Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14.11.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 33/2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 33/2018

13,00 EUR

Ladislav Fazekas

Obec Marcelová

14.11.2018

Príloha k poistnej zmluve č. 9860470367

Príloha k poistnej zmluve č. 9860470367

29,07 EUR

Obec Marcelová

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.

12.11.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 32/2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 32/2018

13,00 EUR

Barbora Tömösköziová

Obec Marcelová

12.11.2018

Zmluva o dielo uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

Zmluva o dielo uzavretá podľa ustanovenia § 536 a

12 996,00 EUR

CREW, s.r.o.

Obec Marcelová

07.11.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č.31/2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č.31/2018

7,00 EUR

Koloman Bitter

Obec Marcelová

05.11.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 30/2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 30/2018

13,00 EUR

Alžbeta Jurčová

Obec Marcelová

29.10.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 29/2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 29/2018

13,00 EUR

Bernadeta Andrušková

Obec Marcelová

29.10.2018

Nájomná zmluva č. 619/2018

Nájomná zmluva č. 619/2018

132,36 EUR

Alena Lesková rod. Virághová

Obec Marcelová

29.10.2018

Nájomná zmluva č. 618/2018

Nájomná zmluva č. 618/2018

104,26 EUR

Beáta Csintalanová, rod. Kovácsová

Obec Marcelová

29.10.2018

Nájomná zmluva č. 620/2018

Nájomná zmluva č. 620/2018

106,11 EUR

Zuzana Jurčová

Obec Marcelová

26.10.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č.28/2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č.28/2018

13,00 EUR

Veronika Répášová

Obec Marcelová

26.10.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 27/2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 27/2018

13,00 EUR

Eva Furusz

Obec Marcelová

23.10.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 26/2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 26/2018

13,00 EUR

Alžbeta Ďurčišová

Obec Marcelová

18.10.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 25/2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 25/2018

13,00 EUR

Tünde Vargová

Obec Marcelová

17.10.2018

Dohoda č. 18/14/012/24

Dohoda č. 18/14/012/24

Neuvedené

Obec Marcelová

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno

17.10.2018

Dohoda č. 18/14/010/49

Dohoda č. 18/14/010/49

Neuvedené

Obec Marcelová

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno

11.10.2018

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-NR-152-023/2018

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-NR-152-023/2018

Neuvedené

Obec Marcelová

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR

09.10.2018

2. számú - Megállapodás támogatási szerződés módosításáról

2. számú - Megállapodás támogatási szerződés módos

Neuvedené

Obec Marcelová

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

08.10.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č 24/2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č 24/2018

13,00 EUR

Margita Paxnerová

Obec Marcelová

28.09.2018

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 09.08.2018

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 09.08.2018

Neuvedené

Obec Marcelová

EL-AG, s.r.o.

28.09.2018

Nájomná zmluva č. 544/2018

Nájomná zmluva č. 544/2018

169,05 EUR

Krisztián Beck, Erika Beck Viczena

Obec Marcelová

28.09.2018

Nájomná zmluva č. 36/1/2018

Nájomná zmluva č. 36/1/2018

98,54 EUR

Gábor Marikovec, Andrea Bothová

Obec Marcelová

28.09.2018

Nájomná zmluva č. 545/2018

Nájomná zmluva č. 545/2018

123,42 EUR

Mgr. Agnesa Kajtárová

Obec Marcelová

28.09.2018

Dohoda o ukončení nájomného vzťahu

Dohoda o ukončení nájomného vzťahu

Neuvedené

Katarína Szikonyová

Obec Marcelová

28.09.2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov č. zmluvy: 22-2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá

2 760,00 EUR

Obec Marcelová

Ing. Juliana Farkasová - zodpovedný audít SKAu č. licencie 474

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: