15.11.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1/2013/NP VAOTP SR-2 k dohode č. 10/§50j/NS 2013/NP VAOTP SR-2
Info
Dodatok č. 1/2013/NP VAOTP SR-2 k dohode č. 15/§50j/NS 2013/NP VAOTP SR-2
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno


Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


37961195

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Hodnota predmetu:

32 812,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

14.11.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

15.11.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1/2013/NP VAOTP SR-2 k dohode č. 15/§50j/NS 2013/NP VAOTP SR-2
Info
Dohoda č. 18/§50j/NS 2013/NP VAOTP SR-2
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Komárne


Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


37961195

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Hodnota predmetu:

2 051,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

14.11.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

15.11.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.08.2014

Súbor na stiahnutie: Dohoda č. 18/§50j/NS 2013/NP VAOTP SR-2
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

31/2013

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Anna ŠenkárováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

11.11.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

12.11.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

8.11.2013

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

30/2013

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Erika TrenčíkováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

4.11.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

5.11.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.10.2023

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta
Info
Dohoda č. 11/XX/2013/§54 o poskytnutí NFP v rámci projektu XX “Podpora zamestnávania nezamestnaných v samospráve”
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

11/XX/2013/§54

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno


Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


37961195

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Hodnota predmetu:

2779,24 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

29.10.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

30.10.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.10.2014

Súbor na stiahnutie: Dohoda č. 11/XX/2013/§54 o poskytnutí NFP v rámci projektu XX “Podpora zamestnávania nezamestnaných v samospráve”
Info
Kúpna zmluva
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Eva Molnárová rod. MarcinkováHodnota predmetu:

616,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

28.10.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

30.10.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Kúpna zmluva
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

29/2013

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Mária BékésiováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

24.10.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

25.10.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

24.10.2023

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

28/2013

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Juraj KollárHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

22.10.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

23.10.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

22.10.2023

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta
Info
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


František BaloghHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

21.10.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

22.10.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

27/2013

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Mária HalásikováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

17.10.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

18.10.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

15.10.2013

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

22/2013

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Zoltán TrenčíkHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

30.09.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.10.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

24.07.2023

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta
Info
Príloha č. 1 – Zmluva o poskytnutí NFP na podporu implementácie integrovanej stratégie miestneho rozvoja podporenej z dotácie NSK
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

NSK/LEADER2/2013-OP123/1/3

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Miestna akčná skupina Hídver♪9 - Most priateľstva


946 36 Kravany nad Dunajom č. 317


42207371

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Hodnota predmetu:

2 157,90 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

23.09.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

24.09.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

24.12.2013

Súbor na stiahnutie: Príloha č. 1 – Zmluva o poskytnutí NFP na podporu implementácie integrovanej stratégie miestneho rozvoja podporenej z dotácie NSK
Info
Zmluva o poskytnutí NFP príspevku na podporu implementácie integrovanej stratégie miestneho rozvoja podporovanej z dotácie NSK
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

NSK/LEADER2/2013-OP123/1/3

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Miestna akčná skupina - Hídverő - Most priateľstva


946 36 Kravany nad Dunajom č. 317


42207371

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Hodnota predmetu:

2 050,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

23.09.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

24.09.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

24.12.2013

Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytnutí NFP príspevku na podporu implementácie integrovanej stratégie miestneho rozvoja podporovanej z dotácie NSK
Info
Zmluva o vzájomnej spolupráci v zabezpečovaní separovaného zberu komunálneho odpadu
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Kravany nad Dunajom


946 36 Kravany nad Dunajom 186


00306533

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

12.9.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

13.9.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o vzájomnej spolupráci v zabezpečovaní separovaného zberu komunálneho odpadu
Info
Dohoda č. 15/§50j/NS 2013/NP VAOTP SR-2
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Komárne


Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


37961195

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Hodnota predmetu:

4 101,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

11.09.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

12.09.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

16.05.2014

Súbor na stiahnutie: Dohoda č. 15/§50j/NS 2013/NP VAOTP SR-2
Info
Kúpna zmluva
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Symbolika Hlohovec spol. s r.o.


Zábranie 23, 920 01 Hlohovec


34112561

Hodnota predmetu:

2 418,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

9.9.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

10.9.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Kúpna zmluva
Info
Zmluva o poskytovaní technickej služby + Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

TS19K/2013

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


CZ CZ Nitra s.r.o.


Zlatomoravecká 5, 949 01 Nitra


31419470

Hodnota predmetu:

100,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

30.8.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

05.9.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

04.9.2014

Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní technickej služby + Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

26/2013

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


György BrandeisHodnota predmetu:

7,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

03.09.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

04.09.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

03.09.2023

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta
Info
Zmluva o poskytovaní stravy
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s VJM, Marcelová/ Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


37866800/00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Šrobárová


946 32 Šrobárová


00306673

Hodnota predmetu:

0,70 Eur/ jedlo

Dátum uzavretia zmluvy:

2.9.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

3.9.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.12.2013

Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní stravy
Info
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

S131000162

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.


Bratislavská 18, 900 51 Zohor


31318762

Hodnota predmetu:

290 Eur/mesiac

Dátum uzavretia zmluvy:

30.08.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

31.08.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

na dobu neurčitú

Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

25/2013

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Vojtech CziborHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

30.08.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

31.08.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

28.08.2023

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta
Info
Kúpno – predajná zmluva
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Peter CziborHodnota predmetu:

392,70 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

26.8.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

27.8.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Kúpno – predajná zmluva
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

24/2013

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Renata SucháHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

21.08.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

22.08.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

19.08.2023

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

19/2013

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Anna BajzováHodnota predmetu:

7,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

9.8.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

10.8.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

16.7.2013

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

23/2013

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Peter KeszegHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

7.8.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

8.8.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

29.7.2023

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta
Info
Kúpna zmluva
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Tibor Bélai rod. Bélai, Ildikó Bélaiová rod. ZsidekováHodnota predmetu:

22 300,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

1.8.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

6.8.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Kúpna zmluva
Info
Nájomná zmluva
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Daniel OslanecHodnota predmetu:

68,56 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

5.8.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

6.8.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

4.8.2016

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

21/2013

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Magdaléna SzikonyováHodnota predmetu:

7,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

5.8.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

6.8.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

23.7.2023

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta
Info
Dodatok č. 1/2013/NP VAOTP SR-2
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Komárne


M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


37961195

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

31.07.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

1.8.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.12.2013

Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1/2013/NP VAOTP SR-2
Info
Dodatok č. 1 k zmluve č. 06K662129
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.


Kálov 356, 010 01 Žilina


36 391 000

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

22.7.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

22.7.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k zmluve č. 06K662129
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

20/2013

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Valéria VáczyováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

22.07.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

23.07.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

19.7.2023

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta
Info
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Mária NagyováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

12.07.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

13.07.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
Info
Nájomná zmuva
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

408/2013

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Peter Synovec, Marta SynovcováHodnota predmetu:

139,31 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

08.07.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

09.07.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

06.07.2016

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmuva
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

18/2013

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Irena TakácsováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

04.07.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

05.07.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

02.07.2023

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta
Info
Zmluva o dielo
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

č. v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


VF Project & Marketing s.r.o.


Gen. L. Svobodu 1860/6, 927 05 Šaľa - Veča


44 487 916

Hodnota predmetu:

9 600,00 Eur bez DPH

Dátum uzavretia zmluvy:

2.7.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

3.7.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o dielo
Info
Nájomná zmluva
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

542/2013

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Katarína DanisováHodnota predmetu:

139,31 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

01.07.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

02.07.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.12.2013

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva
Info
Nájomná zmluva
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

401/2013

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Margita HorváthováHodnota predmetu:

119,42 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

01.07.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

02.07.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.06.2016

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva
Info
Nájomná zmluva
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

398/2013-8

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Zoltán ŽidekHodnota predmetu:

116,43 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

01.07.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

02.07.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.06.2016

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva
Info
Nájomná zmluva
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

398/2013-2

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Ján Zsidek, Karin ZsidekováHodnota predmetu:

151,65 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

01.07.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

02.07.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.06.2016

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva
Info
Nájomná zmluva
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

398/2013-7

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Vojtech Trenčík, Melinda TrenčíkováHodnota predmetu:

140,73 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

01.07.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

02.07.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.06.2016

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva
Info
Nájomná zmluva
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

398/2013-6

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Ján Polovic, Katarína PolovicováHodnota predmetu:

148,25 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

01.07.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

02.07.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.06.2016

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva
Info
Nájomná zmluva
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

398/2013-10

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Zoltán Petőcz, Enikő PetőczHodnota predmetu:

105,43 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

01.07.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

02.07.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.06.2016

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva
Info
Nájomná zmluva
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

