Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie

Starosta obce Marcelová podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e). zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov týmto oznamuje že :

- nehnuteľnosť – zapísaný na LV č. 2044 , parcela č. 578/55 tu>> oznamenie_nehnlv2044parc578_55.pdf 38 kB
- nehnuteľnosť – zapísaný na LV č. 2044 , parcela č. 578/54 tu>> oznamenienehn_lv2044_parc578_54.pdf 34 kB
- nehnuteľnosť – zapísaný na LV č. 2044 , parcela č. 578/53 tu>> oznamenienehn_lv2044_parc578_53.pdf 27 kB
- nehnuteľnosť – zapísaný na LV č. 2044 , parcela č. 578/52 tu>> oznamenienehn_lv2044_parc578_52.pdf 31 kB
- nehnuteľnosť – zapísaný na LV č. 2032 , parcela č. 150/11 tu>> oznamenienehn_lv2032_parc150_11.pdf 32 kB

Vyvesené: 15. 12. 2015

Dátum zvesenia: 31. 12. 2015

Späť