Navigácia

Obsah

Róbert Ing. Viderman

Obvod: Lipový rad, Tabaková, Dolnomajerská, Družstevná

vCard

Úloha v org. štruktúre

Komisia pre správu nájomných bytov obce - Predseda

Obecný úrad Marcelová - Zástupca starostu
Námestie Slobody 1199, Marcelová

Obecné zastupiteľstvo - Poslanec