Navigácia

Obsah

Späť

Štatistický úrad SR – štatistické zisťovanie

Zisťovanie o používaní palív v domácnostiach – od 1. júla do 31. augusta 2017  tu>> štatistika_zisťovanie-o-používaní-palív-v-domácnostiach.pdf 91 kB

Vyvesené: 16. 7. 2017

Dátum zvesenia: 1. 8. 2017

Späť