Navigácia

Obsah

Aktuálne

24.02.2021

24.02.2021 - Streda

Streda

Detail Hlásenia miestneho rozhlasu

17.02.2021

Čo si máme všímať? - Mire figyeljünk oda?

Sčítanie obyvateľov - Népszámlálás

Detail Oznamy

16.02.2021

Stále MOM v Nitrianskom kraji

Zoznam

Detail Oznamy

12.02.2021

INFORMÁCIE O MATERINSKOM JAZYKU SÚ DÔLEŽITÉ A POTREBNÉ/AZ ANYANYELVRE VONATKOZÓ ADATOK SZÜKSÉGESEK ÉS FONTOSAK

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021/Népszámlálás 2021

Detail Oznamy