Navigácia

Obsah

Komisia ochrany verejného poriadku, životného prostredia, výstavby a územného plánu

Osoby

Meno Funkcie Telefón
Ing. Sándor Csaba Predseda
Bakulár Ľudovít člen
Mgr. Kovács Tomáš člen
Váczy Štefan člen