Navigácia

Obsah

Späť

Podmienky ochrany súkromia

Podmienky ochrany súkromia - v týchto podmienkach ochrany súkromia Vám chceme poskytnút podbrobné informácie o sparcúvaní Vašich osobných údajov z našej strany. Tieto podmienky ochrany súkromia vysvetľujú transparentným a prehľadným spôsobom informácie podľa článku 13 a 14 GDPR Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov príp. § 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov...tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 25. 5. 2018

Dátum zvesenia: 10. 6. 2018

Späť