Navigácia

Obsah

Späť

Dotazník – Plán sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce

Vážený občan,

v našej obci prebieha tvorba Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja („PHSR“) na roky 2014-2023. V záujme všetkých obyvateľov obce je, aby sa do tvorby tohto strategického rozvojového dokumentu zapojilo čo najviac občanov. Preto Vás prosíme o vyplnenie tohto krátkeho dotazníka, v ktorom môžete vyjadriť svoj názor, napísať svoje pripomienky, návrhy k plánu budúceho rozvoja obce s cieľom zlepšenia kvality života v našej obci.

Dotazník môžete vyplniť TU:

https://docs.google.com/forms/d/1ySLq7WdgdVvVw6IZmsEBrEfEYnehP_B7nEBlsUVlf9M/viewform?usp=send_form

Vyvesené: 8. 9. 2015

Dátum zvesenia: 24. 9. 2015

Späť