Navigácia

Obsah

Späť

Verejné obstarávanie :  „ Elektronický objednávací  a rezervačný systém  „

Verejné obstarávanie :  „ Elektronický objednávací  a rezervačný systém  „

- Výzva na predloženie ponuky stiahnuť tu>>

- Príloha č. 1 Technická špecifikácia stiahnuť tu>>

- Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritérii stiahnuť tu>>

- Príloha č. 3 Kúpna zmluva stiahnuť tu>>

- Príloha č. 4 Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá zákaz účasti vo verejnom obstarávaní stiahnuť tu>>

- Príloha č. 5 Informácie o osobe, ktorej služby alebo podklady uchádzač pri vypracovaní ponuky využil stiahnuť tu>>

- Príloha č. 6 Súhrnná zápisnica z prípravných trhových konzultácií stiahnuť tu>>

- Príloha č. 7 Projektová dokumentácia  stiahnuť tu>>

Vyvesené: 14. 10. 2020

Dátum zvesenia: 24. 10. 2020

Zodpovedá: Správce Webu

Späť