Tartalom

Szerződések, megrendelések, számlák

Részletes keresés
Nyilvánosságra hozás napja Megnevezés
Szerződés száma
Ár * Szerződő felek
19.03.2020

Zmluva o dielo 5/2020

Zmluva o dielo 5/2020

466 432,65 EUR

DARTON s.r.o.

Obec Marcelová

11.03.2020

Mandátna zmluva na zabezpečenie poradenstva verejného obstarávania

Mandátna zmluva na zabezpečenie poradenstva verejn

3 000,00 EUR

STUDNICA, n.o.

Obec Marcelová

02.03.2020

Dodatok č. 3 Prevádzkovej zmluvy, ktorá bola uzavretá dňa 22.12.2017

Dodatok č. 3 Prevádzkovej zmluvy, ktorá bola uzavr

Nincs megadva

KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.

Obec Marcelová

26.02.2020

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby InBiz - Hlavná zmluva

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby InBiz -

Nincs megadva

Obec Marcelová

Všeobecná úverová banka, a.s.

25.02.2020

Dohoda č. 20/14/060/50 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne

Dohoda č. 20/14/060/50 o poskytnutí príspevku na ú

7 192,60 EUR

Obec Marcelová

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno

24.02.2020

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 17.12.2019

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 17.12.2019

Nincs megadva

Ing. Gabriel Karády , Irena Karády

Obec Marcelová

24.02.2020

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUE

790,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Marcelová

24.02.2020

Zmluva o spravovaní osobných údajov - ZS-20-2-2020-SK

Zmluva o spravovaní osobných údajov - ZS-20-2-2020

Nincs megadva

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Marcelová

24.02.2020

Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle ust. §588 a nasl. Občianskeho zákonníka

Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle ust. §588 a nasl.

630,00 EUR

Gejza Vicena a manž. Miriama Vicena rod. Klimanová

Obec Marcelová

24.02.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 5/2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 5/2020

13,00 EUR

Terézia Jančiková

Obec Marcelová

24.02.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 4/2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 4/2020

13,00 EUR

Csaba Simon

Obec Marcelová

21.02.2020

Návrh Zmluvy o dielo

Návrh Zmluvy o dielo

32 354,88 EUR

Obec Marcelová

Štefan Gajer - GAGAKO

21.02.2020

Návrh Zmluvy o dielo

Návrh Zmluvy o dielo

38 943,36 EUR

Obec Marcelová

Štefan Gajer - GAGAKO

17.02.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP 038-Z-302021W973-250/2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP 038

Nincs megadva

Obec Marcelová

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

13.02.2020

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 18.12.2019

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 18.12.2019

Nincs megadva

Miroslav Zsidek

Obec Marcelová

11.02.2020

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 18.12.2019

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 18.12.2019

Nincs megadva

Peter Farkas

Obec Marcelová

10.02.2020

Zmluva č. 2020-ZO10583 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa

Zmluva č. 2020-ZO10583 o zabezpečení výkonu činnos

29,00 EUR

Obec Marcelová

EuroTRADING s.r.o.

06.02.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 3/2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 3/2020

7,00 EUR

Rudolf Kara

Obec Marcelová

06.02.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2/2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2/2020

7,00 EUR

Alžbeta Vidová

Obec Marcelová

31.01.2020

Dodatok č.5 k Zmluve o poskytovaní OS č. 549/2017/05/38 zo dňa 12.09.2017

Dodatok č.5 k Zmluve o poskytovaní OS č. 549/2017/

Nincs megadva

Gizela Urbánová

Obec Marcelová

31.01.2020

Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní OS č. 490/2017/05/37 zo dňa 03.08.2017

Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní OS č. 490/2017

Nincs megadva

Imrich Kövér

Obec Marcelová

31.01.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 239/2019/05 zo dňa 31.05.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 239/2019

Nincs megadva

Štefan Csánki

Obec Marcelová

24.01.2020

Dohoda č. 20/14/051/4 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu " Absolventská prax štartuje zamestnanie"

Dohoda č. 20/14/051/4 o zabezpečení podmienok vyko

Nincs megadva

Obec Marcelová

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno

24.01.2020

Zmluva o splupráci

Zmluva o spolupráci

Nincs megadva

Obec Marcelová

Implementačná agentúra Mministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

21.01.2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

450,00 EUR

Obec Marcelová

EPIC Partner a.s.

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Oldal: