Navigácia

Obsah

Uznesenia

2019

Uznesenie z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 14.2.2019

Uznesenie z 2. zasadnutia OcZ.pdf 20.02.2019

Prezenčná listina z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová, konaného dňa 14.2.2019

prezenčná listina z 2. zasadnutia OcZ.pdf 20.02.2019

2018

UZNESENIA z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 22.02.2018

Uznesenie z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 22.02.2018.pdf 27.11.2018

Prezenčná listina z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Prezenčná listina z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 22.02.2018.pdf 26.02.2018

UZNESENIA z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 19.04.2018

Uznesenie z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 19.04.2018.pdf 23.04.2018

Prezenčná listina z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Prezenčná listina z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 19.04.2018.pdf 23.04.2018

UZNESENIA z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 07.06.2018

Uznesenie z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 07.06.2018.pdf 11.06.2018

Prezenčná listina z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Prezenčná listina z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 07.06.2018.pdf 11.06.2018

UZNESENIA z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 08.08.20186

Uznesenie z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 08.08.2018.pdf 14.08.2018

Prezenčná listina z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Prezenčná listina z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 08.08.2018.pdf 14.08.2018

Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 3.10.2018

Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 3.10.2018.pdf 04.10.2018

Prezenčná listina z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Prezenčná listina z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 3. októbra 2018.pdf 04.10.2018

Uznesenie z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 25.10.2018

Uznesenie z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 25.10.2018.pdf 29.10.2018

Prezenčná listina z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Prezenčná listina z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 25.10.2018.pdf 29.10.2018

Prezenčná listina z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 22.11.2018

Prezenčná listina z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 22.11.2018.pdf 27.11.2018

Uznesenie z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 13.12.2018

Uznesenie z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 13.12.2018.pdf 20.12.2018

Prezenčná listina z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 13.12.2018

Prezenčná listina z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 13.12.2018.pdf 20.12.2018

2017

UZNESENIE z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 5.4.2017

uzn_z18zasadnutia.pdf 09.03.2018

Prezenčná listina z 18.zasadnutia Obecného zastupiteľstva

prezenčná-listina-z-18.zasadnutia-z-ocz.pdf 09.03.2018

UZNESENIE zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 13.3.2017

uznesenie_z_17_zasadnutia_ocz.pdf 09.03.2018

Stránka