Tartalom

Szerződések, megrendelések, számlák

Részletes keresés
Nyilvánosságra hozás napja Megnevezés
Szerződés száma
Ár * Szerződő felek
20.01.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 5/2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 5/2021

Nincs megadva

DARTON s.r.o.

Obec Marcelová

08.01.2021

Zmluva o poskytnutí NFP č. ZM_SEP_IMRK2_2020_003855

Zmluva o poskytnutí NFP č. ZM_SEP_IMRK2_2020_00385

70 621,37 EUR

Obec Marcelová

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

31.12.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 28/2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 28/2020

13,00 EUR

Irena Markacová

Obec Marcelová

21.12.2020

Zmluva č. 1082/2020/ SPZV o poskytnutí dotácie v roku 2020

Zmluva č. 1082/2020/ SPZV o poskytnutí dotácie v r

5 000,00 EUR

Obec Marcelová

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

21.12.2020

Nájomná zmluva č. 16/2020-01/2021

Nájomná zmluva č. 16/2020-01/2021

123,24 EUR

Katarína Danisová

Obec Marcelová

21.12.2020

Nájomná zmluva č. 16/2020-02/2021

Nájomná zmluva č. 16/2020-02/2021

134,43 EUR

Gustáv Erős a manželka Anna Erősová

Obec Marcelová

15.12.2020

Dohoda č. 20/14/54X/47

Dohoda č. 20/14/54X/47

12 946,68 EUR

Obec Marcelová

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno

09.12.2020

Zmluva o dodávke plynu č. 9106730017

Zmluva o dodávke plynu č. 9106730017

Nincs megadva

Obec Marcelová

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

09.12.2020

Zmluva o dodávke plynu č. 9106729999

Zmluva o dodávke plynu č. 9106729999

Nincs megadva

Obec Marcelová

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

09.12.2020

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariaden

Nincs megadva

Obec Marcelová

Západoslovenská distribučná , a.s.

02.12.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 27/2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 27/2020

13,00 EUR

Katarína Senkárová

Obec Marcelová

27.11.2020

Nájomná zmluva č. 16/2020/1839

Nájomná zmluva č. 16/2020/1839

96,40 EUR

Irena Tóthová

Obec Marcelová

27.11.2020

Nájomná zmluva č. 16/2020/1840

Nájomná zmluva č. 16/2020/1840

128,73 EUR

Alžbeta Linda Tóthová a Štefan Tóth

Obec Marcelová

25.11.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 26/2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 26/2020

13,00 EUR

Mária Fišterová

Obec Marcelová

24.11.2020

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke

Nincs megadva

Obec Marcelová

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

20.11.2020

Nájomná zmluva č. 16/2020/1804

Nájomná zmluva č. 16/2020/1804

78,46 EUR

Róbert Szabó, Terézia Szabóová

Obec Marcelová

13.11.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 25/2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 25/2020

13,00 EUR

Eva Erőšová

Obec Marcelová

13.11.2020

Dohoda č. 20/14/010/41

Dohoda č. 20/14/010/41

Nincs megadva

Obec Marcelová

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno

13.11.2020

Dohoda č, 20/14/012/24

Dohoda č, 20/14/012/24

Nincs megadva

Obec Marcelová

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno

11.11.2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

13 200,00 EUR

Obec Marcelová

Qspot s.r.o.

09.11.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 24/2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 24/2020

13,00 EUR

Ladislav Židek

Obec Marcelová

09.11.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 23/2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 23/2020

13,00 EUR

Ladislav Židek

Obec Marcelová

09.11.2020

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

690,00 EUR

Obec Marcelová

Galileo Corporation s.r.o.

09.11.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo uzavretá v zmysle §

Nincs megadva

Ing. Alžbeta Szalay - KOMDOOR

Obec Marcelová

04.11.2020

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu alebo programu č. 5190054719

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas p

24,00 EUR

Obec Marcelová

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Oldal: