Navigácia

Obsah

Späť

Náhradné užívanie poľnohospodárskych pozemkov

Náhradné užívanie poľnohospodárskych pozemkov - list tu ku stiahnutiu
Vzor Návrhu na začatie konania podľa § 12b zákona 504/2003 https://www.minv.sk/?nahradne-pozemky

 

Vyvesené: 19. 1. 2018

Dátum zvesenia: 28. 2. 2018

Späť