Tartalom

Szerződések, megrendelések, számlák

Részletes keresés
Nyilvánosságra hozás napja Megnevezés
Szerződés száma
Ár * Szerződő felek
30.11.2018

Nájomná zmluva č. 672/2018

Nájomná zmluva č. 672/2018

80,10 EUR

Sylvia Bilková

Obec Marcelová

30.11.2018

Nájomná zmluva č. 671/2018

Nájomná zmluva č. 671/2018

108,38 EUR

Peter Jalšovsky

Obec Marcelová

30.11.2018

Nájomná zmluva č. 668/2018

Nájomná zmluva č. 668/2018

80,10 EUR

Ing. Ivan Mečár

Obec Marcelová

29.11.2018

Zmluva č.83/NR/2018 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2018 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

Zmluva č.83/NR/2018 o poskytnutí dotácie zo štátne

5 000,00 EUR

Obec Marcelová

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Nitra

26.11.2018

Príkazná zmluva o poskytovaní odbornej pomoci pri verejnom obstarávaní uzatvorená podľa § 724 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka

Príkazná zmluva o poskytovaní odbornej pomoci pri

600,00 EUR

Ing. Andrea Kabátová

Obec Marcelová

23.11.2018

Zmluva o bezodplatnom prevode hnuteľného majetku č. 2018_MPC_ŠOV_ZŠ_DB_063

Zmluva o bezodplatnom prevode hnuteľného majetku č

Nincs megadva

Obec Marcelová

Metodicko-pedagogické centrum

16.11.2018

Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-003017

Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-003017

30 000,00 EUR

Obec Marcelová

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

14.11.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 33/2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 33/2018

13,00 EUR

Ladislav Fazekas

Obec Marcelová

14.11.2018

Príloha k poistnej zmluve č. 9860470367

Príloha k poistnej zmluve č. 9860470367

29,07 EUR

Obec Marcelová

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.

12.11.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 32/2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 32/2018

13,00 EUR

Barbora Tömösköziová

Obec Marcelová

12.11.2018

Zmluva o dielo uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

Zmluva o dielo uzavretá podľa ustanovenia § 536 a

12 996,00 EUR

CREW, s.r.o.

Obec Marcelová

07.11.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č.31/2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č.31/2018

7,00 EUR

Koloman Bitter

Obec Marcelová

05.11.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 30/2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 30/2018

13,00 EUR

Alžbeta Jurčová

Obec Marcelová

29.10.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 29/2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 29/2018

13,00 EUR

Bernadeta Andrušková

Obec Marcelová

29.10.2018

Nájomná zmluva č. 619/2018

Nájomná zmluva č. 619/2018

132,36 EUR

Alena Lesková rod. Virághová

Obec Marcelová

29.10.2018

Nájomná zmluva č. 618/2018

Nájomná zmluva č. 618/2018

104,26 EUR

Beáta Csintalanová, rod. Kovácsová

Obec Marcelová

29.10.2018

Nájomná zmluva č. 620/2018

Nájomná zmluva č. 620/2018

106,11 EUR

Zuzana Jurčová

Obec Marcelová

26.10.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č.28/2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č.28/2018

13,00 EUR

Veronika Répášová

Obec Marcelová

26.10.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 27/2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 27/2018

13,00 EUR

Eva Furusz

Obec Marcelová

23.10.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 26/2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 26/2018

13,00 EUR

Alžbeta Ďurčišová

Obec Marcelová

18.10.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 25/2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 25/2018

13,00 EUR

Tünde Vargová

Obec Marcelová

17.10.2018

Dohoda č. 18/14/012/24

Dohoda č. 18/14/012/24

Nincs megadva

Obec Marcelová

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno

17.10.2018

Dohoda č. 18/14/010/49

Dohoda č. 18/14/010/49

Nincs megadva

Obec Marcelová

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno

11.10.2018

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-NR-152-023/2018

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-NR-152-023/2018

Nincs megadva

Obec Marcelová

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR

09.10.2018

2. számú - Megállapodás támogatási szerződés módosításáról

2. számú - Megállapodás támogatási szerződés módos

Nincs megadva

Obec Marcelová

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Oldal: