Tartalom

Szerződések, megrendelések, számlák

Részletes keresés
Nyilvánosságra hozás napja Megnevezés
Szerződés száma
Ár * Szerződő felek
06.05.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č.15/2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č.15/2019

13,00 EUR

Juliana Šenkárová

Obec Marcelová

06.05.2019

Zmluva na dodanie predmetu zákazky v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom IROP-PO2-SC212-2019-42: Zdravcentrum - ZC Marcelová

Zmluva na dodanie predmetu zákazky v rámci výzvy n

2 940,00 EUR

energium s.r.o.

Obec Marcelová

03.05.2019

Zmluva č. 39 670 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

Zmluva č. 39 670 o poskytnutí dotácie z prostriedk

3 000,00 EUR

Obec Marcelová

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

02.05.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 14/2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 14/2019

13,00 EUR

Irena Emberová

Obec Marcelová

30.04.2019

Nájomná zmluva č. 201/2019

Nájomná zmluva č. 201/2019

97,68 EUR

Alexandra Csintalanová, Tamás Csintalan

Obec Marcelová

29.04.2019

Zmluva o kúpe cenných papierov č. 033/2019

Zmluva o kúpe cenných papierov č. 033/2019

6 270,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Marcelová

26.04.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o uložení odpadu zo dňa 01.01.2018 v znení jej dodatkov

Dodatok č. 1 k Zmluve o uložení odpadu zo dňa 01.0

Nincs megadva

REKO RECYCLING spol. s r.o.

Obec Marcelová

25.04.2019

Dohoda č. 19/14/054/21 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa v rámci národného projektu

Dohoda č. 19/14/054/21 o poskytnutí finančných prí

4 607,10 EUR

Obec Marcelová

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno

25.04.2019

Dohoda č. 19/14/50J/23 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dohoda č. 19/14/50J/23 o poskytnutí príspevku na

6 315,66 EUR

Obec Marcelová

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno

25.04.2019

Dohoda č. 19/14/52A/59 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe

Dohoda č. 19/14/52A/59 o zabezpečení podmienok vyk

319,26 EUR

Obec Marcelová

Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno

17.04.2019

Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z Obce Marcelová na rok 2019 č. 178/2019/404

Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z Obce Marc

1 400,00 EUR

Rád rytierov vín Svätého Imricha

Obec Marcelová

17.04.2019

Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2019 č. 178/2019/403

Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu

700,00 EUR

Zväz skautov maďarskej národnosti, 35. skautský zbor Baranyay János v Marcelovej

Obec Marcelová

17.04.2019

Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2019 č. 178/2019/407

Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu

7 500,00 EUR

Z.K. Marcelová

Obec Marcelová

17.04.2019

Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2019 č. 178/2019/410

Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu

2 000,00 EUR

Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Marcelová

Obec Marcelová

17.04.2019

Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2019 č. 178/2019/405

Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu

370,00 EUR

Slovenský zväz drobnochovateľov - Holubár, Marcelová

Obec Marcelová

17.04.2019

Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2019 č. 178/2019/411

Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu

45 750,00 EUR

FK Marcelová

Obec Marcelová

17.04.2019

Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2019 č. 178/2019/400

Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu

3 000,00 EUR

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Marcelová

Obec Marcelová

17.04.2019

Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2019 č. 178/2019/406

Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu

5 700,00 EUR

CSEMADOK - Základná organizácia Marcelová

Obec Marcelová

17.04.2019

Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2019 č. 178/2019/401

Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu

1 500,00 EUR

Reformovaná kresťanská cirkev Marcelová

Obec Marcelová

17.04.2019

Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2019 č. 178/2019/402

Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu

1 500,00 EUR

Základná organizácia zdravotne postihnutých Marcelová

Obec Marcelová

17.04.2019

Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2019 č. 178/2019/409

Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu

2 500,00 EUR

Klub dôchodcov Marcelováí

Obec Marcelová

17.04.2019

Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2019 č. 178/2019/408

Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu

3 500,00 EUR

Dobrovoľný hasičský zbor Marcelová

Obec Marcelová

17.04.2019

Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2019 č. 178/2019/399

Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu

4 000,00 EUR

Historický lukostrelecký klub - Fekete Sólyom - Történelmi Íjászklub Marcelová

Obec Marcelová

09.04.2019

Kúpno - predajná zmluva č. 164/2019

Kúpno - predajná zmluva č. 164/2019

1 000,00 EUR

Tibor Vida

Obec Marcelová

09.04.2019

Kúpno - predajná zmluva č. 163/2019

Kúpno - predajná zmluva č. 163/2019

2 000,00 EUR

Tibor Vida

Obec Marcelová

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Oldal: