Navigácia

Obsah

Obecný úrad Marcelová

IČO:
00306550
DIČ:
2021046687

Hlavná adresa

Námestie Slobody 1199
946 32 Marcelová

Osoby

Meno Funkcie Telefón
Varga Ervin Starosta obce 0917818157
Ing. Viderman Róbert Zástupca starostu
Mgr. Csintalan Miklós Hlavný kontrolór obce 0903703336
Vörösová Mária Prednostka obecného úradu 035/7798301-105
0905437076
Rehák Erzsébet Sekretariát, matrikárka 035/7798301
Vörösová Eva Referentka bytového hospodárstva, hlavná redaktorka Marcinfo 035/7798301-106
Mgr. Kováčová Viktória Referentka - cintorínske služby, opatrovateľská služba, miestny rozhlas 035/7798301-103
0905364020
Bak Pauliszová Iveta Referentka daní a poplatkov 035/7798460
Cziborová Alžbeta Referentka osvedčenia listín a podpisu na listine, evidencie a správy majetku 035/7798460
Szegiová Zuzana Účtovníčka 035/7798301-107