Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19.07.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 28/2021

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 28/2021

13,00 EUR

Kornélia Zsideková

Obec Marcelová

09.07.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 26/2021

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 26/2021

13,00 EUR

Marta Žideková

Obec Marcelová

07.07.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 27/2021

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 27/2021

13,00 EUR

Irena Medzová

Obec Marcelová

30.06.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP, č. zmluvy: KŽP-PO4-SC411-2019-61/ALL2

Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP, č. zmluvy: KŽP-PO4-SC

248 609,57 EUR

Obec Marcelová

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

23.06.2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

2 163,00 EUR

Obec Marcelová

Ing. Veronika Beňová Jančíková, PhD.

22.06.2021

Dohoda o budúcej dohode o urovnaní

Dohoda o budúcej dohode o urovnaní

Neuvedené

Obec Marcelová

Ing. Ján Kozák, Monika Švecová, Martin Kozák, JUDr. Elena Ráczová

18.06.2021

Zmluva o výstavbe

Zmluva o výstavbe

Neuvedené

F. PROPERTY s.r.o.

Obec Marcelová

16.06.2021

Súhrnný návrh poistnej zmluvy č. 9870116577

Súhrnný návrh poistnej zmluvy č. 9870116577

100,00 EUR

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.

08.06.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 25/2021

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 25/2021

13,00 EUR

MUDr. Zoltán Hajtman

Obec Marcelová

04.06.2021

Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru

Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru

3 342,00 EUR

HajPo, s.r.o.

Obec Marcelová

04.06.2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

182 663,65 EUR

AMAZON s.r.o.

Obec Marcelová

26.05.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 24/2021

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 24/2021

13,00 EUR

Ladislav Senkár

Obec Marcelová

25.05.2021

Dohoda č. 21/14/060/58

Dohoda č. 21/14/060/58

5 556,66 EUR

Obec Marcelová

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno

25.05.2021

Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb

Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských

2 000,00 EUR

STUDNICA, n.o.

Obec Marcelová

20.05.2021

Kúpna zmluva k LZ č. 4115701024

Kúpna zmluva k LZ č. 4115701024

109,20 EUR

Obec Marcelová

UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

18.05.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 23/2021

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 23/2021

13,00 EUR

Obec Marcelová

Mária Slezáková

17.05.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 22/2021

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 22/2021

13,00 EUR

Obec Marcelová

Peter Ižák

17.05.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 21/2021

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 21/2021

13,00 EUR

Obec Marcelová

Katarína Gerendásová

17.05.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 20/2021

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 20/2021

13,00 EUR

Obec Marcelová

Júlia Haqueová

17.05.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 19/2021

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 19/2021

13,00 EUR

Obec Marcelová

Jozef Lakatoš

11.05.2021

Zmluva č. 321 0255 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

Zmluva č. 321 0255 o poskytnutí dotácie z prostrie

3 000,00 EUR

Obec Marcelová

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

06.05.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 18/2021

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 18/2021

13,00 EUR

Obec Marcelová

Jozef Lakatoš

30.04.2021

Nájomná zmluva č. 7/2021-733

Nájomná zmluva č. 7/2021-733

97,90 EUR

Mgr. Réka Šenkárová, Máté Gáspár

Obec Marcelová

30.04.2021

Nájomná zmluva č.7/2021-734

Nájomná zmluva č.7/2021-734

129,63 EUR

Brigita Oszlíková

Obec Marcelová

26.04.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 17/2021

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 17/2021

13,00 EUR

Nikolett Kálazdi

Obec Marcelová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: