Navigácia

Obsah

Školstvo

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda

Adresa: Námestie slobody 1395/11, 946 32 Marcelová
Riaditeľka: Adriana Szegiová
 

Telefón: 035/7798 510
E-mail: msrozpravka@pnet.sk

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda

Materská škola – Óvoda

Adresa: Námestie slobody 1395/11, 946 32 Marcelová
Riaditeľka: Katarína Pécsiová
Telefón: 035/7798 274
E-mail: mslipa@pnet.sk