Navigácia

Obsah

 • Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb  stiahnuť tu>>
 • Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený stiahnuť tu>>
 • Információ a választójog és a megválasztáshoz való jog feltételeiről letölthető itt>>
 • Viac infomrácii nájdete: TU>>
 • Zverejnenie - Počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb stiahnuť tu>>
 • Menovací dekrét zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov smasprávnych krajov stiahnuť tru>>
 • Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Marcelová  stiahnuť tu>>
 • Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Marcelovej  stiahnuť tu>>
 • Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena do špeciálnej volebnej komisie stiahnuť tu>>
 • Výsledky volieb v obci vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 2022  stiahnuť tu>>
 • Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci vo voľbách do orgánov samosprávy obcí  stiahnuť tu>>