Navigácia

Obsah

Späť

Návrh VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady

Návrh VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 29. 11. 2018

Dátum zvesenia: 14. 12. 2018

Späť