Navigácia

Obsah

  • Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb stiahnuť tu>>
  • Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený stiahnuť tu>>
  • Információ a választójog és a megválasztáshoz való jog feltételeiről letölthető itt>>
  • Viac informácii nájdete: TU>>
  • Zverejnenie - Počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb stiahnuť tu>>
  • Menovací dekrét zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov smasprávnych krajov stiahnuť tu>>
  • Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja  stiahnuť tu>>
  • Zoznam zaregistrovaných kandi
  • Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena do špeciálnej volebnej komisie stiahnuť tu>>