Navigácia

Obsah

Uznesenia

2022

Uznesenie z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 17.02.2022

Uznesenie zo 19. zasadnutia Ocz.pdf 22.02.2022

Prezenčná listina z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 17.02.2022

prezenčná listina 19. zasadnutia.pdf 22.02.2022

Uznesenie z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 13.04.2022

Uznesenia 20. zasadnutia OcZ.pdf 22.04.2022

Prezenčná listina z 20 zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 13.04.2022

prezenčná listina 20. zasadnutia OcZ.pdf 22.04.2022

Uznesenie z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 15.06.2022

Uznesenie z 21. zasadnutia OcZ.pdf 22.06.2022

Prezenčná listina z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 15.06.2022

prezenčná listina z 21. zasadnutia OcZ.pdf 22.06.2022

Uznesenie z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 14.07.2022

Uznesenie z 22. zasadnutie Ocz.pdf 15.07.2022

Prezenčná listina z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.07.2022

prezenčná listina z 22. zasadnutia OcZ.pdf 15.07.2022

Uznesenie z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 06.09.2022

Uznesenie z 23 zasadnutia OcZ.pdf 09.09.2022

Prezenčná listina z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 06.09.2022

prezenčná listina z 23. zasadnutia.pdf 09.09.2022

2021

Uznesenie z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 08.04.2021

Uznesenie zo 14. zasadnutia OcZ.pdf 09.04.2021

Uznesenie z 15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 10.06.2021

Uznesenie zo 15. zasadnutie OcZ.pdf 14.06.2021

Prezenčná listina z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 10.06.2021

prezenčná listina z 15. zasadnutia.pdf 14.06.2021

Uznesenie z 16 zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová, konaného dňa 22.09.2021

Uznesenie zo 16. zasadnutie OcZ.pdf 29.09.2021

Prezenčná listina z 16 zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová, konaného dňa 22.09.2021

prezenčná listina 16. zasadnutia.pdf 29.09.2021

Uznesenie z 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 28.10.2021

Uznesenie zo 17. zasadnutie OcZ.pdf 02.11.2021

Prezenčná listina z 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 28.10.2021

prezenčná listina - 17. zasadnutia.pdf 02.11.2021

Uznesenie z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 14.12.2021

Uznesenia zo 18. zasadnutia OcZ.pdf 15.12.2021

Prezenčná listina z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva , konaného dňa 14.12.2021

prezenčná listina zo 18. zasadnutia OcZ.pdf 15.12.2021

2020

Uznesenie z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 05.03.2020

Uznesenie z 8 zasdnutia OcZ.pdf 11.03.2020

Stránka