Obsah

Základné dokumenty

Rozpočet

Rok 2022

Programový rozpočet na rok 2022-2024

Programový rozpočet 2022-2024.pdf

Programový rozpočet na rok 2022-2024 I. časť

Programový rozpočet 2022-2024 I časť.pdf

Programový rozpočet na rok 2022-2024 II. časť

Programový rozpočet 2022-2024 II časť.pdf

Programový rozpočet na rok 2022-2024 III. časť

Programový rozpočet 2022-2024 III časť.pdf

Rok 2021

Programový rozpočet na rok 2021 - 2023 - I. časť

Programový rozpočet 2021-2023 I časť.pdf

Programový rozpočet na rok 2021-2023 - II.časť

Programový rozpočet 2021-2023 II časť.pdf

Programový rozpočet na rok 2021 - 2023 - III. časť

Programový rozpočet 2021-2023 III časť.pdf

Záverečný účet 2021

Záverečný účet 2021.pdf

Príloha k záverečnému účtu 2021 - čerpanie výdavkov

Záverečný účet 2021 - čerpanie výdavkov.pdf

Rok 2020

Programový rozpočet obce Marcelová na rok 2020 - 2022

Programový rozpočet 2020-2022.pdf

Záverečný účet 2020

Záverečný účet 2020.pdf

Príloha - Čerpanie k rozpočtu 2020 k záverečnému účtu

Záverečný účet 2020- Príloha - čerpanie rozpočtu.pdf

Správa HK - Odborné stanovisko HK k ZÚ 2020

Správa HK - Odborné stanovisko HK k ZÚ 2020 Marcelová.pdf

Auditorská správa 2020

Auditorská správa IÚZ + VS Obec Marcelová 2020.pdf

Rok 2019

Programový rozpočet na rok 2019-2021 / 1. časť

Programový rozpočet 2019-2021-1.časť.pdf

Programový rozpočet na rok 2019-2021 / 2. časť

Programový rozpočet 2019-2021-2.časť.pdf

Záverečný účet 2019

Záverečný účet 2019.pdf

Správa HK - Odborné stanovisko HK k ZÚ 2019

Správa HK - Odborné stanovisko HK k ZÚ 2019 Marcelová.pdf

Auditorská správa 2019

Auditorská správa 2019.pdf

Rok 2018

Programový rozpočet obce Marcelová 2018-2020

Programový-rozpočet-2018-2020.pdf

Stránka