Navigácia

Obsah

Späť

Africký mor ošípaných (AMO)

Regionálna veterinárna správa Komárno upozorňuje všetkých chovateľov na nákaz Afrického moru ošípaných. Z toho dôvodu  žiadame všetkých neregistrovaných chovateľov ošípaných , aby do 30-ho mája 2018 nahlásili počet chovaných ošípaných na obecnom úrade.  bližšie info tu>>

Vyvesené: 7. 5. 2018

Dátum zvesenia: 31. 5. 2018

Späť