Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
09.09.2020

Zmluva č, 145327 08U01

Zmluva č, 145327 08U01

90 000,00 EUR

Obec Marcelová

Environmentálny fond

04.09.2020

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

Neuvedené

Obec Marcelová

JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., LL.M. - IKAK, s.r.o.

24.08.2020

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP/038-Z-302021W973-250/2019

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP/03

455 235,24 EUR

Obec Marcelová

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

19.08.2020

Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľný majetok - BGAZrt/714/2020

Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľný ma

Neuvedené

Obec Marcelová

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

04.08.2020

Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí NFP č.zmluvy : OPKZP-PO1-SC111-2016-10/45

Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí NFP č.zmluvy :

265 211,20 EUR

Obec Marcelová

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

27.07.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 15/2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 15/2020

13,00 EUR

Silvia Cziborová

Obec Marcelová

22.07.2020

Zmluva o poskytnutí stravy

Zmluva o poskytnutí stravy

Neuvedené

Účelové zariadenie Úzka cesta - Keskeny út/Zariad. starostl. o deti ÉDEN Református Bölcsőde

ZŠS pri ZŠ s VJM Marcelová /Obec Marcelová

13.07.2020

Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní OS č. 549/2017/05/38

Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní OS č. 549/2

Neuvedené

Gizela Urbánová

Obec Marcelová

13.07.2020

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby č. 239/2019/05 zo dňa 31.05.2019

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní opatrovateľske

Neuvedené

Štefan Csánki

Obec Marcelová

13.07.2020

Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby č. 639/2020/05

Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby č. 639

Neuvedené

Mária Bélaiová

Obec Marcelová

13.07.2020

Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby č. 641/2020/05

Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby č. 641

Neuvedené

Helena Cziborová

Obec Marcelová

01.07.2020

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných

Neuvedené

Obec Marcelová

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

01.07.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 14/2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 14/2020

13,00 EUR

Mária Záhoreczová

Obec Marcelová

30.06.2020

Mandátna zmluva na výkon stavebného (technického) dozoru objednávateľa a odborného poradenstva

Mandátna zmluva na výkon stavebného (technického)

6 000,00 EUR

Ing. Szegi Dionýz

Obec Marcelová

30.06.2020

Dodatok č. 07 k Zmluve o dodávke plynu

Dodatok č. 07 k Zmluve o dodávke plynu

Neuvedené

Obec Marcelová

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

30.06.2020

Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu

Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu

Neuvedené

Obec Marcelová

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

26.06.2020

Nájomná zmluva č. 16/2020/1122

Nájomná zmluva č. 16/2020/1122

137,25 EUR

Kitti Illés Molnár

Obec Marcelová

22.06.2020

Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu v Komárne

Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení spoločného staveb

Neuvedené

Mesto Komárno

Obec Marcelová

19.06.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 13/2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 13/2020

7,00 EUR

Mária Csóková

Obec Marcelová

18.06.2020

Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia č. 2018500002-PVO

Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického za

Neuvedené

Obec Marcelová

Západoslovenská distribučná , a.s.

17.06.2020

Zmluva

Zmluva

5 390,00 EUR

INKUBÁTOR KOMÁRNO - Centrum pre podporu činností podnikateľov, n.o.

Obec Marcelová

17.06.2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

500,00 EUR

SOLARPARK KOMÁRNO, s.r.o.

Obec Marcelová

09.06.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP č. Z311071T169 zo dňa 25.03.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP č. Z311071T169 zo dňa

15 000,00 EUR

Obec Marcelová

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

29.05.2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

5 390,00 EUR

INKUBÁTOR KOMÁRNO - Centrum pre podporu činností podnikateľov, n.o.

Obec Marcelová

27.05.2020

Nájomná zmluva č. 16/2020/786

Nájomná zmluva č. 16/2020/786

109,34 EUR

František Mihalik a Rozália Mihalik

Obec Marcelová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: