Navigácia

Obsah

Civilná ochrana

Informácia pre verejnosť – Zámer evakuácie 2016

Zámer-evakuácie-2016.pdf

Čo má každy vedieť v prípade ohrozenia

co_ma_kazdy_vediet_v_pripade_ohrozenia.ppt

Virtuálna príprava na civilnú ochranu

virtualna_priprava_na_civilnu_ochranu.doc

Stredisko vzdelávania a prípravy na CO v Nitre

stred_vzdel_Nitra_PO_na_CO.ppt

Skúšobný test s predmetu “Príprava obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc”

skusobny_test_POCO.ppt

Informácie pre verejnosť podľa § 15a zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov - aktualizované k 06/2019

oznámenie pre verejnosť - CO (003)k_06_2019.pdf

Stránka

  • 1