Navigácia

Obsah

Rok 2021

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami I.Q 2021

súhrnná správa o zákazkách I. štvrťrok 2021.pdf 03.06.2021

Rok 2020

Súhrnná správa o zákazkách I.Q 2020

súhrnná správa o zákazkách I. štvrťrok 2020.pdf 30.04.2020

Súhrnná správa o zákazkách II. Q 2020

súhrnná správa o zákazkách II. štvrťrok 2020.pdf 31.07.2020

Súhrnná správa o zákazkách z e-trhovisko II.Q 2020

súhrnná správa o zákazkách z e-trhoviska II.štvrťrok 2020.pdf 31.07.2020

Rok 2019

Súhrnná správa o zákazkách III. Q 2019

súhrnná správa o zákazkách III. 2019.pdf 31.10.2019

Súhrnná správa o e-zákazkách z e-trhovisko I. Q 2019

súhrnná správa o zákazkách z e-trhovisko - I. štvrťrok 2019.pdf 30.04.2019

Rok 2018

Súhrnná správa o zákazkách I.Q 2018

Súhrnná správa o zákazkách I. Q 2018.pdf 30.04.2018

Súhrnná spáva o zákazkách II.Q 2018

Súhrnná správa o zákazkách II.Q 2018 .pdf 31.07.2018

Súhrnná správa o zákazkách III.Q 2018

Súhrnná správa o zákazkách III.Q 2018.pdf 31.10.2018

Súhrnná správa o zákazkách IV.Q 2018

Súhrnná správa o zákazkách IV.Q 2018.pdf 30.01.2019

Súhrnná správa o e-zákazkách III. Q 2018

Súhrnná správa o e-zákazkách III. štvrťrok 2018.pdf 31.10.2018

Stránka

  • 1