Tartalom

Szerződések, megrendelések, számlák

Részletes keresés
Nyilvánosságra hozás napja Megnevezés
Szerződés száma
Ár * Szerződő felek
18.03.2019

Kúpno - predajná zmluva č. 112/2019

Kúpno - predajná zmluva č. 112/2019

1 000,00 EUR

SOOS FAMILY s.r.o.

Obec Marcelová

13.03.2019

Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní OS č. 549/2017/05/38

Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní OS č. 549/2017

Nincs megadva

Gizela Urbánová

Obec Marcelová

13.03.2019

Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní OS č. 490/2017/05/37

Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní OS č. 490/2017

Nincs megadva

Imrich Kövér

Obec Marcelová

13.03.2019

Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní OS č. 713/2018/05

Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní OS č. 713/2

Nincs megadva

Mária Moravčiková

Obec Marcelová

12.03.2019

Kúpno-predajná zmluva č. 100/2019

Kúpno-predajná zmluva č. 100/2019

1 000,00 EUR

Peter Kosír

Obec Marcelová

05.03.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 684/2018/02-02

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 684/2018

Nincs megadva

Adela Kováčová

Obec Marcelová

05.03.2019

Dohoda č. 19/14/060/47 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska

Dohoda č. 19/14/060/47 o poskytnutí príspevku na

6 651,80 EUR

Obec Marcelová

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno

04.03.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. EOZ-292-02-2016-DO

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpa

Nincs megadva

Obec Marcelová

ENVIROPOL SK s.r.o.

26.02.2019

Nájomná zmluva č. 65/2019

Nájomná zmluva č. 65/2019

138,45 EUR

Zlatica Cziborová

Obec Marcelová

15.02.2019

Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve

Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve

474,28 EUR

Mgr. Jaroslav Zahradník

Obec Marcelová

15.02.2019

Zmluva uzatvorená podľa ustanovení zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a § 43, §51, § 588, § 663 až § 720 Občianskeho zákonníka

Zmluva uzatvorená podľa ustanovení zákona č. 116/1

1 299,84 EUR

BOBO line s.r.o.

Obec Marcelová

05.02.2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 121860672

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariaden

11,18 EUR

Obec Marcelová

Západoslovenská distribučná , a.s.

31.01.2019

Nájomná zmluva č. 719/2018

Nájomná zmluva č. 719/2018

163,77 EUR

Dávid Zsidek , Nikoleta Némethová

Obec Marcelová

29.01.2019

Dohoda č. 19/14/52A/5

Dohoda č. 19/14/52A/5

319,26 EUR

Obec Marcelová

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno

21.01.2019

Zmluva o finančnom lízingu č. 1021334

Zmluva o finančnom lízingu č. 1021334

13 900,00 EUR

Obec Marcelová

Pavol Domin

21.01.2019

Dodatok č. 5 k zmluve o NFP č.zmluvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-10/45

Dodatok č. 5 k zmluve o NFP č.zmluvy: OPKZP-PO1-SC

265 211,20 EUR

Obec Marcelová

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

16.01.2019

Kúpna zmluva č. Z20191048_Z

Kúpna zmluva č. Z20191048_Z

13 900,00 EUR

Heloro s.r.o.

Obec Marcelová

10.01.2019

Súhrnný návrh poistnej zmluvy č. 9870100430

Súhrnný návrh poistnej zmluvy č. 9870100430

2 351,26 EUR

Obec Marcelová

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.

31.12.2018

Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní OS č. 1197/3/2015/16

Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní OS č. 1197/3/2

Nincs megadva

Zuzana Csánkiová

Obec Marcelová

31.12.2018

Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní OS č. 2016/193/1-28

Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní OS č. 2016/193

Nincs megadva

Jozefa Tárnoková

Obec Marcelová

31.12.2018

Zmluva o poskytovaní OS č. 684/2018/02-02

Zmluva o poskytovaní OS č. 684/2018/02-02

Nincs megadva

Adela Kováčová

Obec Marcelová

31.12.2018

Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní OS č. 1392/2015/18

Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní OS č. 1392/201

Nincs megadva

Mária Liczkiová

Obec Marcelová

31.12.2018

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí OS č. 549/2017/05/38

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí OS č. 549/2017/

Nincs megadva

Gizela Urbánová

Obec Marcelová

31.12.2018

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní OS č. 490/2017/05/37

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní OS č. 490/2017

Nincs megadva

Imrich Kövér

Obec Marcelová

31.12.2018

Zmluva o poskytovaní OS č. 713/2018/05

Zmluva o poskytovaní OS č. 713/2018/05

Nincs megadva

Mária Moravčiková

Obec Marcelová

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Oldal: