Tartalom

Szerződések, megrendelések, számlák

Részletes keresés
Nyilvánosságra hozás napja Megnevezés
Szerződés száma
Ár * Szerződő felek
28.06.2019

Nájomná zmluva č. 57/699/2019

Nájomná zmluva č. 57/699/2019

68,56 EUR

Tibor Bakulár

Obec Marcelová

28.06.2019

Nájomná zmluva č. 57/690/2019

Nájomná zmluva č. 57/690/2019

145,94 EUR

Rozália Takácsová

Obec Marcelová

28.06.2019

Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby č. 333/3/2016/30 zo dňa 29.04.2016

Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní opatrovateľske

Nincs megadva

František Tömösközi

Obec Marcelová

28.06.2019

Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby č. 314/2019/05

Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby č. 314

Nincs megadva

Jolana Tóthová

Obec Marcelová

25.06.2019

Dodatok č. 19/14/52A/81 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe

Dodatok č. 19/14/52A/81 o zabezpečení podmienok vy

319,26 EUR

Obec Marcelová

Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno

20.06.2019

Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby č. 333/3/2016/30 zo dňa 29.04.2016

Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní opatrovateľske

Nincs megadva

František Tömösközi

Obec Marcelová

20.06.2019

Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby č. 291/2019/05

Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby č. 291

Nincs megadva

Anna Bélaiová

Obec Marcelová

20.06.2019

Licenčná zmluva podľa §65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon a Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2019

Licenčná zmluva podľa §65 a nasl. zákona č. 185/20

Nincs megadva

Obec Marcelová

DATALAN, a.s.

17.06.2019

Nájomná zmluva č. NZ/OP/1714/2018

Nájomná zmluva č. NZ/OP/1714/2018

70,00 EUR

Ján Cibulka - CIBI

Obec Marcelová

17.06.2019

Zmluva na dodanie predmetu zákazky v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom IROP-PO2-SC212-2019-42: Zdravcentrum - ZC Marcelová

Zmluva na dodanie predmetu zákazky v rámci výzvy n

2 940,00 EUR

energium s.r.o.

Obec Marcelová

12.06.2019

Dodatok č. N20160127064D02k Zmluve o spolupráci č. N20160127064 v rámci národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I s kódom ITMS2014+:312041A138 zo dňa 27.01.2016

Dodatok č. N20160127064D02k Zmluve o spolupráci č.

Nincs megadva

Obec Marcelová

Implementačná agentúra Mministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

06.06.2019

Zmluva o poskytovaní služieb/nakladaní s odpadom uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

Zmluva o poskytovaní služieb/nakladaní s odpadom u

Nincs megadva

Obec Marcelová

ZBEROL s.r.o.

03.06.2019

Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov

Zmluva o spolupráci a združení finančných prostrie

Nincs megadva

MAS Združenie Dolný Žitný Ostrov

Obec Marcelová

31.05.2019

Zmluva o poskytovaní OS č. 239/2019/05

Zmluva o poskytovaní OS č. 239/2019/05

Nincs megadva

Štefan Csánki

Obec Marcelová

31.05.2019

Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby č. 490/2017/05/37 zo dňa 03.08.2017

Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní opatrovateľske

Nincs megadva

Imrich Kövér

Obec Marcelová

31.05.2019

Dohoda o ukončení nájomného vzťahu

Dohoda o ukončení nájomného vzťahu

Nincs megadva

Dušan Žaškovský a manželka Gabriela Žaškovská

Obec Marcelová

31.05.2019

Nájomná zmluva 57/2019/555

Nájomná zmluva 57/2019/555

173,25 EUR

Ján Németh a družka Emese Farkas

Obec Marcelová

31.05.2019

Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu

Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu

Nincs megadva

TextilEco a.s., organizačná zložka

Obec Marcelová

30.05.2019

kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1 690,00 EUR

Ingrid Laceková

Obec Marcelová

28.05.2019

Zmluva o užívaní časti podperných bodov

Zmluva o užívaní časti podperných bodov

Nincs megadva

Obec Marcelová

Západoslovenská distribučná , a.s.

23.05.2019

Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9409249092

Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9409249092

Nincs megadva

Obec Marcelová

ZSE Distribúcia

22.05.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspe

49 073,47 EUR

Obec Marcelová

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

09.05.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 16/2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 16/2019

13,00 EUR

Roland Kolarovský

Obec Marcelová

09.05.2019

Dodatok č. 6 k Zmluva o poskytovaní OS č. 2016/193/1-28

Dodatok č. 6 k Zmluva o poskytovaní OS č. 2016/193

Nincs megadva

Jozefa Tárnoková

Obec Marcelová

09.05.2019

Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby č. 1392/2015/18

Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytovaní opatrovateľske

Nincs megadva

Mária Liczkiová

Obec Marcelová

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Oldal: