Navigácia

Obsah

Späť

Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrubu stromov

Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrubu stromovtu ku stiahnutiu

Vyvesené: 22. 1. 2018

Dátum zvesenia: 21. 2. 2018

Späť