Navigácia

Obsah

Späť

Činnosť obyvateľstva po vyhlásení varovných signálov

Činnosť obyvateľstva po vyhlásení varovných signálov tu>> činnosť-obyv.-po-vyhlásení-varovných-signálov.pdf 245 kB

Vyvesené: 14. 4. 2016

Dátum zvesenia: 30. 4. 2016

Späť