Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.01.2020

Zmluva o dielo č. 18012020

Zmluva o dielo č. 18012020

350,00 EUR

Simona Ambrus Lelkesová DiS.art.

Obec Marcelová

10.01.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 1/2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 1/2020

13,00 EUR

Štefan Danis

Obec Marcelová

03.01.2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

2 072,40 EUR

Ing. Gabriel Karády , Irena Karády

Obec Marcelová

02.01.2020

Dohoda o ukončení nájomného vzťahu

Dohoda o ukončení nájomného vzťahu

Neuvedené

Eva Bertóková

Obec Marcelová

02.01.2020

Nájomná zmluva č. 57/2019/1271

Nájomná zmluva č. 57/2019/1271

147,75 EUR

Peter Viderman, Bernadett Borosová

Obec Marcelová

31.12.2019

Nájomná zmluva č. 57/2019/1270

Nájomná zmluva č. 57/2019/1270

132,45 EUR

Erika Bekeová

Obec Marcelová

19.12.2019

Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby

Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech trete

Neuvedené

Ján Cibulka

Obec Marcelová

19.12.2019

Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby

Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech trete

Neuvedené

Ján Cibulka

Obec Marcelová

19.12.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 33/2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 33/2019

13,00 EUR

Magdaléna Szikonyová

Obec Marcelová

19.12.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č.32/2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 32/2019

13,00 EUR

Alžbeta Csóková

Obec Marcelová

18.12.2019

Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb, prípravy projektu a žiadosti o poskytnutie NFP z fondov EÚ

Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských

1 500,00 EUR

STUDNICA, n.o.

Obec Marcelová

18.12.2019

Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb

Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských

1 500,00 EUR

STUDNICA, n.o.

Obec Marcelová

18.12.2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

170,00 EUR

Peter Farkas

Obec Marcelová

18.12.2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

2 230,00 EUR

Miroslav Zsidek

Obec Marcelová

16.12.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 31/2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 31/2019

13,00 EUR

Peter Kara

Obec Marcelová

16.12.2019

Príkazná zmluva o poskytovaní odbornej pomoci pri verejnom obstarávaní uzatvorená podľa § 724 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka

Príkazná zmluva o poskytovaní odbornej pomoci pri

1 000,00 EUR

Ing. Andrea Kabátová

Obec Marcelová

16.12.2019

Zmluva č. 143684 08U05 o poskytnutí finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu

Zmluva č. 143684 08U05 o poskytnutí finančných pro

2 430,00 EUR

Obec Marcelová

Environmentálny fond

12.12.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 30/2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 30/2019

13,00 EUR

Tibor Tégláš

Obec Marcelová

12.12.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 26/2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 26/2019

7,00 EUR

Anna Daridová

Obec Marcelová

12.12.2019

Dodatok č. I312041R656D01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Dodatok č. I312041R656D01 k Zmluve o poskytnutí ne

Neuvedené

Obec Marcelová

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

11.12.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 29/2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 29/2019

13,00 EUR

Mária Ármayová

Obec Marcelová

09.12.2019

Dodatok ku kúpnej zmluve číslo konania V 4878/2019

Dodatok ku kúpnej zmluve číslo konania V 4878/2019

10 200,00 EUR

Irena Paulisová

Obec Marcelová

02.12.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 28/2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 28/2019

7,00 EUR

Lívia Fazekasová

Obec Marcelová

02.12.2019

Zmluva o dielo č. 20191201

Zmluva o dielo č. 20191201

350,00 EUR

Simona Ambrus Lelkesová DiS.art.

Obec Marcelová

29.11.2019

Nájomná zmluva č. 57/2019/1264

Nájomná zmluva č. 57/2019/1264

80,29 EUR

Gabriel Novoszádek

Obec Marcelová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: