Tartalom

Szerződések, megrendelések, számlák

Részletes keresés
Nyilvánosságra hozás napja Megnevezés
Szerződés száma
Ár * Szerződő felek
06.06.2018

Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí NFP č.zmluvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-10/45

Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí NFP č.zmluvy: O

Nincs megadva

Obec Marcelová

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

29.05.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov

Zmluva o spracovaní osobných údajov

Nincs megadva

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Marcelová

24.05.2018

Dohoda o ukončení platnosti Nájomnej zmluvy č. HM/013-2017/300

Dohoda o ukončení platnosti Nájomnej zmluvy č. HM/

Nincs megadva

Obec Marcelová

Hydromeliorácie, štátny podnik

23.05.2018

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo

Nincs megadva

Dry Fermentation Biogas, n.o.

Obec Marcelová

22.05.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 13/2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č.13/2018

13,00 EUR

Szilárd Gót

Obec Marcelová

22.05.2018

Súhrnný návrh poistnej zmluvy (PP01)

Súhrnný návrh poistnej zmluvy (PP01)

40,02 EUR

Obec Marcelová

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.

18.05.2018

Zmluva o poskytnutí služieb BGAZRT/656/2018

Zmluva o poskytnutí služieb BGAZRT/656/2018

1 600,00 EUR

Ing. Zuzana Zahorecová, BGA Zrt.

Obec Marcelová

14.05.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 12/2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 12/2018

13,00 EUR

Monika Šenkárová

Obec Marcelová

10.05.2018

Licenčná zmluva

Licenčná zmluva

14 920,00 EUR

Obec Marcelová

DATALAN, a.s.

09.05.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 11/2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 11/2018

13,00 EUR

Ján Csjernyik

Obec Marcelová

07.05.2018

Príloha č. 1 Označenie zákaziek verejného obstarávania

Príloha č. 1 Označenie zákaziek verejného obstaráv

Nincs megadva

STUDNICA, n.o.

Obec Marcelová

03.05.2018

Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č.: OPKZP-PO1-SC111-2016-10/45/115

Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č.: OPKZ

Nincs megadva

Obec Marcelová

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

26.04.2018

Nájomná zmluva č. 255/2018

Nájomná zmluva č. 255/2018

97,90 EUR

Mgr. Réka Šenkárová, Máté Gáspár

Obec Marcelová

26.04.2018

Dohoda o ukončení nájomné vzťahu

Dohoda o ukončení nájomného vzťahu

Nincs megadva

Zoltán Senkár

Obec Marcelová

26.04.2018

Nájomná zmluva č. 251/2018

Nájomná zmluva č. 251/2018

129,63 EUR

Brigita Oszlíková

Obec Marcelová

25.04.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 10/2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 10/2018

26,00 EUR

Anna Csergeová

Obec Marcelová

24.04.2018

Megállapodás támogatási szerződés módosításáról

Megállapodás támogatási szerződés módosításáról

Nincs megadva

Obec Marcelová

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

24.04.2018

Kúpna zmluva uzavretá v zmysle ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka

Kúpna zmluva uzavretá v zmysle ust. § 588 a nasl.

54 255,60 EUR

VITA-ZEL & company, spol. s r.o.

Obec Marcelová

23.04.2018

Zmluva č. 38 445 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

Zmluva č. 38 445 o poskytnutí dotácie z prostriedk

3 000,00 EUR

Obec Marcelová

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

16.04.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

500,00 EUR

WINDPARK KOMÁRNO, s.r.o.

Obec Marcelová

10.04.2018

Nájomná zmluva 23/01/2018

Nájomná zmluva 23/01/2018

137,25 EUR

Márta Bilko Gál

Obec Marcelová

04.04.2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

4 020,00 EUR

EURO 3 Slovakia Trade s.r.o.

Obec Marcelová

03.04.2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

275,56 EUR

Ján Cibulka

Obec Marcelová

03.04.2018

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

Nincs megadva

Obec Marcelová

Nitriansky samosprávny kraj

26.03.2018

Dohoda č. 18/14/054/19

Dohoda č. 18/14/054/19

3 392,02 EUR

Obec Marcelová

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Oldal: