Menu
Obec Marcelová
ObecMarcelová
Marcelházaközség

Projekty

 


Bytový nájomný dom 8 b.j. – Hlavná ul. 1196/5
Celkové obstarávacie náklady na bytový objekt: 4.836.600,- SKK
 • úver zo ŠFRB
3.074.000,- SKK
 • dotácia z MVRR SR
1.253.000,- SKK
technická infraštruktúra 509.600,- SKK
/z toho dotácia/ 356.700,- SKK
/vlastné zdroje/ 152.900,- SKK


Bytový nájomný dom 8 b.j. – Hlavná ul. 1196/5Daný projekt rieši prestavbu nebytového priestoru na Bytový dom s 8 bytovými jednotkami, vybavených so všetkými potrebnými príslušenstvami na zabezpečenie komfortného bývania pre menšie rodiny.
Stavba je samostatne stojaci obytný objekt, dvomi nadzemnými podlažiami, úplne podpivničený, murovaný, so strešnou krytinou škridlovou. V suteréne objektu sú spoločné a obslužné priestory, zabezpečujúce funkčnosť bytového domu.

Súčasťou bytového domu sú: hlavný rozvod vody, hlavný kanalizačný zvod, prístupová komunikácia, hlavné elektrické vedenie, hlavný rozvod plynu.

Dispozičné členenie bytov:

 • dvojizbový byt: predsieň, obývacia izba, kuchyňa, spálňa, kúpeľňa /4 byt s celkovou podlahovou plochou 42,52 m2, 42,15 m2/
 • jednoizbový byt: predsieň, izba, kuchyňa, kúpeľňa /2 byt s celkovou podlahovou plochou 27,43 m2/
 • garsónový byt: predsieň, izba + kuchynský kútik, kúpeľňa /2 byt s celkovou podlahovou plochou 21,90 m2/

Bytový nájomný dom 9 b.j. – Námestie Slobody č. 1396/11A
Celkové obstarávacie náklady na bytový objekt: 12.819.965,71 SKK
 • úver zo ŠFRB
9.519.000 SKK
 • dotácia z MVRR SR
2.379.000 SKK
 • dofinancovanie vlastné zdroje na byt.objekt
1.739,09 SKK
 • technická infraštruktúra vlastné zdroje obce
920.226,62 SKK

 

Bytový nájomný dom 9 b.j. – Námestie Slobody č. 1396/11AJedná sa o jestvujúcu budovu „ Zdravotného centra v Marcelovej“. Realizáciou výstavby boli vytvorenie nové bytové jednotky. V podkroví sú riešené bytové jednotky v počte 7 a na prízemí v počte 2.
Stavba je samostatne stojaci obytný objekt, dvomi nadzemnými podlažiami, murovaný, čiastočne podpivničený, so strešnou krytinou škridlovou.

V súčasnosti v priestoroch objektu sa nachádzajú: ambulancia zubného lekára, obvodného lekára, detského lekára, gynekológa a lekáreň. Súčasťou bytového domu sú prípojky elektriny, plynová prípojka, vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, parkovisko, sadové úpravy.

Dispozičné členenie bytov:

 • dvojizbový byt: predsieň, kúpeľňa + WC, špajza, obytná kuchyňa, detská izba, spálňa /8byt s celkovou podlahovou plochou: 70,12 m2, 79,63 m2, 77,35 m2, 74,48 m2, 73,12 m2, 79,88 m2, 69,09 m2, 64,89 m2/
 • jednoizbový byt: predsieň, kúpeľňa + WC, špajza, obytná kuchyňa, spálňa /1 byt s celkovou podlahovou plochou 75,55 m2/

Bytový nájomný dom 14 b.j. – Cintorínsky rad č.1612
Celkové obstarávacie náklady na bytový objekt: 18.795.791,90 SKK
 • úver zo ŠFRB
12.457.000 SKK
 • dotácia z MVRR SR
5.033.000 SKK
 • dofinancovanie vlastné zdroje na byt.objekt
307.854 SKK
 • technická infraštruktúra vlastné zdroje obce
997.937,90 SKK

 

Bytový nájomný dom 14 b.j. – Cintorínsky rad č.1612Daný projekt rieši vybudovanie novostavby Bytového domu so 14 bytovými jednotkami, vybavených so všetkými potrebnými príslušenstvami na zabezpečenie komfortného bývania pre menšie ako i viacčlenné rodiny.
Stavba je samostatne stojaci obytný objekt, trojpodlažný bez zabudovaného podkrovia , murovaný, bez podpivničenia, so strešnou krytinou škridlovou.

Súčasťou bytového domu sú prípojky elektriny, vodovodná prípojka + vodomerná šachta, kanalizačná prípojka + žumpa, prístupová komunikácia, plynová prípojka, parkovisko a sadové úpravy.

Dispozičné členenie bytov:

 • dvojizbový byt: predsieň, spálňa, kúpeľňa, kuchyňa, obývacia izba, balkón / 4 byt /:
 • 2 ks dvojizbové byty s celkovou podlahovou plochou 55,00 m2
 • 2 ks dvojizbové byty s celkovou podlahovou plochou 57,14 m2

 

 • trojizbový byt: predsieň, spálňa, kúpeľňa, kuchyňa, izba, obývacia izba, balkón / 10 byt /:
 • 3 ks trojizbové byty s celkovou podlahovou plochou 73,86 m2
 • 2 ks trojizbové byty s celkovou podlahovou plochou 77,06 m2
 • 2 ks trojizbové byty s celkovou podlahovou plochou 70,59 m2
 • 1 ks trojizbové byty s celkovou podlahovou plochou 75,01 m2
 • 1 ks trojizbové byty s celkovou podlahovou plochou 73,86 m2
 • 1 ks trojizbové byty s celkovou podlahovou plochou 69,65 m2

Bytový nájomný dom 14 b.j. – Hlavná ul. 1543
Celkové obstarávacie náklady na bytový objekt: 15.015.700 SKK
 • úver zo ŠFRB
7.021.000 SKK
/nenávratný príspevok/ 100.000 SKK
 • dotácia z MVRR SR
6.999.000 SKK
 • technická infraštruktúra
995.700 SKK
/dotácia z MV a RR SR/ 621.500 SKK
/vlastné zdroje/ 374.200 SKK

 

Bytový nájomný dom 14 b.j. – Hlavná ul. 1543Daný projekt rieši vybudovanie novostavby Bytového domu so 14 bytovými jednotkami, vybavených so všetkými potrebnými príslušenstvami na zabezpečenie komfortného bývania pre menšie ako i viacčlenné rodiny.
Stavba je samostatne stojaci obytný objekt, trojpodlažný bez zabudovaného podkrovia , murovaný, bez podpivničenia, so strešnou krytinou škridlovou.

Súčasťou bytového domu sú prípojky elektriny, vodovodná prípojka + vodomerná šachta, kanalizačná prípojka + žumpa, prístupová komunikácia, plynová prípojka, parkovisko a sadové úpravy.

Dispozičné členenie bytov:

 • trojizbový byt: predsieň, spálňa, kúpeľňa, kuchyňa, izba, obývacia izba, balkón / 14 byt /:
  • 2 ks trojizbové byty s celkovou podlahovou plochou 75,64 m2
  • 1 ks trojizbový byt s celkovou podlahovou plochou 74,03 m2
  • 4 ks trojizbové byty s celkovou podlahovou plochou 72,72 m2
  • 1 ks trojizbový byt s celkovou podlahovou plochou 68,67 m2
  • 2 ks trojizbové byty s celkovou podlahovou plochou 68,21 m2
  • 2 ks trojizbové byty s celkovou podlahovou plochou 55,60 m2
  • 2 ks trojizbové byty s celkovou podlahovou plochou 55,05 m2
    

Bytový nájomný dom 18 b.j. – Cintorínsky rad
Celkové obstarávacie náklady na bytový objekt: 801.620,- €
 • úver zo ŠFRB
529.410,- €
 • dotácia z MVRR SR
226.890,- €
 • technická infraštruktúra vlastné zdroje obce
45.320,-€

 

Bytový nájomný dom 18 b.j. – Cintorínsky radDaný projekt rieši vybudovanie novostavby Bytového domu so 18 bytovými jednotkami, vybavených so všetkými potrebnými príslušenstvami na zabezpečenie komfortného bývania pre menšie ako i viacčlenné rodiny.
Stavba je samostatne stojaci obytný objekt, trojpodlažný bez zabudovaného podkrovia , murovaný, bez podpivničenia, so strešnou krytinou škridlovou.

Súčasťou bytového domu sú prípojky elektriny, vodovodná prípojka + vodomerná šachta, kanalizačná prípojka + žumpa, prístupová komunikácia, plynová prípojka, parkovisko a sadové úpravy.

Dispozičné členenie bytov:

 • dvojizbový byt: predsieň, spálňa, kuchyňa, komora, obývacia izba, balkón , kúpeľňa / 16 byt /:
  • 4 ks dvojizbové byty s celkovou podlahovou plochou 59,98 m2
  • 4 ks dvojizbové byty s celkovou podlahovou plochou 54,52 m2
  • 4 ks dvojizbové byty s celkovou podlahovou plochou 50,14 m2
  • 4 ks dvojizbové byty s celkovou podlahovou plochou 54,73 m2
 • jednoizbový byt: predsieň, kuchyňa, komora, izba, kúpeľňa, /4 byt/:
  • 2 ks jednoizbové byty s celkovou podlahovou plochou 36,89 m2
  • 2 ks jednoizbové byty s celkovou podlahovou plochou 37,90 m2
    

Odkanalizovanie obce Marcelová

 

Odkanalizovanie obce Marcelová Odkanalizovanie obce Marcelová Odkanalizovanie obce Marcelová Odkanalizovanie obce Marcelová

 

Účelom stavby je vybudovanie kanalizácie a zabezpečenie následného čistenia odpadových vôd vyprodukovaných obyvateľstvom obce Marcelová.

Realizáciou predpokladaného projektu – výstavbou kanalizácie a odvedením odpadových vôd z obce sa dosiahne predovšetkým zvýšená ochrana a zlepšenie stavu prírodných zdrojov vôd, vodných ekosystémov, komplexné riešenie ekologických a vodohospodárskych záujmov, ako aj zdravia ľudí v dôsledku rozvoja obecnej infraštruktúry, čo bude mať následne pozitívny vplyv aj na samotný rozvoj obce. Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v obci umožní odstavenie netesných a nekvalitných žúmp, ktoré sú vo väčšine prípadov vodopriepustné, čím sa zamedzí nekontrolovateľnému vypúšťaniu splaškových vôd a eliminuje sa riziko kontaminácie podzemných a povrchových vôd. Čistením odvádzaných odpadových vôd bude zabezpečená kvalita vyčistenej vody na úrovni požiadaviek EÚ, čím bude zabezpečená ochrana miestnych tokov.

V rámci projektu sa uvažuje s výstavbou celkovo 18,188 km stokových sietí, ktoré budú napojené na jestvujúcu ČOV.

Odkanalizovanie obce Marcelová je riešené gravitačnou aj tlakovou kanalizáciou. Gravitačná tlaková sieť je navrhnutá v časti obce Krátke Kesy ( 3 ks čerpacie stanice) a tlaková kanalizácia v časti Marcelová.

Súčasťou  plánovanej tlakovej kanalizácie sú aj domové čerpacie stanice pre každú nehnuteľnosť s napojením na hlavné tlakové vetvy.

Domové kanalizačné prípojky na gravitačnom potrubí slúžia na odkanalizovanie domov ležiacich pozdĺž trasy v gravitačných častiach jednotlivých potrubí Pre každú nehnuteľnosť sú plánované samostatné kanalizačné prípojky. Tlaková kanalizácia bude realizovaná z tlakových rúr. Pre každú nehnuteľnosť sú plánované samostatné prípojky. Domové čerpacie stanice budú pri jednotlivých nehnuteľnostiach na súkromnej časti pozemku každej nehnuteľnosti. Pripojenie sa na kanalizáciu v rámci vlastného pozemku bude realizované každým občanom individuálne. Dodávateľ vybuduje aj prívod na súkromné pozemky (6 m od

hranice súkromného pozemku bezplatne). Pred odovzdaním  stavebného diela a uvedením do prevádzky budú vykonané skúšky vodotesnosti siete a objektov na nej.

Dodávatelia prác a obec sa snažia informovať obyvateľstvo: osobne, alebo na internetovej stránke obce www.marcelova.sk  Link na: Spýtaj sa starostu, alebo v pracovných dňoch osobne na Zbernom dvore od 7,00 hod. do 17.00 hod. Štefan Ruzsík – stavby vedúci.

Budovanie kanalizácie v obci je jednou z najťažších a pre obyvateľov obce najnepríjemnejších činností, ktoré musia strpieť. Obecné zastupiteľstvo touto cestou poďakuje občanom za trpezlivosť, s ktorou znáša nepohodu a  zhoršenie kvality životného prostredia.

fotka
 


Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s VJM Marcelová

Celkové náklady: 1.024.569,54 €

 • nenávratný finančný príspevok od MvaRR SR vo výške 95% z celkových oprávnených výdavkov: 973.341,06 €
 • vlastné zdroje obce: 51.228,48 €

 

Stavba pozostáva z výmeny strešnej konštrukcie, strešnej krytiny, výplní okenných a dverných otvorov, nášľapných vrstiev podláh s podkladom, keramické obklady, hygienické zariadenie, klampiarske konštrukcie, obnova interiérových omietok a náterov, zateplenie exteriéru, v juhozápadnej strany bude vybudované závetrie. Nová strešná konštrukcia bude drevená, krovová konštrukcia valbovej strechy. Strecha bude pokrytá škridlovou krytinou. Pôvodná stavba sa rozmerovo pôdorysne nemení. Termín začatia: 1.7.2009. Termín dokončenia: 30.4.2010. Kolaudácia stavby bola 10-ho mája 2010.

Stavba dôjde k obnove exteriérových omietok, k zatepleniu fasády, výmeny dverných a okenných otvorov, dlažby, obklady, vnútorné rozvody /elektro, voda kanalizácia ÚK/

Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s VJM Marcelová Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s VJM Marcelová Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s VJM Marcelová
Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s VJM Marcelová Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s VJM Marcelová Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s VJM Marcelová
     

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia – Marcelová

Celkové náklady: 240.200,40 €

 • nenávratný finančný príspevok od Ministerstva hospodárstva SR 95 % z celkových oprávnených výdavkov: 226.670,39 €
 • vlastné zdroje: 13.530,01 €

Predmetom tohto projektu je rekonštrukcia a modernizácia /RaM/ verejného osvetlenia /vo/ obce Marcelová, ktorou sa dosiahne zníženie energetickej náročnosti osvetľovacej sústavy pri súčasnom dodržaní platných noriem.
V rámci RaM VO sa realizuje kompletná výmena všetkých svietidiel VO obce Marcelová a ich doplnenie na celkový počet 292 ks.
Ďalej sa v rámci RaM VO repasujú všetky RVO /5ks/. V rámci repasáže RVO sa očistia všetky kontakty, dotiahnú a premažú sa, vymenia sa obhorené kontakty prístrojov /v prípade poškodených prístrojov sa tieto vymenia za nové/ a obhorené ranžírovacie vodiče, opravia sa dvierka a skrine RVO a obnoví sa ich ochranný náter.

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia – Marcelová Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia – Marcelová

 

 


Výstavba oddychovej zóny s detským ihriskom v obci Marcelová

Celkové náklady: 1 684,00 €

 • nenávratný finančný príspevok 1 599,00 € od NSK
 • vlastné zdroje: 85,00 €

Realizácia projektu prispeje k dosiahnutiu strategického cieľa, ktorým je zabezpečiť významný rast kvality života obyvateľov územia Miestnej akčnej skupiny “Hídverő – Most priateľstva” pri efektívnom a ekologickom využití miestneho potenciálu, s rozvojom cestovného ruchu prezentujúceho špecifická regiónu v strednodobom horizonte.
V rámci projektu bol vytvorený na verejnom priestranstve ” Oddychová zóna s detským ihriskom pre obyvateľov a návštevníkov obce Marcelová” medzi bytovými domami na Cintorínskej ulici. Realizáciou aktivít sa vytvorí priestor vhodný pre oddych, relax a trávenie voľného času obyvateľov v kľudnom, estetickom a bezpečnom prostredí. V rámci projektu boli osadené zariadenia: veže so šmýkačkou, preliezkou a hojdačkami z agátového dreva, pieskovisko.
Realizácia projektu: 10-11/2012

ihrisko ihrisko

Vodozádržné opatrenie v obci Marcelová

Celkové náklady: 19 999,15 €

Projekt obsahuje 3 opatrenia v katastrálnom území obce Marcelová:

1. Nezatrávnené vinice na svahu sa výrazne podieľajú na povrchovom odtoku. Pôda je počas celého roka obnažená čo výrazne zvyšuje riziko erózie pôdy. Zatrávnením viníc sa výrazne zvýšila retencia pôdy, znížil sa povrchový odtok a erózia pôdy. Pri zatrávnený 5 ha viníc objem zachytenej vody je 5291 m3.

2. Vsakovací pás bude zachytávať odtok zo svahu z mikropovodia o rozlohe 19,8 ha. Pás má tvar miernej depresie s hĺbkou 0,5 m, dĺžka pásu 350 m, šírka hornej hrany 4 m, šírka spodnej hrany 1,5 m. Predpokladaný objem zachytenej vody pri extrémnej zrážke 50 mm je 3650 m3.

3. Vyčistenie odvodňovacieho kanála v lokalite pri dedine o dĺžke 1100 m. Kanál je hlboký 1,5 m, horná hrana zabahnenej časti profilu je 4,67 m, dolná hrana je 2 m, do hĺbky 1 m je zanesený usadeninami. Vyčistením 1100 m rigolov sa zvýši objem zachytenej vody počas povodňových vĺn o 3668 m3.
Začiatok realizácie: 10/2011
Ukončenie realizácie: 03/2012

Vodozádržné opatrenie v obci Marcelová Vodozádržné opatrenie v obci Marcelová

 


Odvedenie dažďových vôd ul. Žitavská

Celkové náklady: 22 890,48 €

 • nenávratný finančný príspevok z Environmentálneho fondu : 21 745,00 €
 • vlastné zdroje obce 5% : 1 145,48 €


Opis projektu: Celková dĺžka rekonštrukcie odvodňovacieho jarku bola cca 790 m, ktorá sa realizovala jednorázovo. Riešenie vychádzalo z dôkladného posúdenia jestvujúceho stavu po miestnych zisťovaniach, z kapacitných výpočtov, rokovaní so zainteresovanými organizáciami ako aj občanmi. Riešením v intravilánoch bolo vybudovanie odvodňovacích priekop, upravenie nivelety dna a sklonu svahov priekop. Odvedenie bolo riešené podľa miestnych podmienok priekopami alebo žľabom vedľa komunikácií. Realizáciou projektu je komplexne zabezpečená ochrana obce a zvýši sa bezpečnosť jej obyvateľov.

Začiatok realizácie: 08/2012
Ukončenie realizácie: 10/2012

Odvedenie dažďových vôd ul. Žitavská Odvedenie dažďových vôd ul. Žitavská

 


 

Triedený zber komunálnych odpadov v obci Marcelová

Obec Marcelová podpísala Zmluvu o poskytnutí  NFP s poskytovateľom MŽP SR v zastúpení so SAŽP na projekt „Triedený zber komunálnych odpadov v obci Marcelová“. Projekt sa realizuje s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.
Základné informácie o projekte tu>> Info-na-www-o-projekte-Marcelová

 

 


Zlepšenie systému separovaného zberu v obci Marcelová

Celkové náklady: 450 854,38 €

 • nenávratný finančný príspevok MŽP spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho
  rozvoja a Kohéznym fondom vo výške 95% z celkových oprávnených výdavkov: 428 311,66 €
 • vlastné zdroje obce 5%: 22 542,72 €

Opis projektu: Realizáciou projektu sa naplnia ciele a špecifické ciele pre toto opatrenie. Zakúpením techniky a kontajnerov sa skvalitní a zintenzívni separovaný zber v obci. Obec zakúpi traktor s čelným nakladačom, vlečku a 11 ks kontajnerov na rôzne druhy separovaného odpadu. Nárast vyseparovaných zložiek z celkového množstva komunálneho odpadu odhadujeme o približne 17,14 %.
Cieľom projektu bolo vybudovanie zberného dvora, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu:
Plastové fľaše – PET fľaše, sklenené fľaše, okenné tabule, kartóny, pneumatiky, autobatérie, biela technika, monitory, televízory a iný nebezpečný odpad, železo, novinový papier, časopisy, katalógy, letáky, veľko-objemový odpad, drobný stavebný odpad.
Začiatok realizácie : 10/2010
Ukončenie realizácie: 06/2012
Zberný dvor sa nachádza na adrese: 946 32 Marcelová, Sedmerovce č. 1685, otvorený v pracovných dňoch od 7.30 do 16.00 hodiny.

Zlepšenie systému separovaného zberu v obci Marcelová Zlepšenie systému separovaného zberu v obci Marcelová Zlepšenie systému separovaného zberu v obci Marcelová Zlepšenie systému separovaného zberu v obci Marcelová

 


Kamerový systém v obci Marcelová

Kamerový systém v obci MarcelováCelkové náklady : 11 701,86 €

 • nenávratný finančný príspevok : 5 000,00 € od Ministerstva vnútra SR
 • vlastné zdroje : 6 701,86 €

Na základe zmluvy č. 53/NR/2012 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2012 na zabezpečenie úloh kriminality boli Obci Marcelová poskytnuté finančné prostriedky z rozpočtových prostriedkov Obvodného úradu Nitra program 06VOK – prevencia kriminality podľa zákona č. 511/2011 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2012 .
Kamerový systém nainštalovaný v intraviláne obce Marcelová pozostáva zo šiestich kamier rozmiestnených nasledovne:
- Pevná kamera uchytená na stĺpe pred obecným úradom – sleduje priestor vstupu do obecného úradu
- Dve pevné kamery uchytené na betónovom stĺpe pri KD – sledujú vstup do kultúrneho domu, parkovisko, vstup na ihrisko parkovisko pred štadiónom a verejné priestory
Dve pevné kamery uchytené na oceľovom stĺpe v cintoríne – sledujú príjazdovú cestu k cintorínu, priestory okolo veľkoobjemových kontajnerov a spoločné priestory cintorína
- Kamera otočná uchytená na oceľovom stĺpe v areály základnej školy – sleduje príjazdové cesty a chodníky v areály školy, budovy a oddychovú zónu s ihriskom
Zhotoviteľom dodávky a montáže kamerového systému pre obec na základe prieskumu trhu v zmysle § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol CZ CZ Nitra, s.r.o., Zlatomoravecká 5, Nitra
Dátum realizácie: 09/2012
Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.


Dobudovanie kamerového systému v obci Marcelová

Dobudovanie kamerového systému v obci MarcelováCelkové náklady : 12 877,04 €

 • nenávratný finančný príspevok : 5 000,00 € od Ministerstva vnútra SR
 • vlastné zdroje : 7 877,04 €

Medzi obcou Marcelová a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky – Obvodný úrad Nitra 21.06.2013 bola podpísaná Zmluva č. 106/NR/2013 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2013 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality .
Cieľom projektu je: vytvoriť podmienky pre zníženie výskytu kriminality a tým prispievať k zvýšeniu pocitu istoty, bezpečnosti a spokojnosti občanov a návštevníkov obce.
Dobudovanie kamerového systému, rozmiestnenie kamier na miesta najčastejším výskytom priestupkov, trestných činov a uličnej kriminality bude slúžiť na dohľad nad verejným poriadkom, prispeje k predchádzaniu trestnej činnosti najmä v oblasti distribúcie a užívania drog a iných omamných látok, mravnostnej a majetkovej kriminality, poškodzovania majetku obce a občanov, ohrozovania bezpečnosti cestnej premávky, poškodzovania a krádeže motorových vozidiel, vandalizmu, požívania alkoholu mladistvými na verejnosti. Dobudovaný kamerový systém bude monitorovať nové lokality, poskytne dôkazové materiály pre zvýšenie objasnenosti trestnej činnosti v týchto lokalitách, bude významným prvkom pri napĺňaní nášho cieľa komplexnej ochrany zdravia a majetku obyvateľov a návštevníkov obce.
Propagáciou zriadenia kamerového systému chceme aktívne vplývať na vedomie občanov ako aj návštevníkov obce v tom, aby sa nedopúšťali konania v rozpore so zákonom a zároveň aby vedeli, že sú aj so svojim majetkom chránení pre nezákonným konaním iných.
Stručný popis kamerového systému :
Kamera 1 : v cintoríne Marcelová – otočná sleduje priestor cintorína , príjazdové komunikácie a vstupy na cintorín, dom smútku , zberné miesta odpadu a okolie
Kamera 2,3,4 : Pevné kamery sledujú priestor v cintoríne Krátke Kesy , dom smútku , zberné miesta odpadu, vstupy na cintorína a okolie.
Dátum realizácie: 06/2013
Zhotoviteľom projektu je Cz CZ Nitra s.r.o., so sídlom Zlatomoravecká 5, Nitra
Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.


Dobudovanie kamerového systému v obci Marcelová - 2018

Medzi  obcou   Marcelová a Ministerstvom   vnútra  Slovenskej republiky -  Okresný úrad     Nitra   dňa  12.12.2017   bola   podpísaná  Zmluva  č.  120/MV-NR/2017  o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu  Slovenskej republiky na rok 2017 na  zabezpečenie  úloh prevencie kriminality  .    

 Predmetom   zmluvy   je  poskytnutie  finančných prostriedkov   vo  výške  10.000,00 EUR   na financovanie výdavkov projektu :  Dobudovanie  kamerového  systému v obci  Marcelová . Celkové  výdavky na projekt  činia  12. 757,80  €   . Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre zníženie výskytu kriminality a tým prispievať k zvýšeniu pocitu istoty, bezpečnosti a spokojnosti občanov a návštevníkov obce. 

Dobudovanie kamerového systému, rozmiestnenie kamier  na miesta  najčastejším výskytom priestupkov, trestných činov a uličnej kriminality bude slúžiť na dohľad nad verejným poriadkom, prispeje k predchádzaniu trestnej činnosti najmä v oblasti distribúcie a užívania drog a iných omamných látok, mravnostnej a majetkovej kriminality, poškodzovania majetku obce a občanov, ohrozovania bezpečnosti cestnej premávky, poškodzovania a krádeže motorových vozidiel, vandalizmu, požívania alkoholu mladistvými na verejnosti. Dobudovaný kamerový systém bude monitorovať nové lokality, poskytne dôkazové materiály pre zvýšenie objasnenosti trestnej činnosti v týchto lokalitách, bude významným prvkom pri napĺňaní nášho cieľa komplexnej ochrany zdravia a majetku obyvateľov a návštevníkov obce.

Propagáciou zriadenia kamerového systému chceme aktívne vplývať na vedomie občanov ako aj návštevníkov obce v tom, aby sa nedopúšťali konania v rozpore so zákonom a zároveň aby vedeli, že sú aj so svojim majetkom chránení pre nezákonným konaním iných. 

Realizáciou kamerového systému v obci sa nám podarilo pokryť rizikové lokality s kamerami rozmiestnenými nasledovne:

Bod "A"ŠPZ vstup do obce sme Chotín:    kamera 1 monitoruje vstup do obce v smere od Chotín, ŠPZ vozidiel              

Bod "B" ŠPZ vstup do obce smer Bátorove Kosihy: kamera 2 monitoruje vstup do obce v smere od Bátorove Kosihy, ŠPZ vozidiel

Bod "C" ŠPZ vstup do obce smer Štúrovo: kamera 3 monitoruje vstup do obce v smere od Štúrovo , ŠPZ vozidiel

Deň  zahájenie práce  :  15.11.2018

Deň  ukončenia  práce :  4.12.2018 

Zhotoviteľom  projektu  je  Cz CZ Nitra  s.r.o.,  so  sídlom  Zlatomoravecká 5,  Nitra. 

Projekt  bol   finančne  podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.


“Označme si Marcelovú”- vybudovanie informačného systému v obci Marcelová

Celkové náklady : 2 418,00 €

 • nenávratný finančný príspevok : 2 050,00 € od NSK
 • vlastné zdroje : 368,00 €

Realizácia projektu prispeje k dosiahnutiu strategického cieľa, ktorým je zabezpečiť významný rast kvality života obyvateľov územia Miestnej akčnej skupiny “Hídverő – Most priateľstva” pri efektívnom a ekologickom využití miestneho potenciálu, s rozvojom cestovného ruchu prezentujúceho špecifická regiónu v strednodobom horizonte.Hlavný zámerom projektu bol vytvorenie dvojjazyčného tabuľového informačného systému pozostávajúceho zo stĺpov s informačnými tabuľami v obci Marcelová. Na vybraných miestach boli osadené informačné tabule, ktoré zabezpečujú lepšiu orientáciu v obci. Informačný systém je dôležitý hlavne v prípade rýchleho zásahu požiarnikov a polície, kedy je v priamom ohrození majetok obyvateľov, ale hlavne pri zásahu záchranárov, kedy môže bez nadsádzky zachrániť ľudské životy.
Realizácia projektu:09-10/2013

“Označme si Marcelovú”- vybudovanie informačného systému v obci Marcelová “Označme si Marcelovú”- vybudovanie informačného systému v obci Marcelová “Označme si Marcelovú”- vybudovanie informačného systému v obci Marcelová “Označme si Marcelovú”- vybudovanie informačného systému v obci Marcelová

Detské ihrisko v  Marcelovej

Celkové náklady: 1 921,05 €

 • nenávratný finančný príspevok 1 825,00 € od NSK
 • vlastné zdroje: 96,05 €

 

Realizácia projektu prispeje k dosiahnutiu strategického cieľa, ktorým je zabezpečiť významný rast kvality života obyvateľov územia Miestnej akčnej skupiny “Hídverő – Most priateľstva” pri efektívnom a ekologickom využití miestneho potenciálu, s rozvojom cestovného ruchu prezentujúceho špecifická regiónu v strednodobom horizonte.
V rámci projektu „ Detské ihrisko v Marcelovej „ bol vytvorený na verejnom priestranstve viacúčelové ihrisko medzi bytovými domami na Cintorínskej ulici. Realizáciou aktivít sa vytvorí priestor vhodný pre oddych, relax a trávenie voľného času obyvateľov v kľudnom a estetickom prostredí. V rámci projektu boli osadené zariadenia: šesťhranná veža, prevažovacia hojdačka koník a lavice z agátového dreva.

Realizácia projektu: 08-09/2014

Detské ihrisko v  Marcelovej Detské ihrisko v  Marcelovej
 

 

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v Marcelovej
 

 

Obec   Marcelová    podala v januári  2016 žiadosť o poskytnutie dotácie z  Ministerstva životného prostredia  SR   v zast. Slovenská  inovačná  a energetická  agentúra  na projekt

 „  Zníženie  energetickej  náročnosti  budovy  obecného úradu  v Marcelovej  „  
Projekt rieši :

1.  Zateplenie fasády :    Steny budú zateplené kontaktným zatepľovacím systémom so skladbou:

 • existujúca vnútorná omietka
 • existujúca obvodová stena z pálených tehál CDm, hr. 375 mm
 • existujúca vonkajšia omietka
 • lepiaca stierka
 • tepelná izolácia zo sivého expanovaného polystyrénu
 • lepiaca stierka + sklotextilná mriežka
 • univerzálny základný náter
 • tenkovrstvová fasádna omietka

 

2.  zateplenie strechy  :   bude zateplená  doskami zo sivého expandovaného polystyrénu 100S, vo dvoch vrstvách hr. 2x120 mm. Ako povlaková krytina strechy je navrhnutá mechanicky kotvená strešná fólia na báze PVC, vystužená polyesterovou mriežkou.

 

3.  Zateplenie  stropu  nad  nevykurovaným  suterénom  : Strop suterénu  sa zateplí kontaktným zatepľovacím systémom z čadičovej vlny s kolmou orientáciou vlákna  hr. 120 mm, omietnuté s tenkovrstvovou vnútornou omietkou.

 

4. Výmena okien  a vchodových  dverí : Všetky vonkajšie otvorové konštrukcia budú vymenené. Do výplne okenných a dverných otvorov sú navrhnuté okná a vchodové dvere  plastové šesťťkomorové s tepelnou vlastnosťou Uf=1,1 W/m2K, farba rámu z exteriéru a z interiéru je biela. Pre zasklenie okien a vchodových dverí sú určené izolačné trojsklá s tepelnou vlastnosťou Ug=0,6 W/m2K.

 

5.  bezbariérový  vstup  : Hlavný vstup do budovy Obecného úradu je vo výške 1,5 m nad terénom. Na prekonanie výškového rozdielu slúži vstupné exterierové železobetónové schodisko, chodníkové na pôdorysnej ploche 5,0x3,73 m. Schodisko je čiastočne chránené železobetónovou markízou.

V rámci stavebných úprav budovy sa plánuje vybudovanie bezbarierového vstupu pre imobilných ľudí na prízemie budovy obecného úradu, preto je navrhnutá šikmá schodisková plošina na elektrický pohon, ktorá bude kotvená pomocou oceľových stĺpikov k schodisku a k spevnenej betónovej ploche. Schodisková plošina s nosnosťou 225 kg  a s mechanicky

 

6. výmena  svetelných  zdrojov   na úspornú svetelné zdroje  

V mesiaci  máj  2016 sme obdŕžali  Rozhodnutie  o schválení  žiadosti  o NFP  vo  výške  182 786,86 € z celových  oprávnených  výdavkov 192 407,22 €  . Zmluva  o poskytnutí  NFP  medzi  Ministerstvom  životného  prostredia  SR  v zast.  Slovenská  inovačná  a  energetická     agentúra  a Obcou  Marcelová   bola podpísaná  dňa  20.07.2019

Práce boli vykonávané na  základe  výsledku  verejného  obstarávania  DARTON   s.r.o. ,  Komárno.

budova OcÚ                 budova 2                      budova 3


Rekonštrukcia  a modernizácia  požiarnej zbrojnice  v Marcelovej

Obec  Marcelová  podala  4.4.2018  žiadosť  o poskytnutie  dotácie   z Ministerstva vnútra  Slovenskej republiky  - Prezídium  Hasičského  a záchranného  zbor   na projekt : Rekonštrukcia  a modernizácia  požiarnej zbrojnice  v Marcelovej .

Stručný popis  zámeru  rekonštrukcie : 

Plánovanými stavebnými úpravami, ako sú zosilnenie základov, obnova strešnej krytiny a klampiarskych prvkov, výmena okien, vchodových a garážových dverí, obnova sociálno-hygienického zariadenia, sanácia stien a stropov a nové maľby, sa kladne riešia jesstvujúce závažné nedostatky daného objektu.

Obec  Marcelová  dňa  24.10.2018  podpísala  Zmluvu  č.  PHZ –OPK1-2018-003017  o poskytnutí  dotácie  zo štátneho rozpočtu  prostredníctvom  rozpočtu  Ministerstva vnútra  Slovenskej  republiky    na  sumu  30 000,00 €  , vlastné zdroje  obce  na dofinancovanie  výdavkov predmetného  projektu  činili  3 261,72 € .

Zhotoviteľom  stavby     bol  Štefan  Gajer-  GAGAKO,  Hviezdna  740/28,  Topoľníky   .  

i    ii   iiipožiarna zbrojnica


Dobudovanie kamerového systému v obci Marcelová 6/2019

OBEC  MARCELOVÁ 

O Z N Á M  E N I E

         Medzi  obcou   Marcelová a Ministerstvom   vnútra  Slovenskej republiky -  Okresný úrad     Nitra   dňa  20.11.2018   bola   podpísaná  Zmluva  č.   83/NR/2018   o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu  Slovenskej republiky na rok 2018 na  zabezpečenie  úloh prevencie kriminality  .   

            Predmetom   zmluvy   je  poskytnutie  finančných prostriedkov   vo  výške  5.000,00 EUR   na financovanie výdavkov projektu :  Dobudovanie  kamerového  systému v obci  Marcelová . Celkové  výdavky na projekt  činia   7. 742,52  €   . Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre zníženie výskytu kriminality a tým prispievať k zvýšeniu pocitu istoty, bezpečnosti a spokojnosti občanov a návštevníkov obce.

Dobudovanie kamerového systému, rozmiestnenie kamier  na miesta  najčastejším výskytom priestupkov, trestných činov a uličnej kriminality bude slúžiť na dohľad nad verejným poriadkom, prispeje k predchádzaniu trestnej činnosti najmä v oblasti distribúcie a užívania drog a iných omamných látok, mravnostnej a majetkovej kriminality, poškodzovania majetku obce a občanov, ohrozovania bezpečnosti cestnej premávky, poškodzovania a krádeže motorových vozidiel, vandalizmu, požívania alkoholu mladistvými na verejnosti. Dobudovaný kamerový systém bude monitorovať nové lokality, poskytne dôkazové materiály pre zvýšenie objasnenosti trestnej činnosti v týchto lokalitách, bude významným prvkom pri napĺňaní nášho cieľa komplexnej ochrany zdravia a majetku obyvateľov a návštevníkov obce.

Propagáciou zriadenia kamerového systému chceme aktívne vplývať na vedomie občanov ako aj návštevníkov obce v tom, aby sa nedopúšťali konania v rozpore so zákonom a zároveň aby vedeli, že sú aj so svojim majetkom chránení pre nezákonným konaním iných.

Realizáciou kamerového systému v obci sa nám podarilo pokryť rizikové lokality s kamerami rozmiestnenými nasledovne:
Stručná charakteristika projektu:

Projekt je zameraný na prevenciu a zamedzenie nežiadúcich javov v obci prejavujúcich sa

vandalizmom a kriminalitou na verejných priestranstvách. Realizáciou kamerového systému

v obci sa nám podarilo pokryť rizikové lokality s kamerami rozmiestnenými nasledovne:

Bod "A" Cintorín Marcelová /pri ZŠ/ :

     
 

kamery 1,2,3,4 monitorujú objekt cintorína, odpadové miesta, dom smútku, vstupy do objektu

Zhotoviteľom  projektu  je  Cz CZ Nitra  s.r.o.,  so  sídlom  Zlatomoravecká 5,  Nitra.

Realizácia projektu  bola  v mesiaci  jún/2019

Projekt  bol   finančne  podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.


Dobudovanie zberného dvora v obci Marcelová

Projekt

fotky totky fotky fotky

 fotky  fotky

fotky fky

fotky


Kompostovisko Marcelová

Projekt

 


Stavba Obec Marcelová - Výstavba zariadení na využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla

Projekt

fotkyfotkyfotkyfotky


Podpora prístupu k pitnej vode pre MRK v obci Marcelová 

Plagát_podpora prístupu k pitnej vode pre MRK_05-2023.pdf (126.45 kB)                                        

"Podpora prístupu k pitnej vode pre MRK v obci Marcelová" stiahnuť tu>>
 

 

 


Obstaranie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v obci Marcelová

Vybudovanie Wifi prístupových bodov na miestach komunikáčného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s

Umiestnené prístupové body: 

- na obecnom úrade obce Marcelová - 2 ks extérnych prístupových bodov 

- na obecnom ihrisku obce Marcelová - 2 ks extérnych prístupových bodov

- na kultúrnom dome obce Marcelová - 2 ks extérnych prístupových bodov

- na základnej škole obce Marcelová - 2 ks extérnych prístupových bodov

- na zdravotnom cenre obc  Marcelová - 2 ks extérnych prístupových bodov

Projekt bol realizovaný 05/2020

wifi


Budovanie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Marcelová
* Predmetom projektu je vybudovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Marcelová. V rámci CIZS chce obec rozšíriť integráciu primárnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti navýšením počtu poskytovaných služieb a vytvoriť komplexné podmienky, ktoré umožnia kvalitné poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti manažmentom pacienta v podobe zjednodušenia diagnostikovania a prípadnej liečby pacienta.

* Cieľom projektu je prostredníctvom modernizácie miestnej zdravotníckej infraštruktúry zlepšiť integráciu ambulantnej zdravotnej starostlivosti v spádovej oblasti a poskytovania sociálnych služieb nadväzujúcich na zdravotnú starostlivosť.

zdravcentrum

zdravcentrum                 zdravcentrum                zdravcentrum Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v Marcelovej

Medzi obcou Marcelová a Ministerstvo životného prostredia SR bola dňa 29.03.2022 pospísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt: Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v Marcelovej.

Celkové výdavky na projekt: 270 473,63 €

NFP: 256 949,95 €

Vlastné náklady obce: 13 523,68 €

Cieľ projektu: Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy

Realizované práce boli: 

- zateplenie budovy

- usadenie fotovoltaických systémov

- rekonštrukcia chodníku

- montáž rekuperácie

 

Budova MS

Info


Dobudovanie kamerového systému v obci Marcelová 2015

Kamerový systém bol rozšírený o 5 pevných kamier – na začiatku obce zo smeru Chotín, Bátorové Kosihy, Štúrovo, 2 ks v blízkosti Zdravotného centra v hodnote 5.000,00 € nenávratný finančný príspevok : 5 000,00 € od Ministerstva vnútra SR na zabezpečenie úloh prevencie kriminality


Dobudovanie kamerového systému v obci Marcelová 2019

Dom smútku

 • Kamerový systém bol rozšírený o 4 kamier v hodnote 5 000,00 € od Ministerstva vnútra SR na zabezpečenie úloh prevencie kriminality na cintoríne v Marcelovej, monitorujú odpadové miesta a Dom smútku.

