Navigáció

Tartalom

Választások a helyi önkormányzati szervekre 2018

1. Határozat Letöltve: 19x | 17.07.2018

2. Tájékoztatás a választók számára Letöltve: 30x | 17.07.2018

3. Zverejnenie počtu obyvateľov obce Marcelová ku dňu konania volieb orgánov samosprávy obcí dňa 10.11.2018 Letöltve: 15x | 27.08.2018

4. Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018 Letöltve: 18x | 27.08.2018

5. Informácie pre nezávislých kandidátov Letöltve: 17x | 27.08.2018

6. Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície Letöltve: 15x | 27.08.2018

7. Értesítés Letöltve: 22x | 05.09.2018

8. Informácia o vytvorení volebných okrskov a určení volebných miestností v obci Marcelová na zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 Letöltve: 13x | 20.09.2018

9. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Marcelová Letöltve: 21x | 20.09.2018

10. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Marcelovej Letöltve: 27x | 20.09.2018

11. Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci Marcelová vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 2018 Letöltve: 3x | 13.11.2018

12. Uverejnenie výsledkov volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce Letöltve: 4x | 13.11.2018

13. Odpis zápisnice miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci Marcelová vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018 Letöltve: 2x | 13.11.2018

Stránka

  • 1