Navigácia

Obsah

Školstvo

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Marcelová

Adresa: Cesta na vŕšku 1, 946 32 Marcelová
Riaditeľ školy: Mgr. Róbert Duka

Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Tamás Kovács

Kontakt

Telefón: 035/7798 313 - riaditeľstvo
  035/7798 316 - sekretariát
Web stránka: www.zsmmarcelova.edu.sk
E-mail: zssvjmmarcelova@centrum.sk

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Marcelová

 

Základná škola 

Adresa: Cesta na vŕšku 1, 946 32 Marcelová
Riaditeľka školy: Mgr. Agnesa Kajtárová

Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Viera Obložinská

Kontakt

Telefón: 035/7798 314 – riaditeľstvo
  035/7798 345 – sekretariát
Web stránka: www.zsmarcelova.edupage.org
E-mail: zsslovmarcelova@gmail.com

Základná škola