Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29.04.2019

Zmluva o kúpe cenných papierov č. 033/2019

Zmluva o kúpe cenných papierov č. 033/2019

6 270,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Marcelová

09.04.2019

Kúpno - predajná zmluva č. 164/2019

Kúpno - predajná zmluva č. 164/2019

1 000,00 EUR

Tibor Vida

Obec Marcelová

09.04.2019

Kúpno - predajná zmluva č. 163/2019

Kúpno - predajná zmluva č. 163/2019

2 000,00 EUR

Tibor Vida

Obec Marcelová

01.04.2019

Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby č. 130/2019/05/289

Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby č. 130

Neuvedené

Ladislav Bitter

Obec Marcelová

26.03.2019

Kúpno - predajná zmluva č. 131/2019

Kúpno - predajná zmluva č. 131/2019

2 000,00 EUR

Elvíra Méryová

Obec Marcelová

25.03.2019

Zmluva o poskytovaní NFP - Z311071T169

Zmluva o poskytovaní NFP - Z311071T169

14 250,00 EUR

Obec Marcelová

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

18.03.2019

Kúpno - predajná zmluva č. 112/2019

Kúpno - predajná zmluva č. 112/2019

1 000,00 EUR

SOOS FAMILY s.r.o.

Obec Marcelová

13.03.2019

Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní OS č. 549/2017/05/38

Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní OS č. 549/2017

Neuvedené

Gizela Urbánová

Obec Marcelová

13.03.2019

Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní OS č. 490/2017/05/37

Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní OS č. 490/2017

Neuvedené

Imrich Kövér

Obec Marcelová

13.03.2019

Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní OS č. 713/2018/05

Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní OS č. 713/2

Neuvedené

Mária Moravčiková

Obec Marcelová

12.03.2019

Kúpno-predajná zmluva č. 100/2019

Kúpno-predajná zmluva č. 100/2019

1 000,00 EUR

Peter Kosír

Obec Marcelová

05.03.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 684/2018/02-02

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 684/2018

Neuvedené

Adela Kováčová

Obec Marcelová

05.03.2019

Dohoda č. 19/14/060/47 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska

Dohoda č. 19/14/060/47 o poskytnutí príspevku na

6 651,80 EUR

Obec Marcelová

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno

04.03.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. EOZ-292-02-2016-DO

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpa

Neuvedené

Obec Marcelová

ENVIROPOL SK s.r.o.

26.02.2019

Nájomná zmluva č. 65/2019

Nájomná zmluva č. 65/2019

138,45 EUR

Zlatica Cziborová

Obec Marcelová

15.02.2019

Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve

Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve

474,28 EUR

Mgr. Jaroslav Zahradník

Obec Marcelová

15.02.2019

Zmluva uzatvorená podľa ustanovení zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a § 43, §51, § 588, § 663 až § 720 Občianskeho zákonníka

Zmluva uzatvorená podľa ustanovení zákona č. 116/1

1 299,84 EUR

BOBO line s.r.o.

Obec Marcelová

05.02.2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 121860672

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariaden

11,18 EUR

Obec Marcelová

Západoslovenská distribučná , a.s.

31.01.2019

Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní OS č. 717/2018/05

Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní OS č. 717/2

Neuvedené

Zoltán Marczinkó

Obec Marcelová

31.01.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 684/2018/01-02

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 684/2018

Neuvedené

Emília Karová

Obec Marcelová

31.01.2019

Nájomná zmluva č. 719/2018

Nájomná zmluva č. 719/2018

163,77 EUR

Dávid Zsidek , Nikoleta Némethová

Obec Marcelová

29.01.2019

Dohoda č. 19/14/52A/5

Dohoda č. 19/14/52A/5

319,26 EUR

Obec Marcelová

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno

21.01.2019

Zmluva o finančnom lízingu č. 1021334

Zmluva o finančnom lízingu č. 1021334

13 900,00 EUR

Obec Marcelová

Pavol Domin

21.01.2019

Dodatok č. 5 k zmluve o NFP č.zmluvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-10/45

Dodatok č. 5 k zmluve o NFP č.zmluvy: OPKZP-PO1-SC

265 211,20 EUR

Obec Marcelová

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

16.01.2019

Kúpna zmluva č. Z20191048_Z

Kúpna zmluva č. Z20191048_Z

13 900,00 EUR

Heloro s.r.o.

Obec Marcelová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: