Navigácia

Obsah

Uznesenia

2022

Uznesenie z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 17.02.2022

Uznesenie zo 19. zasadnutia Ocz.pdf 22.02.2022

Prezenčná listina z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 17.02.2022

prezenčná listina 19. zasadnutia.pdf 22.02.2022

Uznesenie z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 13.04.2022

Uznesenia 20. zasadnutia OcZ.pdf 22.04.2022

Prezenčná listina z 20 zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 13.04.2022

prezenčná listina 20. zasadnutia OcZ.pdf 22.04.2022

Uznesenie z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová, konaného dňa 15.06.2022

Uznesenie z 21. zasadnutia OcZ.pdf 17.01.2023

Prezenčná listina z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová, konaného dňa 15.06.2022

prezenčná listina 21. zasadnutia OcZ.pdf 17.01.2023

Uznesenie z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 14.07.2022

Uznesenie z 22. zasadnutie Ocz.pdf 15.07.2022

Prezenčná listina z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.07.2022

prezenčná listina z 22. zasadnutia OcZ.pdf 15.07.2022

Uznesenie z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 06.09.2022

Uznesenie z 23. zasadnutia OcZ.pdf 09.09.2022

Prezenčná listina z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 06.09.2022

prezenčná listina z 23. zasadnutia.pdf 09.09.2022

Uznesenie z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 20.10.2022

Uznesenie z 24. zasadnutia OcZ.pdf 21.10.2022

Prezenčná listina z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 20.10.2022

prezenčná listina 24. zasadnutia OcZ.pdf 21.10.2022

Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 18.11.2022

uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia_2022.pdf 21.12.2022

Prezenčná listina z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 18. novembra 2022

prezenčná listina z ustanovujúceho zasadnutia.pdf 21.12.2022

Uznesenie z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 14.12.2022

Uznesenia 1. zasadnutia OcZ_2022.pdf 21.12.2022

Prezenčná listina z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 14.12.2022

prezenčná listina 1. zasadnutia OcZ.pdf 21.12.2022

2021

Uznesenie z 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 28.10.2021

Uznesenie zo 17. zasadnutie OcZ.pdf 02.11.2021

Prezenčná listina z 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 28.10.2021

prezenčná listina - 17. zasadnutia.pdf 02.11.2021

Uznesenie z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 14.12.2021

Uznesenia zo 18. zasadnutia OcZ.pdf 15.12.2021

Uznesenie z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 08.04.2021

Uznesenie zo 14. zasadnutia OcZ.pdf 09.04.2021

Stránka