Navigáció

Tartalom

Határozatok

2017

Prezenčná listina z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 30.06.2017

Prezenčná-listina-z-20.-zasadnutia-Obecného-zastupiťelstva-dňa-30.06.2017.pdf 09.03.2018

UZNESENIE z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 25.5.2017

uznesenie-z-19-zasadnutia-ocz.pdf 09.03.2018

Prezenčná listina z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

prezenčná-listina-z-19.zasadnutia-ocz.pdf 09.03.2018

2016

UZNESENIE z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 20.12.2016

uznesenie_z_15_zasadnutia.pdf 09.03.2018

Prezenčná listina z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

prezenčná_z_15_zasadnutia.pdf 09.03.2018

UZNESENIE z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 16.11.2016

Uznesenie.14_zasad.pdf 09.03.2018

Prezenčná listina z 14 zasadnutia Obecného zastupiteľstva

prezenčná_z_14_zasadnutia.pdf 09.03.2018

UZNESENIE z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 29.09.2016

uzensenie_u_13_zasadnutia.pdf 09.03.2018

UZNESENIE z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 30.03.2016

uznesenie_z-mimoriadnej-_30_03_2016.pdf 09.03.2018

Prezenčná listina z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva

prezenčná_z_mimoriad_zasadnutia.pdf 09.03.2018

UZNESENIE z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 10.03.2016

uznesenie_10_zasadnutia1.pdf 09.03.2018

Prezenčná listina z 10 zasadnutia Obecného zastupiteľstva

prezenčná_z_10_zasadnutia.pdf 09.03.2018

UZNESENIE z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 12.01.2016

uznesenie_9_zasadnutia1.pdf 09.03.2018

Prezenčná listiza z 9 zasadnutia Obecného zastupiteľstva

prezenčná_z_9_zasadnutia.pdf 09.03.2018

Prezenčná listina z 11 zasadnutia Obecného zastupiteľstva

prezenčná_z_11_zasadnutia.pdf 09.03.2018

UZNESENIE z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 16.06.2016

uznesenie_12_zasadnutia.pdf 09.03.2018

Prezenčná listina z 12 zasadnutia Obecného zastupiteľstva

prezenčná_z_12_zasadnutia.pdf 09.03.2018

UZNESENIE z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 12.05.2016

uznesenie_z_11_zasadnutia.pdf 09.03.2018

Prezenčná listina z 13 zasadnutia Obecného zastupiteľstva

prezenčná_z_13_zasadnutia.pdf 09.03.2018

2015

UZNESENIE z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 14.12.2015

uznesenie_8_zasadnutia2.pdf 09.03.2018

Stránka