Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31.05.2019

Zmluva o poskytovaní OS č. 239/2019/05

Zmluva o poskytovaní OS č. 239/2019/05

Neuvedené

Štefan Csánki

Obec Marcelová

31.05.2019

Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby č. 490/2017/05/37 zo dňa 03.08.2017

Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní opatrovateľske

Neuvedené

Imrich Kövér

Obec Marcelová

31.05.2019

Dohoda o ukončení nájomného vzťahu

Dohoda o ukončení nájomného vzťahu

Neuvedené

Dušan Žaškovský a manželka Gabriela Žaškovská

Obec Marcelová

31.05.2019

Nájomná zmluva 57/2019/555

Nájomná zmluva 57/2019/555

173,25 EUR

Ján Németh a družka Emese Farkas

Obec Marcelová

31.05.2019

Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu

Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu

Neuvedené

TextilEco a.s., organizačná zložka

Obec Marcelová

30.05.2019

kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1 690,00 EUR

Ingrid Laceková

Obec Marcelová

28.05.2019

Zmluva o užívaní časti podperných bodov

Zmluva o užívaní časti podperných bodov

Neuvedené

Obec Marcelová

Západoslovenská distribučná , a.s.

23.05.2019

Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9409249092

Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9409249092

Neuvedené

Obec Marcelová

ZSE Distribúcia

22.05.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspe

49 073,47 EUR

Obec Marcelová

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

09.05.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 16/2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 16/2019

13,00 EUR

Roland Kolarovský

Obec Marcelová

09.05.2019

Dodatok č. 6 k Zmluva o poskytovaní OS č. 2016/193/1-28

Dodatok č. 6 k Zmluva o poskytovaní OS č. 2016/193

Neuvedené

Jozefa Tárnoková

Obec Marcelová

09.05.2019

Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby č. 1392/2015/18

Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytovaní opatrovateľske

Neuvedené

Mária Liczkiová

Obec Marcelová

06.05.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č.15/2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č.15/2019

13,00 EUR

Juliana Šenkárová

Obec Marcelová

06.05.2019

Zmluva na dodanie predmetu zákazky v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom IROP-PO2-SC212-2019-42: Zdravcentrum - ZC Marcelová

Zmluva na dodanie predmetu zákazky v rámci výzvy n

2 940,00 EUR

energium s.r.o.

Obec Marcelová

03.05.2019

Zmluva č. 39 670 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

Zmluva č. 39 670 o poskytnutí dotácie z prostriedk

3 000,00 EUR

Obec Marcelová

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

02.05.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 14/2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 14/2019

13,00 EUR

Irena Emberová

Obec Marcelová

30.04.2019

Nájomná zmluva č. 201/2019

Nájomná zmluva č. 201/2019

97,68 EUR

Alexandra Csintalanová, Tamás Csintalan

Obec Marcelová

29.04.2019

Zmluva o kúpe cenných papierov č. 033/2019

Zmluva o kúpe cenných papierov č. 033/2019

6 270,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Marcelová

26.04.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o uložení odpadu zo dňa 01.01.2018 v znení jej dodatkov

Dodatok č. 1 k Zmluve o uložení odpadu zo dňa 01.0

Neuvedené

REKO RECYCLING spol. s r.o.

Obec Marcelová

25.04.2019

Dohoda č. 19/14/054/21 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa v rámci národného projektu

Dohoda č. 19/14/054/21 o poskytnutí finančných prí

4 607,10 EUR

Obec Marcelová

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno

25.04.2019

Dohoda č. 19/14/50J/23 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dohoda č. 19/14/50J/23 o poskytnutí príspevku na

6 315,66 EUR

Obec Marcelová

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno

25.04.2019

Dohoda č. 19/14/52A/59 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe

Dohoda č. 19/14/52A/59 o zabezpečení podmienok vyk

319,26 EUR

Obec Marcelová

Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno

17.04.2019

Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z Obce Marcelová na rok 2019 č. 178/2019/404

Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z Obce Marc

1 400,00 EUR

Rád rytierov vín Svätého Imricha

Obec Marcelová

17.04.2019

Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2019 č. 178/2019/403

Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu

700,00 EUR

Zväz skautov maďarskej národnosti, 35. skautský zbor Baranyay János v Marcelovej

Obec Marcelová

17.04.2019

Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2019 č. 178/2019/407

Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu

7 500,00 EUR

Z.K. Marcelová

Obec Marcelová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: