Navigácia

Obsah

Späť

VZN č. 6/2018 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Marcelová

VZN č. 6/2018 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Marcelová tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 17. 12. 2018

Dátum zvesenia: 2. 1. 2019

Späť