Navigácia

Obsah

Uznesenia

2021

Uznesenie z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 08.04.2021

Uznesenie zo 14. zasadnutia OcZ.pdf 09.04.2021

Uznesenie z 15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 10.06.2021

Uznesenie zo 15. zasadnutie OcZ.pdf 14.06.2021

Prezenčná listina z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 10.06.2021

prezenčná listina z 15. zasadnutia.pdf 14.06.2021

Uznesenie z 16 zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová, konaného dňa 22.09.2021

Uznesenie zo 16. zasadnutie OcZ.pdf 29.09.2021

Prezenčná listina z 16 zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová, konaného dňa 22.09.2021

prezenčná listina 16. zasadnutia.pdf 29.09.2021

2020

Uznesenie z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 05.03.2020

Uznesenie z 8 zasdnutia OcZ.pdf 11.03.2020

Prezenčná listina z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 05.03.2020

Prezenčná listina z 8. zasadnutia OcZ.pdf 11.03.2020

Uznesenie z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 30.04.2020

Uznesenia - 9. zasadanutia OcZ.pdf 11.05.2020

Prezenčná listina z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 30.04.2020

prezenčná listina 9_zasadnutia.pdf 11.05.2020

Uznesenie z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 16.07.2020

Uznesenie z 10. zasadnutia OcZ.pdf 17.07.2020

Prezenčná listina z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 16.07.2020

prezenčná listina_10_zasadnutia OcZ.pdf 17.07.2020

Uznesenie z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 16.09.2020

Uznesenie z 11. zasadnutia OcZ.pdf 17.09.2020

Prezenčná listina z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 16.09.2020

prezenčná listina 11_zasadnutia.pdf 17.09.2020

Uznesenie z12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 28.10.2020

Uznesenie z 12. zasadnutia OcZ.pdf 03.11.2020

Prezenčná listina z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 28.10.2020

Prezenčná listina 12_zasadnutia OcZ.pdf 03.11.2020

Uznesenie z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová, konaného dňa 09.12.2020

Uznesenia - 13. zasadnutia OcZ.pdf 16.12.2020

Prezenčná listina z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová, konaného dňa 09.12.2020

prezenčná listina 13_zasadnutia OcZ.pdf 16.12.2020

2019

Uznesenie z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 14.2.2019

Uznesenie z 2. zasadnutia OcZ.pdf 30.10.2019

Prezenčná listina z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová, konaného dňa 14.2.2019

prezenčná listina z 2. zasadnutia OcZ.pdf 20.02.2019

Uznesenie z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 25.4.2019

Uznesenie z 3. zasadnutia OcZ.pdf 30.04.2019

Stránka