Navigáció

Tartalom

Választások a helyi önkormányzati szervekre 2018

1. Határozat Letöltve: 111x | 17.07.2018

2. Tájékoztatás a választók számára Letöltve: 116x | 17.07.2018

3. Zverejnenie počtu obyvateľov obce Marcelová ku dňu konania volieb orgánov samosprávy obcí dňa 10.11.2018 Letöltve: 107x | 27.08.2018

4. Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018 Letöltve: 97x | 27.08.2018

5. Informácie pre nezávislých kandidátov Letöltve: 99x | 27.08.2018

6. Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície Letöltve: 107x | 27.08.2018

7. Értesítés Letöltve: 109x | 05.09.2018

8. Informácia o vytvorení volebných okrskov a určení volebných miestností v obci Marcelová na zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 Letöltve: 98x | 20.09.2018

9. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Marcelová Letöltve: 108x | 20.09.2018

10. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Marcelovej Letöltve: 126x | 20.09.2018

11. Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci Marcelová vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 2018 Letöltve: 92x | 13.11.2018

12. Uverejnenie výsledkov volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce Letöltve: 91x | 13.11.2018

13. Odpis zápisnice miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci Marcelová vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018 Letöltve: 94x | 13.11.2018

Stránka

  • 1