398/2013-1

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Roland Kolarovský, Mária KolarovskáHodnota predmetu:

146,25 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

01.07.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

02.07.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.06.2016

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva
Info
Nájomná zmluva
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

398/2013-3

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Adrián Igrényi, Mária László IgrényiHodnota predmetu:

148,25 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

01.07.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

02.07.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.06.2016

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva
Info
Nájomná zmluva
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

398/2013-9

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Tibor Hague, Júlia HagueováHodnota predmetu:

112,05 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

01.07.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

02.07.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.06.2016

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva
Info
Nájomná zmluva
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

398/2013-4

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Imrich Daniš, Silvia DanišováHodnota predmetu:

159,65 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

01.07.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

02.07.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.06.2016

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva
Info
Nájomná zmluva
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

398/2013-5

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Alexandra Bokorová, Csaba BokorHodnota predmetu:

141,15 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

01.07.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

02.07.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.06.2016

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva
Info
Nájomná zmluva
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

398/2013-11

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Katalin LiczkiHodnota predmetu:

140,25 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

01.07.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

02.07.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.06.2013

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva
Info
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Štefan HolopHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

30.06.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.07.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
Info
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

3305103313

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group


Štefánikova 17, 811 05 Bratislava


31595545

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Hodnota predmetu:

48,75 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

28.06.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.07.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.11.2013

Súbor na stiahnutie: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

17/2013

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Imrich DanišHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

27.06.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

28.06.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

06.06.2023

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta
Info
Zmluva o poskytnutí služby
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Gajdoš - Consulting Engineers, s.r.o.


Novomeského 122/6, 960 01 Zvolen


36636851

Hodnota predmetu:

221 000,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

27.06.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

28.06.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytnutí služby
Info
Dodatok č. 1/DZ221101201770101 k zmluve o poskytnutí NFP číslo Z22110120177
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava


00156621

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Hodnota predmetu:

1 024 570 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

26.06.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

13.07.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.08.2020

Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1/DZ221101201770101 k zmluve o poskytnutí NFP číslo Z22110120177
Info
Dodatok č. 1/2013/NP VAOTP SR-2
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Komárne


M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


37961195

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

24.06.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

25.06.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1/2013/NP VAOTP SR-2
Info
Dohoda č. 10/§50j/NS 2013/NP VAOTP SR-2
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Komárne


M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


37961195

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Hodnota predmetu:

22 836,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

24.06.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

25.06.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.03.2014

Súbor na stiahnutie: Dohoda č. 10/§50j/NS 2013/NP VAOTP SR-2
Info
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2013 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

106/NR/2013

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Obvodný úrad Nitra


Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra


00151866

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Hodnota predmetu:

5 000,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

21.06.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

22.06.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.12.2013

Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2013 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

16/2013

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Vlasta TamášováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

19.06.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

20.06.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

17.06.2023

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

15/2013

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Ján MarkaczHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

19.06.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

20.06.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

16.06.2023

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

14/2013

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Ildiko TárnokováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

12.6.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

13.6.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

8.6.2023

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta
Info
Zmuva o dielo uzavretá podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka na zhotovenie internetovej prezentácie
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


WADO s.r.o.


Remeselnícka 3, 946 03 Kolárovo


46 81 81 62

Hodnota predmetu:

978 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

6.6.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

6.6.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmuva o dielo uzavretá podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka na zhotovenie internetovej prezentácie
Info
Dodatok č. 6 k nájomnej zmluve o nájme bytu zo dňa 24.11.2003
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Katarína PetrovičováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

31.05.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.06.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.05.2014

Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 6 k nájomnej zmluve o nájme bytu zo dňa 24.11.2003
Info
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 29.09.2011
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Gabriel TrencsíkHodnota predmetu:

104,26 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

31.05.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.06.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.09.2014

Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 29.09.2011
Info
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve zo dňa 14.12.2007
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Kristián SzikonyaHodnota predmetu:

98,54 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

31.05.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.06.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

13.12.2013

Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve zo dňa 14.12.2007
Info
Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve zo dňa 24.11.2003
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Henrieta StaňováHodnota predmetu:

97,90 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

31.05.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.06.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.11.2015

Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve zo dňa 24.11.2003
Info
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 30.04.2012
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Mgr. Réka ŠenkárováHodnota predmetu:

97,90 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

31.05.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.06.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.04.2015

Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 30.04.2012
Info
Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve zo dňa 24.11.2003
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Gabriel NovoszádekHodnota predmetu:

80,10 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

31.05.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.06.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.11.2015

Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve zo dňa 24.11.2003
Info
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 30.11.2012
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Ing. Ivan MečárHodnota predmetu:

80,10 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

31.05.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.06.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.11.2015

Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 30.11.2012
Info
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 04.05.2011
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Matušek RóbertHodnota predmetu:

104,26 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

31.05.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.06.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

05.05.2021

Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 04.05.2011
Info
Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve zo dňa 26.04.2013
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Alexandra KrénováHodnota predmetu:

104,26 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

31.05.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.06.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.04.2016

Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve zo dňa 26.04.2013
Info
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 29.04.2011
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Ing. Csaba SándorHodnota predmetu:

136,45 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

31.05.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.06.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.04.2014

Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 29.04.2011
Info
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 29.04.2011
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Zsolt VörösHodnota predmetu:

145,94 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

31.05.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.06.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.04.2014

Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 29.04.2011
Info
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 29.04.2011
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Markéta ŽidekováHodnota predmetu:

134,93 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

31.05.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.06.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.04.2014

Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 29.04.2011
Info
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 29.04.2011
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Vojtech VörösHodnota predmetu:

152,94 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

31.05.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.06.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.04.2014

Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 29.04.2011
Info
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 29.04.2011
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


František TömösköziHodnota predmetu:

96,40 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

31.05.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.06.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.04.2014

Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 29.04.2011
Info
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 29.04.2011
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Mónika ŠenkárováHodnota predmetu:

134,93 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

31.05.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.06.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.04.2014

Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 29.04.2011
Info
Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve zo dňa 24.11.2003
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Katarína PetrovičováHodnota predmetu:

108,38 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

31.05.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.06.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.05.2014

Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve zo dňa 24.11.2003
Info
Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve zo dňa 24.11.2003
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Alexander KiršnerHodnota predmetu:

79,32 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

31.05.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.06.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.11.2015

Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve zo dňa 24.11.2003
Info
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 29.04.2011
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Ladislav PaulisHodnota predmetu:

126,42 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

31.05.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.06.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.04.2014

Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 29.04.2011
Info
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 29.04.2011
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Katarína MarikovecováHodnota predmetu:

94,09 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

31.05.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.06.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.04.2014

Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 29.04.2011
Info
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 29.04.2011
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Gábor MarikovecHodnota predmetu:

146,94 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

31.05.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.06.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.04.2014

Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 29.04.2011
Info
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 29.04.2011
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Katarína VargováHodnota predmetu:

94,09 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

31.05.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.06.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.04.2014

Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 29.04.2011
Info
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 29.04.2011
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Zoltán ChrénHodnota predmetu:

123,42 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

31.05.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.06.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.04.2014

Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 29.04.2011
Info
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 29.04.2011
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Ladislav HorváthHodnota predmetu:

132,45

Dátum uzavretia zmluvy:

31.05.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.06.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.04.2014

Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 29.04.2011
Info
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 29.04.2011
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Štefan HolopHodnota predmetu:

119,42 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

31.05.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.06.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.04.2014

Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 29.04.2011
Info
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 29.04.2011
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Ladislav BitterHodnota predmetu:

94,09 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

31.05.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.06.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.04.2014

Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 29.04.2011
Info
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 29.04.2011
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Anton ZsidekHodnota predmetu:

134,93 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

31.05.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.06.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.04.2014

Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 29.04.2011
Info
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 29.04.2011
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Alžbeta VargováHodnota predmetu:

96,40 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

31.05.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.06.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.04.2014

Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 29.04.2011
Info
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 29.04.2011
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Alžbeta AndruskóováHodnota predmetu:

96,40 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

31.05.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.06.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.04.2014

Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 29.04.2011
Info
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 29.04.2011
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Katarína MazánováHodnota predmetu:

138,45 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

31.05.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.06.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.04.2014

Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 29.04.2011
Info
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 31.10.2012
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Zuzana JurčováHodnota predmetu:

106,11 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

31.05.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.06.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.10.2015

Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 31.10.2012
Info
Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve zo dňa 24.11.2003
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Peter JalšovskyHodnota predmetu:

108,38 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

31.05.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.06.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.11.2015

Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve zo dňa 24.11.2003
Info
Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve zo dňa 24.11.2003
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Tomáš BilkoHodnota predmetu:

104,26 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

31.05.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.06.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.11.2015

Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve zo dňa 24.11.2003
Info
Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve zo dňa 24.11.2003
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Arpád BaloghHodnota predmetu:

