Navigácia

Obsah

Základné dokumenty

Program soc. a hosp. rozvoja obce

Program sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce Marcelová 2016-2022

phsr_marcelova_.pdf

Program sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce Marcelová 2013 – 2020

PHSR-Marcelová_2013-2020.pdf

Program sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce Marcelová 2010

text.pdf

Obal Marcelová

obalweb.pdf

Fotodokumentácia

fotkyweb.pdf

Stránka

  • 1