 

Cieľom projektu je: vytvoriť podmienky pre zníženie výskytu kriminality a tým prispievať k zvýšeniu pocitu istoty, bezpečnosti a spokojnosti občanov a návštevníkov obce.
Dobudovanie kamerového systému, rozmiestnenie kamier na miesta najčastejším výskytom priestupkov, trestných činov a uličnej kriminality bude slúžiť na dohľad nad verejným poriadkom, prispeje k predchádzaniu trestnej činnosti najmä v oblasti distribúcie a užívania drog a iných omamných látok, mravnostnej a majetkovej kriminality, poškodzovania majetku obce a občanov, ohrozovania bezpečnosti cestnej premávky, poškodzovania a krádeže motorových vozidiel, vandalizmu, požívania alkoholu mladistvými na verejnosti. Dobudovaný kamerový systém bude monitorovať nové lokality, poskytne dôkazové materiály pre zvýšenie objasnenosti trestnej činnosti v týchto lokalitách, bude významným prvkom pri napĺňaní nášho cieľa komplexnej ochrany zdravia a majetku obyvateľov a návštevníkov obce.


Obnovenie Parku Pálffyho

Od Agentúry Slovenského životného prostredia v rámci „Rozvoja programu 2015“ obec získala 5 000,00 € na obnovenie Parku Pálffyho. V rámci projektu boli vytvorené nové chodníky, oplotenie a vyčistenie okrúhlej studne a studňa Svätej Heleny a okolia.


Multifunkčné ihrisko

Medzi obcou Marcelová a Úradou vlády SR bola uzatvorená dňa 17.09.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR na realizáciu výstavby multifunkčného ihriska umiestneného na pozemku par. č. 562/1 k.ú. Marcelová.

Poskytnutá dotácia: 40. 000 €

Celkové náklady na projekt činili: 60. 931,32 €

Multifunkčné ihrisko


Výmena okien a vchodových dverí objektu ZŠ v Marcelovej

Ministerstvo financií SR na základe žiadosti obce Marcelová dňa 02.07.2019 poskytla účelovú dotáciu na úhradu výdavkov akcie "Výmena okien a vchodových dverí objektu telocvične v Marcelovej" v sume 15. 000 €. 

Celkové náklady na projekt činili: 19. 555 €

Vlastné zdroje obce: 4. 555 €

Telocvična ZŠTelocvična


Farebné stromoradie na Radvanskej ceste

Medzi obcou Marcelová a SAŽP Banská Bystrica bola dňa 24.09.2019 podpísaná Zmluva č. 75/POD-401/19 o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny vo výške 4. 944,18 € na realizáciu projektu "Farebné stromoradie na Radvanskej ceste".

Vlastné zdroje obce: 260,22 €

Namiesto chorých vyschnutých starých tuji sa vysadilo 160 kvitnúcich listnatých stromov a 400 kríkov.

stromoradie


Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu

Rozhodnutie Ministra životného prostredia SR č. M0814/L5-26/19 zo dňa 23. júla 2019 bola obci Marcelová schválená dotácia vo výške 140. 000 € na realizáciu projektu: Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu.

Vlastné zdroje obce: 7. 368,43 €

Zhotoviteľom stavby bol: Adifex a. s., Bratislava

Realizované práce: zateplenie fasády kultúrneho domu, výmena okien a vchodových dverí

kultúrny dom


Výstavba zariadení na využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla

Medzi obcou Marcelová a Ministerstvom životného prostredia bola dňa 29.01.2021 podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP č. KŽP-PO4-SC411-2019-61/ALL2 na projekt: Výstavba zariadení na využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla.

Celkové náklady projektu: 189. 005,66 €

NFP: 179. 555,38 €

Vlastné zdroje obce: 9. 450,28 €

Cieľ projektu: Zníženie energetickej náročnosti objektu prevádzkovej budovy štadiónu v obci Marcelová prostredníctvom výstavby zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie.

budova štadiónuokolie štadiónutepelné čerpadlo


12 bytová jednotka na Lipovom rade

Prestavba bývalej materskej školy na bytové jednotky. Bytová jednotka bola odovzdaná v mesiaci február 2015. Zhotoviteľom stavby bola: Prospect s.r.o. Nové Zámky

bytová jednotka


Obec Marcelová – Základná škola, Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla

Predmet projektu

Výstavba zariadenia na využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla na zabezpečenie tepelnej energie pre potreby vykurovania stavebných objektov základnej školy, ktoré sú vo vlastníctve obce Marcelová

Cieľ projektu

Zníženie energetickej náročnosti stavebných objektov základnej školy, ktoré sú vo vlastníctve obce Marcelová prostredníctvom výstavby zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie.

Hlavná aktivita

Realizácia projektu pozostávať z aktivity: B5 Výstavba zariadení na využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom; v súlade s oprávneným typom aktivity B Výstavba zariadení na: výrobu biometánu; využitie vodnej energie; využitie slnečnej energie na výrobu tepla; využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla; využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom; výrobu a energetické využívanie bioplynu, skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd v rámci Špecifického cieľa 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR 

Projekt je realizovaný s finančnou podporou EÚ (Európsky fond regionálneho rozvoja) v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014 – 2020.

Informácie o Operačnom programe Kvalita životného prostredia 2014 – 2020 nájdete na www.op-kzp.sk  .

Termín realizácie: 08/2023 – 12/2023

Miesto realizácie projektu: Budova Základnej školy Marcelová sa nachádza v Katastrálnom území obce Marcelová.

Objekty, ktoré sú dotknuté v rámci projektu sa nachádzajú na parcelách evidovaných na Liste vlastníctva číslo 2044, a to 571/60, 571/44, 571/43. Súpisné číslo: 1163/1.

Vrty sú umiestnené na pozemku okolo základnej školy. Číslo LV 2044, pracely: 564/9, 564/1, 571/22, 571/4, 571/2, 563/2,562/1

Prijímateľ: Obec Marcelová, Nám. Slobody 1199, Marcelová 94632

Celková výška oprávnených výdavkov:

491 732,52 €

Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:

95 %

Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku:

467 145,89 €

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov:

24 586,63 €

EÚ

Obecný úrad

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Odkaz na cintorín

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 18. 7. 2024
jasná obloha 34 °C 18 °C
jasná obloha, mierny severozápadný vietor
vietorSZ, 4.7m/s
tlak1019hPa
vlhkosť47%

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:132
TÝŽDEŇ:1308
CELKOM:892501


hore