Navigácia

Obsah

Späť

Uznesenia z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 5.10.2017

Vyvesené: 5. 10. 2017

Dátum zvesenia: 21. 10. 2017

Späť