Navigáció

Tartalom

Határozatok

2018

Prezenčná listina z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 13.12.2018

Prezenčná listina z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 13.12.2018.pdf 20.12.2018

UZNESENIA z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 08.08.20186

Uznesenie z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 08.08.2018.pdf 14.08.2018

Prezenčná listina z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Prezenčná listina z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 08.08.2018.pdf 14.08.2018

Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 3.10.2018

Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 3.10.2018.pdf 04.10.2018

Prezenčná listina z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Prezenčná listina z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 3. októbra 2018.pdf 04.10.2018

Uznesenie z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 25.10.2018

Uznesenie z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 25.10.2018.pdf 29.10.2018

Prezenčná listina z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Prezenčná listina z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 25.10.2018.pdf 29.10.2018

Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 22.11.2018

Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 22.11.2018.pdf 26.11.2018

UZNESENIA z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 22.02.2018

Uznesenie z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 22.02.2018.pdf 27.11.2018

2017

UZNESENIE z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 5.4.2017

uzn_z18zasadnutia.pdf 09.03.2018

Prezenčná listina z 18.zasadnutia Obecného zastupiteľstva

prezenčná-listina-z-18.zasadnutia-z-ocz.pdf 09.03.2018

UZNESENIE zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 13.3.2017

uznesenie_z_17_zasadnutia_ocz.pdf 09.03.2018

Prezenčná listina zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

prezenčná-listina_z_17_ocz.pdf 09.03.2018

UZNESENIE zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 2.2.2017

uznesenie_z_16_zasadnutia-Ocz.pdf 09.03.2018

Prezenčná listina zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

prezenčná-listina-zo-16.zasadnutia-OcZ.pdf 09.03.2018

UZNESENIE z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 7.12.2017

UZNESENIE-z-22.-zasadnutia-Obecného-zastupiteľstva-obce-Marcelová-konaného-dňa-7.12.2017.pdf 09.03.2018

Prezenčná listina z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 7.12.2017

Prezenčná-listina-z-22.-zasadnutia-Obecného-zastupiteľstva-dňa-7.12.2017.pdf 09.03.2018

UZNESENIE z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 5.10.2017

UZNESENIE-z-21.-zasadnutia-Obecného-zastupiteľstva-obce-Marcelová-konaného-dňa-5.10.2017.pdf 09.03.2018

Prezenčná listina z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 5.10.2017

Prezenčná-listina-z-21.-zasadnutia-Obecného-zastupiteľstva-dňa-5.10.2017.pdf 09.03.2018

UZNESENIE z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 30.6.2017

uznesenie-z-20.zasadnutia-ocz.pdf 09.03.2018

Stránka