Navigácia

Obsah

Späť

Informácia pre verejnosť

Poslaním civilnej ochrany je v rozsahu vymedzenom zákonom o civilnej ochrane obyvateľstva chrániť životy, zdravie, majetok a vytvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas mimoriadnej situácie.  Práva a povinnosti v civilnej ochrane tu>> Informácie_občanom_o_civilnej_ochrane,pdf 284 kB

Vyvesené: 16. 6. 2014

Dátum zvesenia: 2. 7. 2014

Späť