Tartalom

Szerződések, megrendelések, számlák

Részletes keresés
Nyilvánosságra hozás napja Megnevezés
Szerződés száma
Ár * Szerződő felek
01.08.2019

Dohoda o ukončení nájomného vzťahu

Dohoda o ukončení nájomného vzťahu

Nincs megadva

Zoltán Židek, Renáta Žideková

Obec Marcelová

01.08.2019

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby č. 5190048867

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas a

13,28 EUR

Obec Marcelová

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

31.07.2019

Nájomná zmluva č. 57/2019/784

Nájomná zmluva č. 57/2019/784

116,43 EUR

Adriana Schulczeová, Peter Mátyás

Obec Marcelová

31.07.2019

Nájomná zmluva č. 57/2019/785

Nájomná zmluva č. 57/2019/785

140,73 EUR

Zoltán Židek, Renáta Žideková

Obec Marcelová

31.07.2019

Zmluva o dielo uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

Zmluva o dielo uzavretá podľa ustanovenia § 536 a

33 261,72 EUR

Štefan Gajer - GAGAKO

Obec Marcelová

26.07.2019

Dohoda č. 19/14/52A/110 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe

Dohoda č. 19/14/52A/110 o zabezpečení podmienok vy

638,52 EUR

Obec Marcelová

Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno

19.07.2019

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 30.05.2019

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 30.05.2019

Nincs megadva

Ingrid Laceková r. Hegedüsová

Obec Marcelová

16.07.2019

Mandátna zmluva na zabezpečenie poradenstva a realizáciu verejného obstarávania uzatvorená podľa § 566 a nasl.zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Mandátna zmluva na zabezpečenie poradenstva a real

Nincs megadva

STUDNICA, n.o.

Obec Marcelová

09.07.2019

Zmluva č. 73/2019 o poskytnutí dotácie na podporu športu

Zmluva č. 73/2019 o poskytnutí dotácie na podporu

1 700,00 EUR

Obec Marcelová

Nitriansky samosprávny kraj

08.07.2019

Zmluva č. 96/2019 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry

Zmluva č. 96/2019 o poskytnutí dotácie na podporu

1 700,00 EUR

Obec Marcelová

Nitriansky samosprávny kraj

02.07.2019

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby č. 5190048837

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas a

6,64 EUR

Obec Marcelová

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

01.07.2019

Dohoda o ukončení nájomného vzťahu

Dohoda o ukončení nájomného vzťahu

Nincs megadva

Zsolt Petőcz

Obec Marcelová

01.07.2019

Dohoda o ukončení nájomného vzťahu

Dohoda o ukončení nájomného vzťahu

Nincs megadva

Imrich Daniš, Silvia Danišová

Obec Marcelová

28.06.2019

Nájomná zmluva č. 57/693/2019

Nájomná zmluva č. 57/693/2019

151,65 EUR

Ján Zsidek, Karin Zsideková

Obec Marcelová

28.06.2019

Nájomná zmluva č. 57/696/2019

Nájomná zmluva č. 57/696/2019

112,05 EUR

Tibor Haque, Júlia Haqueová

Obec Marcelová

28.06.2019

Nájomná zmluva č. 57/695/2019

Nájomná zmluva č. 57/695/2019

148,25 EUR

Ján Polovic, Katarína Polovicová

Obec Marcelová

28.06.2019

Nájomná zmluva č. 57/692/2019

Nájomná zmluva č. 57/692/2019

140,25 EUR

Katalin Liczki

Obec Marcelová

28.06.2019

Nájomná zmluva č. 57/698/2019

Nájomná zmluva č. 57/698/2019

89,19 EUR

Žaneta Boudoudou

Obec Marcelová

28.06.2019

Nájomná zmluva č. 57/697/2019

Nájomná zmluva č. 57/697/2019

119,42 EUR

Margita Horváthová

Obec Marcelová

28.06.2019

Nájomná zmluva č. 57/691/2019

Nájomná zmluva č. 57/691/2019

159,65 EUR

Henrieta Šenkárová

Obec Marcelová

28.06.2019

Nájomná zmluva č. 57/694/2019

Nájomná zmluva č. 57/694/2019

141,15 EUR

Alexandra Bokorová, Csaba Bokor

Obec Marcelová

28.06.2019

Nájomná zmluva č. 57/699/2019

Nájomná zmluva č. 57/699/2019

68,56 EUR

Tibor Bakulár

Obec Marcelová

28.06.2019

Nájomná zmluva č. 57/690/2019

Nájomná zmluva č. 57/690/2019

145,94 EUR

Rozália Takácsová

Obec Marcelová

28.06.2019

Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby č. 333/3/2016/30 zo dňa 29.04.2016

Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní opatrovateľske

Nincs megadva

František Tömösközi

Obec Marcelová

28.06.2019

Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby č. 314/2019/05

Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby č. 314

Nincs megadva

Jolana Tóthová

Obec Marcelová

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Oldal: