Tartalom

Szerződések, megrendelések, számlák

Részletes keresés
Nyilvánosságra hozás napja Megnevezés
Szerződés száma
Ár * Szerződő felek
04.08.2020

Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí NFP č.zmluvy : OPKZP-PO1-SC111-2016-10/45

Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí NFP č.zmluvy :

265 211,20 EUR

Obec Marcelová

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

27.07.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 15/2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 15/2020

13,00 EUR

Silvia Cziborová

Obec Marcelová

22.07.2020

Zmluva o poskytnutí stravy

Zmluva o poskytnutí stravy

Nincs megadva

Účelové zariadenie Úzka cesta - Keskeny út/Zariad. starostl. o deti ÉDEN Református Bölcsőde

ZŠS pri ZŠ s VJM Marcelová /Obec Marcelová

01.07.2020

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných

Nincs megadva

Obec Marcelová

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

01.07.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 14/2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 14/2020

13,00 EUR

Mária Záhoreczová

Obec Marcelová

30.06.2020

Mandátna zmluva na výkon stavebného (technického) dozoru objednávateľa a odborného poradenstva

Mandátna zmluva na výkon stavebného (technického)

6 000,00 EUR

Ing. Szegi Dionýz

Obec Marcelová

30.06.2020

Dodatok č. 07 k Zmluve o dodávke plynu

Dodatok č. 07 k Zmluve o dodávke plynu

Nincs megadva

Obec Marcelová

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

30.06.2020

Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu

Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu

Nincs megadva

Obec Marcelová

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

26.06.2020

Nájomná zmluva č. 16/2020/1122

Nájomná zmluva č. 16/2020/1122

137,25 EUR

Kitti Illés Molnár

Obec Marcelová

22.06.2020

Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu v Komárne

Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení spoločného staveb

Nincs megadva

Mesto Komárno

Obec Marcelová

19.06.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 13/2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 13/2020

7,00 EUR

Mária Csóková

Obec Marcelová

18.06.2020

Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia č. 2018500002-PVO

Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického za

Nincs megadva

Obec Marcelová

Západoslovenská distribučná , a.s.

17.06.2020

Zmluva

Zmluva

5 390,00 EUR

INKUBÁTOR KOMÁRNO - Centrum pre podporu činností podnikateľov, n.o.

Obec Marcelová

17.06.2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

500,00 EUR

SOLARPARK KOMÁRNO, s.r.o.

Obec Marcelová

09.06.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP č. Z311071T169 zo dňa 25.03.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP č. Z311071T169 zo dňa

15 000,00 EUR

Obec Marcelová

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

29.05.2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

5 390,00 EUR

INKUBÁTOR KOMÁRNO - Centrum pre podporu činností podnikateľov, n.o.

Obec Marcelová

27.05.2020

Nájomná zmluva č. 16/2020/786

Nájomná zmluva č. 16/2020/786

109,34 EUR

František Mihalik a Rozália Mihalik

Obec Marcelová

27.05.2020

Nájomná zmluva č. 16/2020/785

Nájomná zmluva č. 16/2020/785

106,73 EUR

Katarína Petrovičová r. Trenčíková

Obec Marcelová

20.05.2020

Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021 v obce Marcelová

Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národ

10 000,00 EUR

Obec Marcelová

Slovenský futbalový zväz

20.05.2020

DODATOK č. 2 K Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. EOZ-292-02-2016-DO

DODATOK č. 2 K Zmluve o poskytovaní služieb v odpa

Nincs megadva

Obec Marcelová

ENVIROPOL SK s.r.o.

18.05.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 12/2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 12/2020

13,00 EUR

Mária Chrénová

Obec Marcelová

14.05.2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

83 798,16 EUR

RP - Invest s.r.o.

Obec Marcelová

13.05.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 11/2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 11/2020

13,00 EUR

Marián Szabó

Obec Marcelová

13.05.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 10/2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 10/2020

13,00 EUR

Ladislav Hatyina

Obec Marcelová

11.05.2020

Nájomná zmluva č. 16/2020/678

Nájomná zmluva č. 16/2020/678

110,35 EUR

Éva Marcinko

Obec Marcelová

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Oldal: