Navigácia

Obsah

Späť

Informácia

Obec Marcelová podpísala Zmluvu o poskytnutí  NFP s poskytovateľom MŽP SR v zastúpení so SAŽP na projekt „Triedený zber komunálnych odpadov v obci Marcelová“. Projekt sa realizuje s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.
Základné informácie o projekte tu>> Info-na-www-o-projekte-Marcelová.pdf 196 kB

Vyvesené: 23. 1. 2017

Dátum zvesenia: 8. 2. 2017

Späť