Obsah

Základné dokumenty

Rozpočet

Rok 2018

Programový rozpočet obce Marcelová 2018-2020

Programový-rozpočet-2018-2020.pdf

Rok 2017

Programový rozpočet obce Marcelová 2017-2019

Programový-rozpočet-2017-2019.pdf

Programový rozpočet 2017-2019 – Textová časť

Programový-rozpočet-2017-2019-textová-časť.pdf

Záverečný účet 2017

Záverečný účet 2017.pdf

Rok 2016

Programový rozpočet obce Marcelová 2016-2018 – Textová časť

Programový-rozpočet-2016-2018-textová-časť.pdf

Programový rozpočet obce Marcelová 2016-2018

Programový-rozpočet-2016-2018-1.pdf

Záverečný účet 2016

Záverečný-účet-2016.pdf

Rok 2015

Programový rozpočet obce Marcelová na rok 2015-2017 – Textová časť

Programový-rozpočet-2015-2017-textová-časť-1.pdf

Programový rozpočet obce Marcelová na rok 2015- 2017

Programový-rozpočet-2015-2017.pdf

Auditorská správa za rok 2015

Auditorská-správa-2015.pdf

Záverečný účet 2015

Záverečný-účet-2015.pdf

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2015

Správa-HK-k-ZÚ-2015.pdf

Rok 2014

Programový rozpočet obce Marcelová na rok 2014-2016 – Textová časť

Programový-rozpočet-2014-2016-textová-časť.pdf

Programový rozpočet obce Marcelová na rok 2014-2016

Programový-rozpočet-2014-20161.pdf

Audítorská správa za rok 2014

03_3_audit_za_rok2014.pdf

Záverečný účet 2014

Záverečný-účet-2014.pdf

Odbroné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2014

03_2_Správa-HK-Odborné-stanovisko-HK-k-ZÚ-2014.pdf

Rok 2013

Programový rozpočet obce Marcelová na rok 2013-2015 -Textová časť

Programový-rozpočet-2013-2015-textová-časť.pdf

Programový rozpočet obce Marcelová na rok 2013-2015

Programový-rozpočet-2013-2015.pdf

Audítorská správa rok 2013

3_3_Správa_nezávislého_audítora.pdf

Stránka