Tartalom

Szerződések, megrendelések, számlák

Részletes keresés
Nyilvánosságra hozás napja Megnevezés
Szerződés száma
Ár * Szerződő felek
02.07.2018

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní OS č. 2016/117/1-24

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní OS č. 2016/117

Nincs megadva

Margita Vidermanová

Obec Marcelová

02.07.2018

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní OS č. 2016/117/1/1-23

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní OS č. 2016/117

Nincs megadva

Edmund Tóth

Obec Marcelová

02.07.2018

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní OS č. 254/2017/05/34

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní OS č. 254/2017

Nincs megadva

Anna Erösová

Obec Marcelová

02.07.2018

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby č. 5190043311

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas a

19,92 EUR

Obec Marcelová

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

29.06.2018

Zmluva o poskytovaní OS č. 360/2018/05/40

Zmluva o poskytovaní OS č. 360/2018/05/40

Nincs megadva

Gizela Virágová

Obec Marcelová

29.06.2018

Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb, prípravy projektu a žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ

Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských

700,00 EUR

STUDNICA, n.o.

Obec Marcelová

28.06.2018

Zmluva o poskytovaní OS č. 365/2018/41

Zmluva o poskytovaní OS č. 365/2018/41

Nincs megadva

Peter Bakulár

Obec Marcelová

28.06.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 16/2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 16/2018

13,00 EUR

Ján Opálka

Obec Marcelová

27.06.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 15/2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 15/2018

13,00 EUR

Peter Huba

Obec Marcelová

26.06.2018

Dohoda č. 18/14/52A/88

Dohoda č. 18/14/52A/88

900,36 EUR

Obec Marcelová

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno

25.06.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 14/2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 14/2018

13,00 EUR

Zoltán Lévai

Obec Marcelová

22.06.2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

903,00 EUR

Alžbeta Kajtárová rod. Cziborová

Obec Marcelová

18.06.2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

730,00 EUR

Štefan Gajer

Obec Marcelová

14.06.2018

Zmluva o balíčku GDPR + a certifikáte SSL

Zmluva o balíčku GDPR + a certifikáte SSL

765,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Marcelová

13.06.2018

Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve o nájme poľnohospodárskych nehnuteľností

Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve o nájme poľnohospod

Nincs megadva

VITA-ZEL&COMPANY s.r.o.

Obec Marcelová

11.06.2018

Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb, prípravy projektu a žiadosti o poskytnutie NFP z fondov EÚ

Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských

700,00 EUR

STUDNICA, n.o.

Obec Marcelová

06.06.2018

Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí NFP č.zmluvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-10/45

Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí NFP č.zmluvy: O

Nincs megadva

Obec Marcelová

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

29.05.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov

Zmluva o spracovaní osobných údajov

Nincs megadva

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Marcelová

24.05.2018

Dohoda o ukončení platnosti Nájomnej zmluvy č. HM/013-2017/300

Dohoda o ukončení platnosti Nájomnej zmluvy č. HM/

Nincs megadva

Obec Marcelová

Hydromeliorácie, štátny podnik

23.05.2018

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo

Nincs megadva

Dry Fermentation Biogas, n.o.

Obec Marcelová

22.05.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 13/2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č.13/2018

13,00 EUR

Szilárd Gót

Obec Marcelová

22.05.2018

Súhrnný návrh poistnej zmluvy (PP01)

Súhrnný návrh poistnej zmluvy (PP01)

40,02 EUR

Obec Marcelová

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.

18.05.2018

Zmluva o poskytnutí služieb BGAZRT/656/2018

Zmluva o poskytnutí služieb BGAZRT/656/2018

1 600,00 EUR

Ing. Zuzana Zahorecová, BGA Zrt.

Obec Marcelová

17.05.2018

Kúpna/lízingová zmluva 4115701024

Kúpna/lízingová zmluva 4115701024

13 600,00 EUR

Obec Marcelová

UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

14.05.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 12/2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 12/2018

13,00 EUR

Monika Šenkárová

Obec Marcelová

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Oldal: