Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o začatí konania - výrub drevín

Obec Marcelová oznamuje začatie správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa - tu 

Vyvesené: 7. 2. 2018

Dátum zvesenia: 14. 2. 2018

Späť