Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
05.02.2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 121860672

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariaden

11,18 EUR

Obec Marcelová

Západoslovenská distribučná , a.s.

31.01.2019

Nájomná zmluva č. 719/2018

Nájomná zmluva č. 719/2018

163,77 EUR

Dávid Zsidek , Nikoleta Némethová

Obec Marcelová

29.01.2019

Dohoda č. 19/14/52A/5

Dohoda č. 19/14/52A/5

319,26 EUR

Obec Marcelová

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno

21.01.2019

Zmluva o finančnom lízingu č. 1021334

Zmluva o finančnom lízingu č. 1021334

13 900,00 EUR

Obec Marcelová

Pavol Domin

21.01.2019

Dodatok č. 5 k zmluve o NFP č.zmluvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-10/45

Dodatok č. 5 k zmluve o NFP č.zmluvy: OPKZP-PO1-SC

265 211,20 EUR

Obec Marcelová

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

16.01.2019

Kúpna zmluva č. Z20191048_Z

Kúpna zmluva č. Z20191048_Z

13 900,00 EUR

Heloro s.r.o.

Obec Marcelová

10.01.2019

Súhrnný návrh poistnej zmluvy č. 9870100430

Súhrnný návrh poistnej zmluvy č. 9870100430

2 351,26 EUR

Obec Marcelová

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.

31.12.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

7 742,52 EUR

CZ CZ Nitra s.r.o.

Obec Marcelová

31.12.2018

Dohoda o ukončení nájomného vzťahu

Dohoda o ukončení nájomného vzťahu

Neuvedené

Tomáš Jančík

Obec Marcelová

31.12.2018

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 009/2017 na služby externého projektového manažmentu

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 009/2017 na služb

Neuvedené

Prvá Európska Konzultačná spol. s r.o.

Obec Marcelová

21.12.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

I312041R65601

Neuvedené

Obec Marcelová

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

20.12.2018

Nájomná zmluva č. 711/2018

Nájomná zmluva č. 711/2018

129,81 EUR

Peter Németh

Obec Marcelová

20.12.2018

Nájomná zmluva č. 706/2018

Nájomná zmluva č. 706/2018

145,94 EUR

Zsolt Petőcz

Obec Marcelová

19.12.2018

Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb, prípravy projektu a žiadosti o poskytnutie NFP z fondov EÚ_OPKZP-PO1-SC141-2018-45

Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských

3 000,00 EUR

Obec Marcelová

STUDNICA, n.o.

17.12.2018

Zmluva o poskytovaní poradenských služieb č. 046 2018

Zmluva o poskytovaní poradenských služieb č. 046 2

15 600,00 EUR

EUFC SK s.r.o.

Obec Marcelová

13.12.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 35/2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 35/2018

13,00 EUR

Valéria Marcinkóová

Obec Marcelová

13.12.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 34/2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 34/2018

13,00 EUR

Terézia Győriová

Obec Marcelová

30.11.2018

Nájomná zmluva č. 670/2018

Nájomná zmluva č. 670/2018

79,32 EUR

Arpád Balogh a manželka Darina Baloghová

Obec Marcelová

30.11.2018

Nájomná zmluva č. 669/2018

Nájomná zmluva č. 669/2018

97,90 EUR

Henrieta Staňová

Obec Marcelová

30.11.2018

Nájomná zmluva č. 672/2018

Nájomná zmluva č. 672/2018

80,10 EUR

Sylvia Bilková

Obec Marcelová

30.11.2018

Nájomná zmluva č. 671/2018

Nájomná zmluva č. 671/2018

108,38 EUR

Peter Jalšovsky

Obec Marcelová

30.11.2018

Nájomná zmluva č. 668/2018

Nájomná zmluva č. 668/2018

80,10 EUR

Ing. Ivan Mečár

Obec Marcelová

29.11.2018

Zmluva č.83/NR/2018 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2018 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

Zmluva č.83/NR/2018 o poskytnutí dotácie zo štátne

5 000,00 EUR

Obec Marcelová

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Nitra

26.11.2018

Príkazná zmluva o poskytovaní odbornej pomoci pri verejnom obstarávaní uzatvorená podľa § 724 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka

Príkazná zmluva o poskytovaní odbornej pomoci pri

600,00 EUR

Ing. Andrea Kabátová

Obec Marcelová

23.11.2018

Zmluva o bezodplatnom prevode hnuteľného majetku č. 2018_MPC_ŠOV_ZŠ_DB_063

Zmluva o bezodplatnom prevode hnuteľného majetku č

Neuvedené

Obec Marcelová

Metodicko-pedagogické centrum

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: