Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Gabriella Földes, Áron Lengyel

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Gabriella Földes, Áron Lengyeltu ku stiahnutiu

Vyvesené: 23. 8. 2018

Dátum zvesenia: 8. 9. 2018

Späť