79,32 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

31.05.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.06.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.11.2015

Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve zo dňa 24.11.2003
Info
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve zo dňa 20.06.2007
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Katalin LiczkáHodnota predmetu:

140,25 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

31.05.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.06.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.6.2013

Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve zo dňa 20.06.2007
Info
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve zo dňa 20.06.2007
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Zoltán ŽidekHodnota predmetu:

116,43 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

31.05.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.06.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.06.2013

Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve zo dňa 20.06.2007
Info
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve zo dňa 20.06.2007
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Vojtech TrenčíkHodnota predmetu:

140,73 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

31.05.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.06.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.06.2013

Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve zo dňa 20.06.2007
Info
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 28.10.2011
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Milan TóthHodnota predmetu:

104,05 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

31.05.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.06.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.10.2014

Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 28.10.2011
Info
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve zo dňa 20.06.2007
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Ján PolovicHodnota predmetu:

148,25 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

31.05.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.06.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.06.2013

Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve zo dňa 20.06.2007
Info
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve zo dňa 20.06.2007
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Zoltán PetőczHodnota predmetu:

105,43 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

31.05.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.06.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.06.2013

Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve zo dňa 20.06.2007
Info
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve zo dňa 20.06.2007
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Roland KolarovskýHodnota predmetu:

146,25 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

31.05.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.06.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.06.2013

Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve zo dňa 20.06.2007
Info
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve zo dňa 11.8.2008
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Szabolcs KissHodnota predmetu:

148,19 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

31.05.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.06.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

10.08.2014

Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve zo dňa 11.8.2008
Info
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve zo dňa 20.06.2007
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Ján ZsidekHodnota predmetu:

151,65 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

31.05.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.06.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.06.2013

Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve zo dňa 20.06.2007
Info
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve zo dňa 20.06.2007
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Adrián IgrényiHodnota predmetu:

148,25 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

31.05.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.06.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.06.2013

Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve zo dňa 20.06.2007
Info
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve zo dňa 20.06.2007
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Tibor HagueHodnota predmetu:

112,05 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

31.05.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.06.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.06.2013

Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve zo dňa 20.06.2007
Info
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve zo dňa 20.06.2007
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Imrich DanišHodnota predmetu:

159,65 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

31.05.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.06.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.06.2013

Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve zo dňa 20.06.2007
Info
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 27.12.2012
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Zsolt CziborHodnota predmetu:

128,73 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

31.05.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.06.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.12.2015

Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 27.12.2012
Info
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve zo dňa 20.06.2007
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Alexanda BokorováHodnota predmetu:

141,15 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

31.05.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.06.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.06.2013

Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve zo dňa 20.06.2007
Info
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 30.08.2011
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


946 32 Marcelová, Nám. slobody 1199


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Marián ChňapekHodnota predmetu:

132,36 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

31.05.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.06.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.08.2014

Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 30.08.2011
Info
Dodatok č.2 k nájomnej zmluve zo dňa 29.03.2010
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


946 32 Marcelová, Nám. slobody 1199


Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Eva BertókováHodnota predmetu:

145,99 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

31.05.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.06.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.03.2016

Súbor na stiahnutie: Dodatok č.2 k nájomnej zmluve zo dňa 29.03.2010
Info
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 29.04.2011
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


946 32 Marcelová, Nám. slobody 1199


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Tibor BakulárHodnota predmetu:

80,29 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

31.05.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.06.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.04.2014

Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 29.04.2011
Info
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 23.11.2011
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Róbert SzabóHodnota predmetu:

73,81 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

31.05.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.06.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

23.11.2014

Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 23.11.2011
Info
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 23.11.2011
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Štefan SzabóHodnota predmetu:

93,84 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

31.05.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.06.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

23.11.2014

Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 23.11.2011
Info
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 07.07.2010
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Peter SynovecHodnota predmetu:

139,31 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

31.05.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.06.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

06.07.2013

Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 07.07.2010
Info
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 30.06.2011
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


František BaloghHodnota predmetu:

173,25 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

31.05.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.06.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.06.2014

Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 30.06.2011
Info
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve zo dňa 02.09.2008
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Anton BenkóHodnota predmetu:

167,26 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

31.05.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.06.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.08.2014

Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve zo dňa 02.09.2008
Info
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve zo dňa 02.09.2008
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Zoltán TrenčíkHodnota predmetu:

155,34 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

31.05.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.06.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.08.2014

Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve zo dňa 02.09.2008
Info
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve zo dňa 02.09.2008
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Katarína OndrušekováHodnota predmetu:

147,75 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

31.05.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.06.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.08.2014

Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve zo dňa 02.09.2008
Info
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve zo dňa 02.09.2008
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Róbert MlinkovicsHodnota predmetu:

152,77 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

31.05.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.06.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.08.2014

Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve zo dňa 02.09.2008
Info
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve zo dňa 02.09.2008
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Mgr. Tomáš KovácsHodnota predmetu:

143,08 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

31.05.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.06.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.08.2014

Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve zo dňa 02.09.2008
Info
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve zo dňa 02.09.2008
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Ondrej KeszegHodnota predmetu:

173,71 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

31.05.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.06.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.12.2014

Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve zo dňa 02.09.2008
Info
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve zo dňa 02.09.2008
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Erika BugjóHodnota predmetu:

162,74 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

31.05.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.06.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.08.2014

Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve zo dňa 02.09.2008
Info
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve zo dňa 02.09.2008
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Izabela VargováHodnota predmetu:

169,05 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

31.05.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.06.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.08.2014

Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve zo dňa 02.09.2008
Info
Dohoda č. 4/§52/2013 o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obce
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

4/§52/2013

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno


M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


37961195

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Hodnota predmetu:

4293,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

29.05.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

31.05.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.11.2013

Súbor na stiahnutie: Dohoda č. 4/§52/2013 o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obce
Info
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 23.11.2011
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


946 32 Marcelová, Nám. slobody 1199


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Róbert SzabóHodnota predmetu:

73,81 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

22.05.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:
Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 23.11.2011
Info
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2013
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


CSEMADOK – Základná organizácia Marcelová


946 32 Marcelová


17771711 0

Hodnota predmetu:

1000,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

24.05.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

25.05.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.12.2013

Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2013
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

13/2013

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


946 32 Marcelová, Nám. slobody 1199


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


František CsehHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

23.05.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

23.05.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

23.05.2023

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta
Info
Zmluva o dielo
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

1/2013

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


SiGaMa, s.r.o.


Jazerná 17/8, 945 01 Komárno


45853169

Hodnota predmetu:

500,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

22.05.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

23.05.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

27.05.2013

Súbor na stiahnutie: Zmluva o dielo
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

12/2013

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


946 32 Marcelová, Nám. slobody 1199


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Mária CziborováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

22.05.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

22.05.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

21.05.2023

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

11/2013

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


946 32 Marcelová, Nám. slobody 1199


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Alžbeta CziborováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

21.05.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

21.05.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

20.05.2023

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta
Info
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2013
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Zbor Bratskej jednoty babtistov , misijná stanica Marcelová


946 32 Marcelová, ul. Hlavná 112


Hodnota predmetu:

200,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

16.05.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

17.05.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.12.2013

Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2013
Info
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2013
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Dobrovoľný hasičský zbor


946 32 Marcelová


1774742201

Hodnota predmetu:

3 300,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

16.05.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

17.05.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.12.2013

Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2013
Info
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2013
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Futbalový klub


Hlavná 1162, 946 32 Marcelová


36098922

Hodnota predmetu:

25 750,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

16.05.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

17.05.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.12.2013

Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2013
Info
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2013
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Rímskokatolická cirkev, farnosť Marcelová


Hlavná 86/51, 946 32 Marcelová


34013075

Hodnota predmetu:

1 000,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

16.05.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

17.05.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.12.2013

Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2013
Info
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2013
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Marcelovský klub dôchodcov


946 32 Marcelová


Hodnota predmetu:

1 500,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

16.05.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

17.05.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.12.2013

Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2013
Info
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2013
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Historický lukostrelecký klub - Fekete Sólyom - Történelmi Íjászklub


Nová 1092/20, 946 32 Marcelová


37967339

Hodnota predmetu:

2 000,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

16.05.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

17.05.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.12.2013

Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2013
Info
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2013
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Marcelová


946 32 Marcelová


35548619

Hodnota predmetu:

2 000,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

16.05.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

17.05.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.12.2013

Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2013
Info
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2013
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Rád rytierov vín Svätého princa Imricha


Lipový rad 133/2, 946 32 Marcelová


42049181

Hodnota predmetu:

1 400,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

16.05.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

17.05.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.12.2013

Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2013
Info
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2013
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu


946 32 Marcelová


178209403

Hodnota predmetu:

2 000,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

16.05.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

17.05.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.12.2013

Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2013
Info
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2013
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Skautský zbor Baranyai János Marcelová


946 32 Marcelová


17641896

Hodnota predmetu:

500,00

Dátum uzavretia zmluvy:

16.05.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

17.05.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.12.2013

Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2013
Info
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2013
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


ZK Marcelová


946 32 Marcelová


42206421

Hodnota predmetu:

3 000,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

16.05.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

17.05.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.12.2013

Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2013
Info
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2013
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Základná organizácia zdravotne postihnutých


946 32 Marcelová


178209403

Hodnota predmetu:

1 000,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

16.05.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

17.05.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.12.2013

Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2013
Info
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2013
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Reformovaná kresťanská cirkev


Hlavná 30, 946 32 Marcelová


34014616

Hodnota predmetu:

1 000,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

16.05.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

17.05.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.12.2013

Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2013
Info
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2013
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Sovenský zväz drobnochovateľov - Holubár


946 32 Marcelová


Hodnota predmetu:

370,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

16.05.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

17.05.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.12.2013

Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2013
Info
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

dodatok č. 2

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


946 32 Marcelová, Nám. slobody 1199


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Mgr. Jaroslav Záhradník


946 32 Marcelová, Lesná 923/41


42203856

Hodnota predmetu:

768,69 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

06.05.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

06.05.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve
Info
Zmluva o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľností
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

4/2013-SK KN

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


946 32 Marcelová, Nám. slobody 1199


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Správa katastra Nitra


949 01 Nitra, Štefánikova tr. 69


37860381

Hodnota predmetu:

0,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

13.02.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

14.02.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

21.12.2013

Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľností
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

10/2013

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


946 32 Marcelová, Nám. slobody 1199


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Peter KeszegHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

02.05.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

03.05.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

01.05.2023

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta
Info
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Zsolt Kajtár a manželka Jarmila KajtárHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

26.04.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

27.04.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
Info
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

2/§50j/2013

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Úrad práce soc.vecí a rodiny v Komárne


945 01 Komárno, Nám. M.R.Štefánika 9


37961195

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


946 32 Marcelová, Nám. slobody 1199


00306550

Hodnota predmetu:

8202,60 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

25.04.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

25.04.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.07.2013

Súbor na stiahnutie: Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti
Info
Zmluva o dielo
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


CZ CZ Nitra s.r.o.


949 01 Nitra, Zlatomoravecká 5


31419470

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


946 32 Marcelová, Nám. slobody 1199


00306550

Hodnota predmetu:

7877,04 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

29.04.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

29.04.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o dielo
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

9/2013

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


946 32 Marcelová, Nám. slobody 1199


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


František DanišHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

22.04.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

22.04.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

19.04.2023

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta
Info
Kúpna zmluva
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Zoltán Bitter


946 32 Marcelová, Sedmerovce 359/14


Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


946 32 Marcelová, Nám. slobody 1199


00306550

Hodnota predmetu:

4340,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

02.04.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

09.04.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Kúpna zmluva
Info
Zmluva o poskytnutí odbornej prípravy
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Mesto Nitra


950 06 Nitra, Štefánikova tr. 60


00308307

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


946 32 Marcelová, Nám. slobody 1199


00306550

Hodnota predmetu:

490,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

04.04.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

04.04.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

25.06.2013

Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytnutí odbornej prípravy
Info
Kúpna zmluva
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Imrich Stevlík


946 32 Marcelová, Radvanská cesta 1209/27


Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


946 32 Marcelová, Nám. slobody 1199


00306550

Hodnota predmetu:

265,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

03.04.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

09.04.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Kúpna zmluva
Info
Zmluva o nájme
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


GARKOM spol. s r.o.


