Navigácia

Obsah

Späť

Návrh - VZN č. 1/2018

Návrh - VZN č. 1/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Marcelová tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 2. 4. 2018

Dátum zvesenia: 18. 4. 2018

Späť