Navigácia

Obsah

Späť

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Komárne vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Komárno od 29.05.2017, 12:00 hod. do odvolania  tu>> čas-zvýš.nebezp..pdf 1316kB

Vyvesené: 29. 5. 2017

Dátum zvesenia: 14. 6. 2017

Späť