Navigácia

Obsah

Späť

Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku

Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku - tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 20. 8. 2018

Dátum zvesenia: 5. 9. 2018

Späť