Tartalom

Szerződések, megrendelések, számlák

Részletes keresés
Nyilvánosságra hozás napja Megnevezés
Szerződés száma
Ár * Szerződő felek
14.01.2022

Nájomná zmluva č. 26/2022/77

Nájomná zmluva č. 26/2022/77

96,40 EUR

Adrián Daniš

Obec Marcelová

14.01.2022

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

4 110,00 EUR

HYDROGEN SLOVAKIA s.r.o.

Obec Marcelová

14.01.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 31.05.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 31.05.2021

Nincs megadva

AMAZON s.r.o.

Obec Marcelová

13.01.2022

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 122139547

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariaden

167,76 EUR

Obec Marcelová

Západoslovenská distribučná , a.s.

13.01.2022

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 122139549

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariaden

44,74 EUR

Obec Marcelová

Západoslovenská distribučná , a.s.

12.01.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Nincs megadva

TOPSTAV ɧA s.r.o.

Obec Marcelová

10.01.2022

Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta číslo: 06K662129

Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení poskytovania s

Nincs megadva

Obec Marcelová

DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.

21.12.2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

1 500,00 EUR

WINDPARK KOMÁRNO, s.r.o.

Obec Marcelová

20.12.2021

Mandátna zmluva na výkon činností spojených s procesom verejného obstarávania

Mandátna zmluva na výkon činností spojených s proc

990,00 EUR

TK SERVICES s.r.o.

Obec Marcelová

16.12.2021

Zmluva o zriadení vecných bremien

Zmluva o zriadení vecných bremien

Nincs megadva

Západoslovenská distribučná , a.s.

Obec Marcelová

15.12.2021

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke

Nincs megadva

Základná škola

Obec Marcelová

15.12.2021

Nájomná zmluva č. 7/2021-1929

Nájomná zmluva č. 7/2021-1929

108,38 EUR

Peter Jalšovsky

Obec Marcelová

15.12.2021

Nájomná zmluva č. 7/2021-1932

Nájomná zmluva č. 7/2021-1932

80,10 EUR

Sylvia Bilková

Obec Marcelová

15.12.2021

Nájomná zmluva č. 7/2021-1930

Nájomná zmluva č. 7/2021-1930

81,10 EUR

Ing. Ivan Mečár

Obec Marcelová

15.12.2021

Nájomná zmluva č. 7/2021-1931

Nájomná zmluva č. 7/2021-1931

79,32 EUR

Arpád Balogh a manželka Darina Baloghová

Obec Marcelová

15.12.2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

84 413,39 EUR

Štefan Gajer - GAGAKO

Obec Marcelová

14.12.2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

3 700,00 EUR

SOLARPARK KOMÁRNO, s.r.o.

Obec Marcelová

14.12.2021

Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č.: OPKZP-PO1-SC111-2017-33/52/249

Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č.: OPKZ

196 993,42 EUR

Obec Marcelová

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

14.12.2021

Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č.: OPKZP-PO1-SC111-2019-56/02/248

Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č.: OPKZ

207 617,97 EUR

Obec Marcelová

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

08.12.2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

272 526,92 EUR

TOPSTAV ɧA s.r.o.

Obec Marcelová

02.12.2021

Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme

Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme

Nincs megadva

PEDIATER BE s.r.o.

Obec Marcelová

26.11.2021

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z312081BJB901

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspe

Nincs megadva

Obec Marcelová

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

25.11.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č.zmluvy: OPKZP-PO1_SC111-2019-56/02

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č.zmluvy: O

Nincs megadva

Obec Marcelová

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

05.11.2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

1 000,00 EUR

ARSENOIS, s.r.o.

Obec Marcelová

02.11.2021

Zmluva o dielo č. 20211020-1

Zmluva o dielo č. 20211020-1

12 409,52 EUR

AMV Slovakia s.r.o.

Obec Marcelová

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Oldal: