Tartalom

Szerződések, megrendelések, számlák

Részletes keresés
Nyilvánosságra hozás napja Megnevezés
Szerződés száma
Ár * Szerződő felek
23.07.2018

Darovacia zmluva uzatvorená v zmysle 628 a nasl. Občianskeho zákonníka

Darovacia zmluva uzatvorená v zmysle 628 a nasl. O

300,00 EUR

Jókaiho nadácia - Jókai Alapítvány

Obec Marcelová

23.07.2018

Mandátna zmluva č. OPKZP-PO1_SC111-2017-33

Mandátna zmluva č. OPKZP-PO1_SC111-2017-33

Nincs megadva

STUDNICA, n.o.

Obec Marcelová

12.07.2018

Zmluva č. 111/2018 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN NSK č. 2/2014 v znení neskorších zmien

Zmluva č. 111/2018 o poskytnutí dotácie na podporu

1 300,00 EUR

Obec Marcelová

Nitriansky samosprávny kraj

11.07.2018

Zmluva č. 587/2018 o poskytnutie dotácie na podporu športu v zmysle VZN NSK č. 2/2014 v znení neskorších predpisov

Zmluva č. 587/2018 o poskytnutie dotácie na podpor

1 700,00 EUR

Obec Marcelová

Nitriansky samosprávny kraj

06.07.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 17/2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 17/2018

13,00 EUR

Helena Téglásová

Obec Marcelová

02.07.2018

Dodatok č.5 k Zmluve o poskytovaní OS č. 1392/2015/18

Dodatok č.5 k Zmluve o poskytovaní OS č. 1392/2015

Nincs megadva

Mária Liczkiová

Obec Marcelová

02.07.2018

Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní OS č. 1197/3/2015/16

Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní OS č. 1197/3/2

Nincs megadva

Zuzana Csánkiová

Obec Marcelová

02.07.2018

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní OS č. 549/2017/05/38

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní OS č. 549/2017

Nincs megadva

Gizela Urbánová

Obec Marcelová

02.07.2018

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní OS č. 490/2017/05/37

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní OS č. 490/2017

Nincs megadva

Imrich Kövér

Obec Marcelová

02.07.2018

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní OS č. 2016/117/1-24

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní OS č. 2016/117

Nincs megadva

Margita Vidermanová

Obec Marcelová

02.07.2018

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní OS č. 2016/117/1/1-23

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní OS č. 2016/117

Nincs megadva

Edmund Tóth

Obec Marcelová

02.07.2018

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní OS č. 254/2017/05/34

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní OS č. 254/2017

Nincs megadva

Anna Erösová

Obec Marcelová

02.07.2018

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby č. 5190043311

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas a

19,92 EUR

Obec Marcelová

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

29.06.2018

Zmluva o poskytovaní OS č. 360/2018/05/40

Zmluva o poskytovaní OS č. 360/2018/05/40

Nincs megadva

Gizela Virágová

Obec Marcelová

29.06.2018

Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb, prípravy projektu a žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ

Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských

700,00 EUR

STUDNICA, n.o.

Obec Marcelová

28.06.2018

Zmluva o poskytovaní OS č. 365/2018/41

Zmluva o poskytovaní OS č. 365/2018/41

Nincs megadva

Peter Bakulár

Obec Marcelová

28.06.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 16/2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 16/2018

13,00 EUR

Ján Opálka

Obec Marcelová

27.06.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 15/2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 15/2018

13,00 EUR

Peter Huba

Obec Marcelová

26.06.2018

Dohoda č. 18/14/52A/88

Dohoda č. 18/14/52A/88

900,36 EUR

Obec Marcelová

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno

25.06.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 14/2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 14/2018

13,00 EUR

Zoltán Lévai

Obec Marcelová

22.06.2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

903,00 EUR

Alžbeta Kajtárová rod. Cziborová

Obec Marcelová

18.06.2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

730,00 EUR

Štefan Gajer

Obec Marcelová

14.06.2018

Zmluva o balíčku GDPR + a certifikáte SSL

Zmluva o balíčku GDPR + a certifikáte SSL

765,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Marcelová

13.06.2018

Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve o nájme poľnohospodárskych nehnuteľností

Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve o nájme poľnohospod

Nincs megadva

VITA-ZEL&COMPANY s.r.o.

Obec Marcelová

11.06.2018

Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb, prípravy projektu a žiadosti o poskytnutie NFP z fondov EÚ

Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských

700,00 EUR

STUDNICA, n.o.

Obec Marcelová

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Oldal: