Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
13.08.2018

Zmluva o dielo na stavebné práce č. 15/ZO/2018

Zmluva o dielo na stavebné práce č. 15/ZO/2018

63 645,13 EUR

Obec Marcelová

PROSPECT, spol. s r.o.

13.08.2018

Zmluva o dielo na stavebné práce č.14/ZO/2018

Zmluva o dielo na stavebné práce č.14/ZO/2018

74 354,87 EUR

Obec Marcelová

PROSPECT, spol. s r.o.

13.08.2018

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

126,42 EUR

Obec Marcelová

Kis Roland a družka Enikő Molnár

10.08.2018

EL-AG, s.r.o.

Kúpna zmluva EL-AG, s.r.o.

35 774,00 EUR

Obec Marcelová

EL-AG, s.r.o.

02.08.2018

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

1 500,00 EUR

STUDNICA, n.o.

Obec Marcelová

02.08.2018

Mandátna zmluva OPKZP-PO2-SC211-2018-40

Mandátna zmluva OPKZP-PO2-SC211-2018-40

3 000,00 EUR

STUDNICA, n.o.

Obec Marcelová

23.07.2018

Darovacia zmluva uzatvorená v zmysle 628 a nasl. Občianskeho zákonníka

Darovacia zmluva uzatvorená v zmysle 628 a nasl. O

300,00 EUR

Jókaiho nadácia - Jókai Alapítvány

Obec Marcelová

23.07.2018

Mandátna zmluva č. OPKZP-PO1_SC111-2017-33

Mandátna zmluva č. OPKZP-PO1_SC111-2017-33

Neuvedené

STUDNICA, n.o.

Obec Marcelová

12.07.2018

Zmluva č. 111/2018 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN NSK č. 2/2014 v znení neskorších zmien

Zmluva č. 111/2018 o poskytnutí dotácie na podporu

1 300,00 EUR

Obec Marcelová

Nitriansky samosprávny kraj

11.07.2018

Zmluva č. 587/2018 o poskytnutie dotácie na podporu športu v zmysle VZN NSK č. 2/2014 v znení neskorších predpisov

Zmluva č. 587/2018 o poskytnutie dotácie na podpor

1 700,00 EUR

Obec Marcelová

Nitriansky samosprávny kraj

02.07.2018

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby č. 5190043311

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas a

19,92 EUR

Obec Marcelová

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

26.06.2018

Dohoda č. 18/14/52A/88

Dohoda č. 18/14/52A/88

900,36 EUR

Obec Marcelová

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno

22.06.2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

903,00 EUR

Alžbeta Kajtárová rod. Cziborová

Obec Marcelová

18.06.2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

730,00 EUR

Štefan Gajer

Obec Marcelová

14.06.2018

Zmluva o balíčku GDPR + a certifikáte SSL

Zmluva o balíčku GDPR + a certifikáte SSL

765,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Marcelová

11.06.2018

Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb, prípravy projektu a žiadosti o poskytnutie NFP z fondov EÚ

Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských

700,00 EUR

STUDNICA, n.o.

Obec Marcelová

06.06.2018

Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí NFP č.zmluvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-10/45

Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí NFP č.zmluvy: O

Neuvedené

Obec Marcelová

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

29.05.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov

Zmluva o spracovaní osobných údajov

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Marcelová

24.05.2018

Dohoda o ukončení platnosti Nájomnej zmluvy č. HM/013-2017/300

Dohoda o ukončení platnosti Nájomnej zmluvy č. HM/

Neuvedené

Obec Marcelová

Hydromeliorácie, štátny podnik

23.05.2018

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo

Neuvedené

Dry Fermentation Biogas, n.o.

Obec Marcelová

22.05.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 13/2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č.13/2018

13,00 EUR

Szilárd Gót

Obec Marcelová

22.05.2018

Súhrnný návrh poistnej zmluvy (PP01)

Súhrnný návrh poistnej zmluvy (PP01)

40,02 EUR

Obec Marcelová

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.

18.05.2018

Zmluva o poskytnutí služieb BGAZRT/656/2018

Zmluva o poskytnutí služieb BGAZRT/656/2018

1 600,00 EUR

Ing. Zuzana Zahorecová, BGA Zrt.

Obec Marcelová

17.05.2018

Kúpna/lízingová zmluva 4115701024

Kúpna/lízingová zmluva 4115701024

13 600,00 EUR

Obec Marcelová

UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

14.05.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 12/2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 12/2018

13,00 EUR

Monika Šenkárová

Obec Marcelová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: