Tartalom

Szerződések, megrendelések, számlák

Részletes keresés
Nyilvánosságra hozás napja Megnevezés
Szerződés száma
Ár * Szerződő felek
03.04.2020

Kúpna zmluva č. Z20206689_Z

Kúpna zmluva č. Z20206689_Z

3 498,00 EUR

abaWood,s.r.o.

Obec Marcelová

01.04.2020

Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól" - fb719dc3-3586-45ad-a329-e2484c251254

Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení real

Nincs megadva

Obec Marcelová

Slovenský futbalový zväz

01.04.2020

Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu " Dajme spolu gól" - 01630717-5414-4fb3-8ef1-85002e9d3f84

Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení real

Nincs megadva

Obec Marcelová

Slovenský futbalový zväz

31.03.2020

Zmluva o spracovaní osobných údajov

Zmluva o spracovaní osobných údajov

Nincs megadva

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Marcelová

31.03.2020

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUE

790,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Marcelová

19.03.2020

Zmluva o dielo 5/2020

Zmluva o dielo 5/2020

466 432,65 EUR

DARTON s.r.o.

Obec Marcelová

13.03.2020

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby č. 388/2019/056 zo dňa 30.08.2019

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní opatrovateľske

Nincs megadva

Sidónia Trenčíková

Obec Marcelová

13.03.2020

Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby č. 360/2018/05/40 zo dňa 29.06.2018

Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní opatrovateľske

Nincs megadva

Gizela Virágová

Obec Marcelová

11.03.2020

Mandátna zmluva na zabezpečenie poradenstva verejného obstarávania

Mandátna zmluva na zabezpečenie poradenstva verejn

3 000,00 EUR

STUDNICA, n.o.

Obec Marcelová

06.03.2020

Nájomná zmluva č. 16/2020/383

Nájomná zmluva č. 16/2020/383

76,78 EUR

Helena Kaszanyóczka

Obec Marcelová

06.03.2020

Nájomná zmluva č. 16/2020/382

Nájomná zmluva č. 16/2020/382

105,43 EUR

Marian Pivoda

Obec Marcelová

03.03.2020

Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby súhlas oprávneného ev.č. 191790--1513500012-ZoVP-VB

Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecných bremien v

Nincs megadva

Ján Cibulka

Obec Marcelová

03.03.2020

Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby súhlas oprávneného ev.č. 191787--1513500012-ZoVP-VB

Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecných bremien v

Nincs megadva

Ján Cibulka

Obec Marcelová

02.03.2020

Dodatok č. 3 Prevádzkovej zmluvy, ktorá bola uzavretá dňa 22.12.2017

Dodatok č. 3 Prevádzkovej zmluvy, ktorá bola uzavr

Nincs megadva

KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.

Obec Marcelová

26.02.2020

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby InBiz - Hlavná zmluva

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby InBiz -

Nincs megadva

Obec Marcelová

Všeobecná úverová banka, a.s.

26.02.2020

Dohoda č. 20/14/060/50 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne

Dohoda č. 20/14/060/50 o poskytnutí príspevku na ú

7 192,60 EUR

Obec Marcelová

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno

24.02.2020

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 17.12.2019

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 17.12.2019

Nincs megadva

Ing. Gabriel Karády , Irena Karády

Obec Marcelová

24.02.2020

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUE

790,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Marcelová

24.02.2020

Zmluva o spravovaní osobných údajov - ZS-20-2-2020-SK

Zmluva o spravovaní osobných údajov - ZS-20-2-2020

Nincs megadva

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Marcelová

24.02.2020

Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle ust. §588 a nasl. Občianskeho zákonníka

Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle ust. §588 a nasl.

630,00 EUR

Gejza Vicena a manž. Miriama Vicena rod. Klimanová

Obec Marcelová

24.02.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 5/2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 5/2020

13,00 EUR

Terézia Jančiková

Obec Marcelová

24.02.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 4/2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 4/2020

13,00 EUR

Csaba Simon

Obec Marcelová

21.02.2020

Návrh Zmluvy o dielo

Návrh Zmluvy o dielo

32 354,88 EUR

Obec Marcelová

Štefan Gajer - GAGAKO

21.02.2020

Návrh Zmluvy o dielo

Návrh Zmluvy o dielo

38 943,36 EUR

Obec Marcelová

Štefan Gajer - GAGAKO

17.02.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP 038-Z-302021W973-250/2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP 038

Nincs megadva

Obec Marcelová

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Oldal: