Navigácia

Obsah

Späť

Dotazník LEADER CLLD

Milí obyvatelia,
pripravujeme Stratégiu CLLD (miestny rozvoj, vedený komunitou) pre územie MAS Združenie Dolný Žitný ostrov. Zisťujeme čo sa Vám páči, čo nepáči a čo by Ste radi zmenili a ako. Zapojte sa prosím do rozhodovania o našej spoločnej budúcnosti. Na Vašom názore záleží! Ďakujeme.
Dotaznik LEADER CLLD:
http://goo.gl/forms/Ve82PSDyVa

Vyvesené: 21. 10. 2015

Dátum zvesenia: 6. 11. 2015

Späť