Gazdovská 27/55, 945 01 Komárno


46437665

Hodnota predmetu:

476,54 Eur/rok

Dátum uzavretia zmluvy:

02.04.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

03.04.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

01.04.2043

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme
Info
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

2/§50j/2013

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Úrad práce soc.vecí a rodiny v Komárne


945 01 Komárno, Nám. M.R.Štefánika 9


37961195

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


946 32 Marcelová, Nám. slobody 1199


00306550

Hodnota predmetu:

8202,60 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

25.04.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

25.04.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.07.2013

Súbor na stiahnutie: Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti
Info
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

2/§50j/2013

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Úrad práce soc.vecí a rodiny v Komárne


945 01 Komárno, Nám. M.R.Štefánika 9


37961195

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


946 32 Marcelová, Nám. slobody 1199


00306550

Hodnota predmetu:

8202,60 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

25.04.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

25.04.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.07.2013

Súbor na stiahnutie: Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti
Info
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

09-2013

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Ing. Juliana Farkasová


940 01 Nové Zámky, Nám. hrdinov 7


36110345

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


946 32 Marcelová, Nám. slobody 1199


00306550

Hodnota predmetu:

1200,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

02.04.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

02.04.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Info
Kúpna zmluva
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Mgr. Jaroslav Zahradník


946 32 Marcelová, Lesná 923/41


Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


946 32 Marcelová, Nám. slobody 1199


00306550

Hodnota predmetu:

285,52 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

22.03.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

22.03.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Kúpna zmluva
Info
Nájomná zmluva
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Marcelová


946 32 Marcelová, Hlavná 86/51


34013075

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


946 32 Marcelová, Nám. slobody 1199


00306550

Hodnota predmetu:

1,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

05.03.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

06.03.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

8/2013

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


946 32 Marcelová, Nám. slobody 1199


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Anna BakulárováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

28.02.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

28.02.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

28.02.2023

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta
Info
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP č. 033/1.2 MP/2009
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

033/1.2MP/2009

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Ministerstvo životného prostredia SR


812 35 Bratislava, Nám. Ľ. Štúra 1


42181810

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


946 32 Marcelová, Nám. slobody 1199


00306550

Hodnota predmetu:

7 597 778,99

Dátum uzavretia zmluvy:

25.02.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

15.03.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP č. 033/1.2 MP/2009
Info
Príloha č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP č. 033/1.2 MP/2009
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

033/1.2 MP/2009

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Ministerstvo životného prostredia SR


Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava


00678678

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

8 220 111,64 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

14.12.2009

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

14.12.2009

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Príloha č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP č. 033/1.2 MP/2009
Info
Zmluva o poskytnutí NFP č. 033/1.2 MP/2009
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

033/1.2 MP/2009

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Ministerstvo životného prostredia SR


Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava


00678678

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

8 220 111,64 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

14.12.2009

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

14.12.2009

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytnutí NFP č. 033/1.2 MP/2009
Info
Zmluva o nájme
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

ABO-157111/1/2013

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Messer Tatragas, spol. s r.o.


919 44 Bratislava, Chalupkova 9


00685852

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


946 32 Marcelová, Nám. slobody 1199


00306550

Hodnota predmetu:

157,68 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

20.02.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

20.02.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

7/2013

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


946 32 Marcelová, Nám. slobody 1199


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Magdaléna GálováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

15.02.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

15.02.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

14.02.2023

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

6/2013

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


946 32 Marcelová, Nám. slobody 1199


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Alžbeta MarkovicsováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

09.02.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

09.02.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

08.02.2023

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

5/2013

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


946 32 Marcelová, Nám. slobody 1199


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Margita KóňováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

08.02.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

08.02.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

07.02.2023

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta
Info
Zmluva o spolupráci
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Beáta Vošlíková


Andovce č. 203, 941 23 Adovce


41761952

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


946 32 Marcelová, Nám. slobody 1199


00306550

Hodnota predmetu:

500,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

24.01.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

25.01.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o spolupráci
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

4/2013

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


946 32 Marcelová, Nám. slobody 1199


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Blanka VargováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

23.01.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

23.01.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

22.01.2023

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

2/2013

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


946 32 Marcelová, Nám. slobody 1199


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Helena NémethováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

14.01.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

14.01.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

10.01.2023

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

3/2013

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


946 32 Marcelová, Nám. slobody 1199


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Katarína PetrovicsováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

14.01.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

14.01.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

12.01.2023

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta
Zverejnené:
Číslo zmluvy:

1/2013

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


946 32 Marcelová, Nám. slobody 1199


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Eva KosdiováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

10.01.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

10.01.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

09.01.2023

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta
Info
Zmluva o užívaní poľovného revíru Marcelová
Zverejnené:
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:


Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Marcelová


Perješ 251/24, 946 32 Marcelová


35 594 861

Hodnota predmetu:

376,57 Eur/ rok

Dátum uzavretia zmluvy:

12.12.2012

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

13.12.2012

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

12.12.2022

Súbor na stiahnutie: Zmluva o užívaní poľovného revíru Marcelová