Navigácia

Obsah

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

1. Rozhodnutie predsedu Národnej Rady SR Stiahnuté: 231x | 21.09.2018

2. Informácia pre voliča Stiahnuté: 222x | 21.09.2018

3. Zverejnenie počtu obyvateľov obce Marcelová ku dňu konania volieb orgánov samosprávy obcí dňa 10.11.2018 Stiahnuté: 281x | 21.09.2018

4. Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018 Stiahnuté: 253x | 21.09.2018

5. Informácie pre nezávislých kandidátov Stiahnuté: 270x | 21.09.2018

6. Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície Stiahnuté: 206x | 21.09.2018

7. Oznámenie Stiahnuté: 203x | 21.09.2018

8. Informácia o vytvorení volebných okrskov a určení volebných miestností v obci Marcelová na zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 Stiahnuté: 164x | 21.09.2018

9. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Marcelová Stiahnuté: 870x | 21.09.2018

10. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Marcelovej Stiahnuté: 786x | 21.09.2018

11. Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci Marcelová vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 2018 Stiahnuté: 170x | 13.11.2018

12. Uverejnenie výsledkov volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce Stiahnuté: 170x | 13.11.2018

13. Odpis zápisnice miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci Marcelová vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018 Stiahnuté: 156x | 13.11.2018

Stránka

  • 1