Navigácia

Obsah

Súčasnosť

.

MARCELOVÁ sa rozprestiera v južnej časti Slovenska na Podunajskej nížine 15 km od známeho pohraničného mesta Komárno. S počtom obyvateľov 3 800 osôb sa obec radí medzi najväčšie obce regiónu. Obec s názvom Marcelová vznikla zlúčením obce Marcelová a Krátke Kesy v roku 1942. Katastrálne územie obce hraničí so Svätým Petrom, Chotínom, Šrobárovou,Ižou, Patincami, Virtom a Radvaňom nad Dunajom.

Marcelová sa nachádza na ceste medzi Komárnom a Štúrovom a susedí s obcami Chotín, Šrobárová, Virt. Obec sa rozkladá takmer úplne na rovine o rozlohe 3 200 ha. Prírodné rezevácie Marcelovské Piesky má rozlohu 4,5 ha a nachádza sa v k.ú. Krátke Kesy a prírodné rezervácie Pohrebište má rozlohu 69,3 ha a nachádza sa v k.ú. Marcelová. Na chránenom území, ktoré je pozostatkom niekdajšieho vysušeného močiara, lemuje topole a vŕby vodnú plochu s trstinovým porastom. V okolí Marcelovej vidno mierne vyvýšeniny z naviateho piesku, na ktorých rastú agáty.

Demografia obyvateľov:
Počet obyvateľov k 31.12.2019 spolu:  3830
Muži  1899 Ženy  1931
   
Pred-produktívny vek /0-18/ spolu:  726
Muži    385 Ženy    341
   
Produktívny vek /19-62/ spolu:         2455
Muži 1273 Ženy  1182
   
Po-produktívny vek /63+/ spolu:       649
Muži   241 Ženy   408