Navigáció

Tartalom

Határozatok

2011

Prezenčná listina z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 20.9.2011

pritomnost_ocz.pdf 09.03.2018

Uznesenie zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.10.2011

uznesenie_z_6_zas_oz.pdf 09.03.2018

Prezenčná listina z 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.10.2011

prez_litina_6.pdf 09.03.2018

Uznesenie zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 12.12.2011

uznesenie_z_7_zas_oz.pdf 09.03.2018

Prezenčná listina zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

prezencna_listina_7ocz.pdf 09.03.2018

Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 22.12.2011

uznesenie_mimoriad_22_12_2011.pdf 09.03.2018

Prezenčná listina z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 22.12.2011

prezencna_22_12_2011.pdf 09.03.2018

2010

Uznesenia z XXVIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Marcelovej č. XXVIII/2010 zo dňa 14.01.2010

uzn14012010.pdf 09.03.2018

Uznesenia z XXIX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Marcelovej č. XXIX/2010 zo dňa 11.03.2010

uzn24032010.pdf 09.03.2018

Uznesenia z XXIX/A mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Marcelovej č. XXIX/A/2010 zo dňa 15.04.2010

uzn1542010.pdf 09.03.2018

Uznesenia z XXX/B mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Marcelovej č. XXX/B/2010 zo dňa 31.05.2010

uzn31052010.pdf 09.03.2018

Uznesenia z XXXI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Marcelovej č. XXXI/2010 zo dňa 24.06.2010

uzn24062010.pdf 09.03.2018

Uznesenia z XXXII.zadadnutia Obecného zastupiteľstva v Marcelovej č. XXXII/2010 zo dňa 14.09.2010

uzn14092010.pdf 09.03.2018

Uznesenia z XXXIII.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Marcelovej č. XXXIII/2010 zo dňa 28.10.2010

uzn28102010.pdf 09.03.2018

Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová zo dňa 27.12.2010

uzn27122010.pdf 09.03.2018

2009

Uznesenie zo dňa 10.1.2009

uznesenie_zo_dna_10.1.2009.pdf 09.03.2018

Uznesenie zo dňa 12.2.2009

uznesenie_zo_dna_12.2.2009.pdf 09.03.2018

Uznesenie zo dňa 25.3.2009

uznesenie_zo_dna_25.3.2009.pdf 09.03.2018

Uznesenie zo dňa 30.4.2009

uznesenie_zo_dna_30.4.2009.pdf 09.03.2018

Uznesenie zo dňa 26.5.2009

uznesenie_zo_dna_26.5.2009.pdf 09.03.2018

Stránka